• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Rynek Pracy/Rozpatrywanie odwołań od decyzji starosty w zakresie (..)

Rozparzenie odwołania od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez starostów

Co chcę załatwić?

Odwołać się od decyzji Starosty w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia.

Kogo dotyczy?

  • osób bezrobotnych,
  • osób poszukujących pracy.

Co przygotować?

Przygotuj odwołanie od decyzji starosty w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia, z którą się nie zgadzasz.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Odwołanie od decyzji starosty.

Jak wypełnić dokumenty?

Odwołanie sporządzasz na piśmie indywidualnie podając przyczyny swojego niezadowolenia z otrzymanej decyzji. Nie zapomnij o podpisaniu odwołania.

Ile muszę zapłacić?

Za złożenie i rozpatrzenie odwołania nic nie płacisz

Kiedy złożyć dokumenty?

Odwołanie wnosisz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia.

Gdzie załatwię sprawę?

Odwołanie wnosisz do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Siedziba Wojewody Lubuskiego:

  • Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

Co zrobi urząd?

Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132. Przeanalizujemy odwołanie oraz akta sprawy i wydamy decyzję, w której:

  1. utrzymamy w mocy zaskarżoną decyzję albo,
  2. uchylimy zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie organ orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, albo,
  3. umorzymy postępowanie odwoławcze.

Jaki jest czas realizacji?

W postępowaniu odwoławczym sprawę załatwimy w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Jak się odwołać?

Od decyzji Wojewody służy prawo wniesienia skargi lub sprzeciwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

Art.10 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023r., poz. 735 z późn.zm.)

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Mroczkowska Beata 2012-10-18 15:17
Aktualizacja publikacji
Mroczkowska Beata 2023-08-25 10:06
Wytworzenie publikacji
Beata Mroczkowska 2023-08-25 10:06
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2023-08-25 10:06
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry