• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Rejestry, ewidencja, archiwa/Wydział Polityki Społecznej

Wydział Polityki Społecznej

Lp.

Nazwa rejestru/ ewidencji

Sposoby i zasady udostępniania danych

1.

Rejestr placówek opiekuńczo - wychowawczych, regionalnych placówek terapeutycznych oraz interwencyjnych  ośrodków preadopcyjnych

Dostępne w Oddziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, strona internetowa BIP

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry_placowek

2.

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, regionalnych placówkach terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych

Dostępne w Oddziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, strona internetowa BIP

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry_placowek

3.

Wykaz zakładów pracy chronionej

Dostępne w Oddziale Rynku Pracy, strona internetowa BIP:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/rynek_pracy/przyznanie_
statusu_zakladu_pracy_chronionej

 

4.

Wykaz zakładów aktywności zawodowej

Dostępne w Oddziale Rynku Pracy, strona internetowa BIP:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/rynek_pracy/przyznanie_statusu_zakladu_aktywnosci_zawodowej

 

5.

Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Dostępne na stronie internetowej MRPiPS:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-organizatorow

 

6.

Rejestr ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne

Dostępne na stronie internetowej MRPiPS:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-osrodkow

 

7.

Rejestr Centrów Integracji Społecznej

Dostępne w Oddziale Rynku Pracy, strona internetowa BIP

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/rynek_pracy/przyznanie_statusu_centrum_integracji_spolecznej

 

8.

Rejestr Klubów Integracji Społecznej

Dostępne w Oddziale Rynku Pracy, strona internetowa BIP

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/rynek_pracy/Rejestracja_Klubu_Integracji_Spolecznej

 

9.

Rejestr Domów Pomocy Społecznej

Dostępne w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, strona internetowa BIP

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry

 

10.

Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę

Dostępne w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, strona internetowa BIP

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry

 

11.

Rejestr miejsc tymczasowego schronienia

Dostępne w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, strona internetowa BIP

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry

 

12.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Dostępne w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, strona internetowa BIP

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry

 

13.

Rejestr odwołań od orzeczeń powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności

Do użytku wewnętrznego

 

14.

Rejestr badań specjalistycznych

Dostępne w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

15.

Rejestr/lista mieszkań treningowych i wspomaganych

Dostępne w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, strona internetowa BIP

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry 

16.

Rejestr Przedsiębiorstw Społecznych 

Dostępne na stronie internetowej MRPiPS

https://rjps.mrips.gov.pl/RJPS/RU/start.do?id_menu=74,59

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2012-09-25 13:47
Aktualizacja publikacji
Mroczkowska Beata 2024-07-08 09:06
Wytworzenie publikacji
Beata Mroczkowska 2024-07-08 09:06
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2024-07-08 09:06
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry