• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Rejestry, ewidencja, archiwa/Wydział Polityki Społecznej

Wydział Polityki Społecznej

Lp.

Nazwa rejestru/ ewidencji

Sposoby i zasady udostępniania danych

1.

Rejestr placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek terapeutycznych oraz interwencyjnych  ośrodków preadopcyjnych

Dostępne w Oddziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, strona internetowa BIP

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry_placowek.html
Osoba do kontaktu: Agnieszka Kraska

2.

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówkach terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych

Dostępne w Oddziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, strona internetowa BIP

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry_placowek.html
Osoba do kontaktu: Monika Mach

3.

Wykaz zakładów pracy chronionej

Dostępne w Oddziale Rynku Pracy, strona internetowa BIP:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/rynek_pracy/przyznanie_
statusu_zakladu_pracy_chronionej.html

Osoby do kontaktu: Anna Bilińska, Marta Zatylna

4.

Wykaz zakładów aktywności zawodowej

Dostępne w Oddziale Rynku Pracy, strona internetowa BIP:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/rynek_pracy/przyznanie_statusu_zakladu_aktywnosci_zawodowej.html

Osoby do kontaktu: Anna Bilińska, Marta Zatylna

5.

Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Dostępne na stronie internetowej MRPiPS:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-organizatorow

Osoby do kontaktu: Anna Bilińska, Marta Zatylna

6.

Rejestr ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne

Dostępne na stronie internetowej MRPiPS:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-osrodkow

Osoby do kontaktu: Anna Bilińska, Marta Zatylna

7.

Rejestr Centrów Integracji Społecznej

Dostępne w Oddziale Rynku Pracy, strona internetowa BIP

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/rynek_pracy/przyznanie_statusu_centrum_integracji_spolecznej.html

Osoba do kontaktu: Beata Mroczkowska

8.

Rejestr Klubów Integracji Społecznej

Dostępne w Oddziale Rynku Pracy, strona internetowa BIP

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/rynek_pracy/Rejestracja_Klubu_Integracji_Spolecznej.html

Osoba do kontaktu: Beata Mroczkowska

9.

Rejestr Domów Pomocy Społecznej

Dostępne w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, strona internetowa BIP

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry.html

Osoba do kontaktu: Marzena Modrzewska

10.

Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę

Dostępne w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, strona internetowa BIP

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry.html

Osoba do kontaktu: Katarzyna Bejuk

11.

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe

Dostępne w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, strona internetowa BIP

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry.html

Osoba do kontaktu: Krzysztof Frisoli

12.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Dostępne w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, strona internetowa BIP

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry.html

Osoba do kontaktu: Tomasz Kozłowski

13.

Rejestr odwołań od orzeczeń powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności

Do użytku wewnętrznego

Osoba do kontaktu: Piotr Myczkowski

14.

Rejestr badań specjalistycznych

Dostępne w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Osoba do kontaktu: Piotr Myczkowski

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2012-09-25 13:47
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry