• język migowy
BIP
Grafika BIP

Biuro Organizacji i Kadr

1. Rejestr porozumień i umów zawieranych przez Wojewodę

dostępny w Oddziale Zarządzania Organizacją.

Osoby do kontaktu:

2. Rejestr pełnomocnictw Wojewody Lubuskiego i Dyrektora Generalnego

dostępny w Oddziale Zarządzania Organizacją.

Osoby do kontaktu: 

3. Rejestr upoważnień Wojewody Lubuskiego

dostępny w Oddziale Zarządzania Organizacją.

Osoby do kontaktu: 

4. Rejestr zarządzeń Dyrektora Generalnego

dostępny w Oddziale Zarządzania Organizacją.

Osoby do kontaktu:

5.

Rejestr upoważnień Dyrektora Generalnego

dostępny w Oddziale Zarządzania Organizacją.

Osoby do kontaktu:

6.

Archiwum zakładowe Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

 

Dostępny w godzinach pracy Urzędu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Korzystanie z zasobów archiwum przez osoby trzecie za zgodą Dyrektora Generalnego LUW.

osoba do kontaktu:

7.

Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji i akt przekazanych do Archiwum Zakładowego

do użytku służbowego, dostępny w Oddziale Zarządzania Dokumentacją

Osoba do kontaktu: ,

8.

Rejestr dla Ewidencji udostępniania akt i dokumentacji w Archiwum Zakładowym

do użytku słuzbowego, dostępny w Oddziale Zarządzania Dokumentacją

Osoba do kontaktu: , ,

9.

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

dostępny w Oddziale Zarządzania Organizacją.

Osoby do kontaktu: ,

10.

Rejestr wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

dostępny w Oddziale Zarządzania Organizacją.

Osoby do kontaktu: ,

11.

Rejstr tłumaczy polskiego jezyka migowego, systemu języka migowego i sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych

dostępny w Oddziale Zarządzania Organizacją.

Osoby do kontaktu:

12.

Ewidencja i zbiór zarządzeń Wojewody w sprawie zmian statutu i regulaminu organizacyjnego Urzędu

dostępny w Oddziale Zarządzania Organizacją.

Osoby do kontaktu: 

13.

Rejestr osób wyreklamowanych

dostępny w Oddziale Kadr i Szkolenia.

Osoby do kontaktu:

14.

Rejestr świadczeń socjalnych dla pracowników i ich rodzin

dostępny w Oddziale Kadr i Szkolenia.

Osoby do kontaktu:

15.

Rejestr sporządzanych ocen okresowych oraz pierwszych ocen okresowych w służbie cywilnej

dostępny w Oddziale Kadr i Szkolenia.

Osoby do kontaktu:

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2012-09-27 14:14
Aktualizacja publikacji
Cierkońska Katarzyna 2024-01-05 11:58
Wytworzenie publikacji
Katarzyna Cierkońska 2024-01-05 11:58
Zatwierdzenie
Surmacz-Buszkiewicz Marta 2024-01-05 11:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry