• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze

Przekazywanie gminom dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać w II noborze wniosków część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup olaju napędowego:

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła;
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.
W terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. producent rolny powinien złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego ww. okresach  w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Wójt, burmistrz (prezydent miasta) składa do właściwego miejscowo wojewody wniosek o przekazanie gminie dotacji na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę w następujących terminie:
  • do dnia 18 września danego roku - w przypadku wniosków o zwrot podatku akcyzowego złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.

Szersze informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Markow Sławomir 2013-04-16 08:53
Aktualizacja publikacji
Markow Sławomir 2023-07-04 13:09
Wytworzenie publikacji
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2023-07-04 13:09
Zatwierdzenie
Tybiszewska Teresa 2023-07-04 13:09
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry