• język migowy
BIP
Grafika BIP

 

Ordery i odznaczenia

Co chcę załatwić? 

Złożyć wniosek o nadanie odznaczenia lub orderu.

Kogo dotyczy?

Osób występujących z wnioskiem o nadanie odpowiedniego odznaczenia.

Co przygotować?

 • Wypełniony odpowiedni wniosek,
 • Pismo przewodnie,
 • Wniosek - udzielenie informacji o osobie,
 • Notatka - w przypadku wniosku o ordery.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Musisz dostarczyć wypełniony komputerowo pismem drukowanym odpowiedni wniosek zawierający następujące informacje:

 • imię i nazwisko
 • numer PESEL
 • płeć
 • datę urodzenia
 • imiona i nazwisko rodziców
 • miejsce zameldowania na pobyt stały
 • obywatelstwo
 • miejsce pracy, stanowisko oraz miejscowość zakładu pracy
 • posiadane do tej pory ordery lub odznaczenia bądź posiadane wyróżnienia, odznaki
 • dane z dokumentu tożsamości (seria, numer i nazwa wystawcy dokumentu)
 • uzasadnienie
 • o karalności dyscyplinarnej

Formularze pobierzesz klikając w odpowiedni odnośnik:

Wniosek o nadanie medalu za długoletnią służbę

Wniosek o nadanie orderu lub oznaczenia

Wraz z wypełnionym wnioskiem musisz dostarczyć formularz Zapytanie o udzielenie informacji o osobie, a w przypadku wystąpienia z wnioskiem o ordery koniecznie dołącz do dokumetancji Notatka (rozszerzenie uzasadnienia).

WAŻNE - wniosek należy wydrukować dwustronnie (jedna dwustronicowa karta - jeżeli uzasadnienie wniosku nie mieści się w rubryce - można dołączyć dalszą część uzasadnienia w formie załącznika)

Do wszystkich dokumentów musisz dołączyć pismo przewodnie ze wskazaniem:

 • osób ubiegających się o odznaczenia/ordery
 • terminu planowanej uroczystości wręczenia odznaczeń

Jak wypełnić dokumenty?

W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku informacji udziela wyznaczony pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - tel. 95 7851 505, 95 7851 500.

Ile muszę zapłacić?

Za złożenie wniosku nic nie zapłacisz.

Kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty musisz złożyć co najmniej 4 miesiące przed planowaną uroczystością w przypadku wniosków o nadanie medali za długoletnią służbę, w przypadku wniosków o nadanie orderów musisz złożyć całą dokumentację co najmniej 6 miesięcy wcześniej.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas pocztą tradycyjną na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

lub złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. 
  Kancelaria ogólna - parter
  tel. 95 7851 613
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  - pokój 128
  tel. 95 7851 140

Co zrobi urząd?

Weryfikuje wniosek pod względem formalnym, następnie przedstawia Zespołowi opiniującemu, po wydaniu opinii przez Zespół przekazuje do właściwego Ministerstwa lub Kancelarii Prezydenta.

Jaki jest czas realizacji?

Na rozpatrzenie wniosku Urząd zastrzega sobie okres do 2 miesięcy, w zależności od rodzaju wniosku, natomiast Kancelaria Prezydenta minimum 2 miesiące. 

Jak się odwołać?

W tej sprawie odwołanie nie przysługuje.

Informacje dodatkowe

Jeżeli są to odznaczenia państwowe wówczas musisz przesłać z odpowiednim wyprzedzeniem zaproszenie dla Wojewody z zaznaczeniem, że podczas uroczystości będą wręczane odznaczenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach ( Dz.U. Nr 90, poz. 450  z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów ( Dz.U. Nr 277, poz. 2743, z późn. zm.),
 • Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 19 września 2014 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i odznak honorowych.

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2014-06-30 19:32
Aktualizacja publikacji
Lubczyńska Małgorzata 2023-04-17 12:30
Wytworzenie publikacji
Małgorzata Lubczyńska 2023-04-17 12:31
Zatwierdzenie
Paweł Klimczak 2023-04-17 12:31
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry