Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Wojewody

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI (2017-07-07)

W nawiązaniu do ogłoszenia o otwartym naborze na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), Cel Krajowy 2.2 i 2.3 Wojewoda Lubuski podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

Akademia im. Jakuba z Paradyża
ul. Teatralna 25
66-400 Gorzów Wlkp. 

Wybór partnera odbył się w oparciu o przepisy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217 ze zm.). Wybrany partner spełnił wymogi w zakresie formalnych i merytorycznych warunków uczestnictwa w naborze.

Redakcja strony: Komunikaty WojewodyRejestr zmian

  • Wprowadzenie informacji:Szerwiński Michał2017-07-07 11:59:35
  • Aktualizacja informacji:Szerwiński Michał2017-07-07 12:02:05
  • Wytworzenie informacji:Bilińska Anna2017-07-07 12:01:34
  • Zatwierdzenie informacji:Jelska Grażyna2017-07-07 12:01:34
Drukuj Liczba odwiedzin: 260797

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert – ograniczanie uzależnień behawioralnych           Stwierdzenie nieważność decyzji Starosty Wschowskiego z dnia 31.08.2015 r. znak: GK.6853.21.2015           Nabór uzupełniający na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych