• język migowy
BIP
Grafika BIP

Skargi

Podstawa prawna

Tryb przyjmowania skarg w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

Skargi i wnioski w zakresie geodezji i kartografii można składać każdego dnia w sekretariacie Inspekcji  XV piętro, pok.1511 w godzinach pracy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego lub indywidualnie do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, który przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 800 do 1600

Skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej. Są one rozpatrywane w trybie i na zasadach określonych w Kpa oraz w ww. rozporządzeniu.
Przedmiotem skargi może byc w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy administracji geodezyjnej albo przez poszczególnych pracowników tych organów, jak również przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, poprzez naruszanie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub nienależyte załatwianie spraw.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Foltyński Piotr 2012-10-02 11:51
Aktualizacja publikacji
Dudojć-Masternak Aleksandra 2021-03-18 11:31
Wytworzenie publikacji
Dudojć-Masternak Aleksandra 2021-03-18 11:31
Zatwierdzenie
Bońka Aleksander 2021-03-18 11:31
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry