• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Informacja publiczna/Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Co chcę załatwić?

Wykorzystać informację publiczną w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona

Kogo dotyczy?

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Skąd możesz pobrać dane?

Informacje do ponownego wykorzystania możesz pobrać ze strony internetowej, z Biuletynu Informacji Publicznej lub Portalu Otwartych Danych. Link do portalu

Jeśli nie znalazłeś interesujących Cię informacji, możesz wysłać do nas wniosek

Przygotuj wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Sugerowany wzór wniosku znajdziesz na dole strony.

Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek zawiera w szczególności:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego udostępnić informację
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ustępie 2.

Ile muszę zapłacić?

Nie ponosisz opłat

Możemy nałożyć opłatę za udostępnienie informacji w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Kiedy złożyć dokumenty?

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra

złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Kancelaria ogólna
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze - pokój 128 

poprzez elektroniczną platformę ePUAP: /43emu4tg7l/skrytka

Co zrobi urząd?

 • przekażemy informację  sektora publicznego w celu  ponownego wykorzystywania bez określenia warunków ponownego wykorzystania
 • poinformujemy o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę
 • złożymy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie
 • odmówimy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wydając decyzję

Jaki jest czas realizacji?


Wniosek rozpatrzymy  niezwłocznie,  nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.


Jeżeli nie będziemy mogli udostępnić informacji w wyżej wymienionym terminie, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomimy  Cię o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępnimy informację. Termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jak się odwołać?

 • kiedy otrzymasz ofertę dot. warunków ponownego wykorzystywania informacji czy też wysokości opłat, możesz w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić nas o przyjęciu oferty.
 • jeżeli nie zawiadomisz nas o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, będzie to oznaczało, że  wycofujesz wniosek.
 • w przypadku otrzymania Twojego sprzeciwu,  w drodze decyzji zdecydujemy o warunkach ponownego wykorzystywania informacji lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, czy też o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
 • w przypadku otrzymania decyzji odmownej możesz odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie możesz  złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu lub przesłać do nas pocztą na adres:
  Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • ePUAP: /43emu4tg7l/skrytka

My prześlemy Twoje odwołanie do Ministra właściwego w sprawie. Odwołanie od decyzji Minister rozpoznaje w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Informacje dodatkowe

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 • Ponowne wykorzystanie informacji udostępnionej na stronie BIP LUW, wymaga zachowania następujących warunków:
  1) umieszczenia wzmianki o źródle pochodzenia wykorzystywanej informacji, poprzez wskazanie nazwy: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy zamieścić ją w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia informacji;
  2) wskazania daty jej wytworzenia lub pozyskania;
  3) nie modyfikowania informacji.
 • Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, jeżeli informacja:
  1) nie została udostępniona na stronie BIP lub na stronie internetowej Urzędu;
  2) ma być wykorzystana przez wnioskodawcę na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
  3) została udostępniona lub przekazana na podstawie odrębnych przepisów określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 • Lubuski Urząd Wojewódzki, w trybie wnioskowym, określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
 • Urząd ponosi odpowiedzialność wyłącznie za informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej LUW, na stronie internetowej Urzędu a także takie które zostały udostępnione stosownie do złożonego wniosku w niezmienionej, oryginalnej formie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
doc 2023-03-03 Wniosek o ponowne wykorzystanie.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
Wniosek o ponowne wykorzystanie.doc 45KB -
pdf 2018-06-14 Klauzula informacyjna - ponowne wykorzystywanie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4241
Klauzula informacyjna - ponowne wykorzystywanie 138.38KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2012-09-05 11:39
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2023-03-03 09:47
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2023-03-03 09:47
Zatwierdzenie
Surmacz-Buszkiewicz Marta 2023-03-03 09:47
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry