• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze

Przekazywanie gminom dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2022 r. do ostatniego lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku w 2022 roku ustala się jako sumę:

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

  • od 1 do 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 
  • od 1 do 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie  

Wójt, burmistrz (prezydent miasta) składa do właściwego miejscowo wojewody wniosek o przekazanie gminie dotacji na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę w następujących terminach :

  • do dnia 18 marca danego roku - w przypadku wniosków o zwrot podatku akcyzowego złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku;
  • do dnia 18 września danego roku - w przypadku wniosków o zwrot podatku akcyzowego złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku;

Szersze informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Markow Sławomir 2013-04-16 08:53
Aktualizacja publikacji
Markow Sławomir 2022-05-25 14:01
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2022-04-30 14:00
Zatwierdzenie
Tybiszewska Teresa 2022-05-25 14:00
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry