• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych/Zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych - (..)

 Uzyskanie zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych byłych pracowników LUW oraz obecnie zatrudnionych - Rp-7

Co chcę załatwić?

Uzyskać zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7) do celów emerytalno-rentowych

Kogo to dotyczy?

Dotyczy byłych pracowników LUW oraz  pracowników obecnie zatrudnionych

Co przygotować?

Przygotuj odpis aktu zgonu w przypadku ubiegania się o rentę rodzinną

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Musisz dostarczyć odręcznie napisane pismo lub wniosek zawierający następujące informacje:

 • imię i nazwisko
 • nazwisko rodowe
 • data urodzenia
 • imiona rodziców
 • wydział, okres zatrudnienia, stanowisko, sposób rozwiązania umowy o pracę, okresy przebywania
 • na urlopach wychowawczych i bezpłatnych, okres służby wojskowej
 • adres do korespondencji

Wzór wniosku

 Jak wypełnić dokumenty?

W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku  informacji udzielają pracownicy archiwum zakładowego

Ile muszę zapłacić?

Wydanie zaświadczenia jest bezpłatne

Kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty możesz złożyć jeżeli byłeś pracownikiem LUW albo jesteś obecnie zatrudniony i ubiegasz się o świadczenia emerytalno-rentowe

W jaki sposób możesz złożyć dokumenty?

Wniosek możesz dostarczyć do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

lub

 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra

złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Kancelarii ogólnej - pokój 32  (tel. 95 7851 613)
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze - pokój 128 (tel. 68 4527 100)

mailem na adres (wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym):

 • urzad.wojewodzki@lubuskie.uw.gov.pl
 • delegatura@lubuskie.uw.gov.pl 

poprzez elektroniczną platformę ePUAP

Co zrobi urząd?

Rozpatrzymy wniosek i prześlemy odpowiedź pod wskazany adres lub, po wcześniejszym uzgodnieniu, możesz ją odebrać osobiście po okazaniu dowodu tożsamości

Jaki jest czas realizacji?

Wydanie informacji powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy  szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

Jak się odwołać?

W tej sprawie odwołanie nie przysługuje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153 poz. 1227 ze zmianami)

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2014-06-30 14:22
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-10 10:25
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-10 10:25
Zatwierdzenie
Surmacz-Buszkiewicz Marta 2021-02-10 10:25
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry