• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych/Zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych - (..)

 Uzyskanie zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych ze zlikwidowanych przedsiębiorstw, dla których Wojewoda był organem założycielskim

Co chcę załatwić?

Uzyskać zaświadczenie do celów emerytalno - rentowych ze zlikwidowanych przedsiębiorstw

Kogo dotyczy?

Pracowników zatrudnionych w zlikwidowanych przedsiębiorstwach, których organem założycielskim był Wojewoda oraz członków rodziny ww. pracowników ubiegających się o renty rodzinne

Co przygotować?

Odpis aktu zgonu w przypadku ubiegania się o rentę rodzinną

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Musisz dostarczyć odręcznie napisane pismo lub wniosek zawierające następujące informacje:

 • imię i nazwisko
 • nazwisko rodowe
 • data urodzenia
 • imiona rodziców
 • nazwa zakładu pracy, okres zatrudnienia, stanowisko, sposób rozwiązania umowy o pracę, okresy przebywania na urlopach wychowawczych i bezpłatnych, okres służby wojskowej
 • adres do korespondencji

Wzór wniosku

Jak wypełnić dokumenty?

W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku informacji udzielają pracownicy Archiwum Zakładowego oraz pracownicy Punktu Obsługi Klienta

Ile muszę zapłacić?

Wydanie zaświadczenia jest bezpłatne

Kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty możesz złożyć jeżeli byłeś pracownikiem zlikwidowanych przedsiębiorstw, dla których organem założycielskim był Wojewoda i ubiegasz się o świadczenia emerytalno-rentowe lub jesteś członkiem rodziny wyżej wymienionych pracowników i ubiegasz się o rentę rodzinną

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra

złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.
  - Kancelaria ogólna, pokój 32, tel. 95 78 51 613
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  - pokój 128, tel.68 45 27 100

mailem na adres (wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym):

 • urzad.wojewodzki@lubuskie.uw.gov.pl
 • delegatura@lubuskie.uw.gov.pl 

poprzez elektroniczną platformę ePUAP

Co zrobi urząd?

Rozpatrzy wniosek i prześle odpowiedź pod wskazany adres

Jaki jest czas realizacji?

Wydanie informacji powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

Jak się odwołać?

W tej sprawie odwołanie nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa państwowe - pliki do pobrania

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153 poz. 1227 ze zminami)
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123 poz. 698)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8 poz. 43 ze zmianami)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - zał. nr 6 § 31 (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2014-06-30 14:21
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-09 15:34
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-09 15:34
Zatwierdzenie
Surmacz-Buszkiewicz Marta 2021-02-09 15:34
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry