• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Rynek Pracy/Rejestracja Klubu Integracji Społecznej

 

Rejestracja Klubu Integracji Społecznej

Co chcę załatwić?

Uzyskać wpis do rejestru Klubów Integracji Społecznej

Kogo dotyczy?

Gminy, organizacji pozarządowej oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2022, poz. 2241), prowadzących reintegrację zawodową i społeczną dla osób, o których mowa w art. 1 ww. ustawy.

Co przygotować?

Przygotuj: formularz zgłoszenia do rejestru Klubów Integracji (wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej (Dz. U. 2012r., poz. 513), który powinien zawierać:

Dane podmiotu prowadzącego klub integracji społecznej, t.j.:

 • pełną nazwę
 • dane kontaktowe (telefon, faks, e-mail)
 • w przypadku organizacji pozarządowej - numer w Krajowym Rejestrze Sądowym

Dane Klubu Integracji Społecznej, tj.:

 •  pełną nazwę
 •  miejscowość i adres
 • datę utworzenia
 • datę rozpoczęcia działalności
 • imię i nazwisko osoby kierującej klubem integracji społecznej
 • dane kontaktowe klubu integracji społecznej

Ponadto przygotuj kopię aktu o utworzeniu klubu integracji społecznej.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Musisz złożyć wypełniony wniosek o zgłoszenie do rejestru KIS zawierający wskazane powyżej informacje oraz załączyć wszystkie wymagane dokumenty.

Wniosek o zgłoszenie do rejestru KIS

Jak wypełnić dokumenty?

Uzupełnij wniosek według wzoru.

Ile muszę zapłacić?

Za złożenie wniosku nic nie zapłacisz.

Kiedy złożyć dokumenty?

Zgłoszenia o wpis do rejestru Klubów Integracji Społecznej możesz dokonać na odpowiednim formularzu  jeżeli spełniasz kryteria art. 18 ust 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2022, poz. 2241).

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

 • pocztą na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski;
 • za pośrednictwem ePUAP: /43emu4tg7l/skrytka
 • albo złóż osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu w pokoju nr 32 na parterze.

Co zrobi urząd?

Wojewoda dokona wpisu w rejestrze na podstawie zgłoszenia podmiotu, o którym mowa w art. 18. ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2022, poz. 2241)

Jaki jest czas realizacji?

Sprawę załatwimy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Jak się odwołać?

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

Podmiot wnioskujący o wpis do rejestru KIS zobowiązany jest w przypadku zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej do zgłoszenia tego faktu wojewodzie, w formie pisemnej, nie później niż w terminie 30 dni od daty zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej.

W przypadku stwierdzenia przez wojewodę zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej lub dokonania zgłoszenia, o zaprzestaniu prowadzenia KIS wojewoda wykreśla klub integracji społecznej z rejestru.

Klub integracji społecznej przedstawia corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, wojewodzie sprawozdanie zawierające rozliczenie dotacji za rok poprzedni oraz efekty reintegracji zawodowej i społecznej.

Podstawa prawna

 • Art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2022, poz. 2241)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia do rejestru klubów integracji społecznej ( Dz. U. 2012r., poz. 513)

 

Kategoria: Rejestracja Klubu Integracji Społecznej [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-04-22 Rejestr Klubów Integracji Społecznej w woj. lubuskim.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
Rejestr Klubów Integracji Społecznej w woj. lubuskim.pdf 110.42KB zobacz
doc 2018-11-09 Wniosek o zgłoszenie do rejestru KIS
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1648
Wniosek o zgłoszenie do rejestru KIS 33KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Mroczkowska Beata 2014-05-02 10:36
Aktualizacja publikacji
Mroczkowska Beata 2023-03-24 13:21
Wytworzenie publikacji
Beata Mroczkowska 2023-03-24 13:20
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2023-03-24 13:20
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry