• język migowy
BIP
Grafika BIP

Odznaczenia

 

  KARTA USŁUGI  

 

Odznaczenia i Ordery 
Co chcę załatwić? Złozyć wniosek o nadanie odznaczenia lub orderu
Kogo dotyczy? Osób występujących wnioskiem o nadanie odpowiedniego odznaczenia
Co przygotować?

Przygotuj :

 • Wypełniony odpowiedni wniosek
 • Pismo przewodnie
 • Wniosek – udzielenie informacji o osobie
 • Notatka – w przypadku wniosku o ordery
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Musisz dostarczyć wypełniony komputerowo pismem drukowanym odpowiedni wniosek zawierający następujące informacje:

 • imię nazwisko
 • numer PESEL
 • płeć
 • datę urodzenia
 • imiona oraz nazwisko rodziców
 • miejsce zameldowania na pobyt stały
 • obywatelstwo
 • miejsce pracy, stanowisko oraz miejscowość zakładu pracy
 • posiadane do tej pory ordery lub odznaczenia bądź posiadane wyróżnienia, odznaki
 • dane z dokumentu tożsamości (seria, numer i nazwa wystawcy dokumentu)
 • uzasadnienie
 • o karalności dyscyplinarnej


Wniosek o nadanie medalu za długoletnią słuzbę

lub

Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia


Wniosek o nadanie Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

 

Wraz z wypełnionym wnioskiem  musisz również dostarczyć wypełniony formularz:

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie


W przypadku wystąpienia z wnioskiem o ordery musisz dołączyć do dokumentacji:

Notatka (rozszerzenie uzasadnienia)

 

Wniosek należy wydrukować dwustronnie -  (jedna dwustronicowa karta - jeżeli uzasadnienie wniosku nie mieści się w rubryce - można dołączyć dalszą część uzasadnienia w formie załącznika).

Do wszystkich dokumentów musisz dołączyć pismo przewodnie, ze wskazaniem:

 • osób ubiegających się o odznaczenia/ordery
 • terminu planowej uroczystości wręczenia odznaczeń
Jak wypełnić dokumenty? W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku informacji udziela wyznaczony pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
Ile muszę zapłacić? Za złożenie wniosku nic nie zapłacisz
Kiedy złożyć dokumenty? Dokumenty musisz złożyć co najmniej 4 miesiące przed planowaną uroczystością w przypadku wniosków o nadanie medali za długoletnią służbę, w przypadku wniosków o nadanie orderów musisz złożyć całą dokumentację co najmniej 6 miesięcy wcześniej
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra


złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Kancelarii ogólnej – parter  (tel. 95 7115 293)
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – pokój 128 (tel. 68 45 27 100)
Co zrobi urząd? Weryfikuje wniosek pod względem formalnym, następne przedstawia Zespołowi opiniującemu, po wydaniu opinii przez Zespół przekazuje do właściwego Ministerstwa lub Kancelarii Prezydenta
Jaki jest czas realizacji? Na rozpatrzenie wniosku Urząd zastrzega sobie okres do  2 miesięcy, w zależności od rodzaju wniosku, natomiast Kancelaria Prezydenta minimum 2 miesiące
Jak się odwołać? W tej sprawie odwołanie nie przysługuje
Informacje dodatkowe Jeżeli są to odznaczenia państwowe wówczas musisz przesłać z odpowiednim wyprzedzeniem zaproszenie dla Wojewody z zaznaczeniem, że podczas uroczystości będą wręczane odznaczenia
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach ( Dz.U. Nr 90, poz. 450  z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów ( Dz.U. Nr 277, poz. 2743, z późn. zm.),
 • Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 19 września 2014 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i odznak honorowych.
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2018 r. w sprawie nadawania Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2014-06-30 19:32
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry