Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Wojewody

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pomocy społecznej w 2018 r. (2018-04-23)

 

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pomocy społecznej w 2018 r. ogłoszony!

 

Wojewoda Lubuski 19 kwietnia 2018 r. ogłosił Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych województwa lubuskiego na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2018 roku.

Dofinansowanie będą mogły uzyskać podmioty uprawnione, które złożą ofertę w ramach jednego z priorytetów:

 1. Wsparcie osób/ rodzin w opiece nad starszym i niesamodzielnym członkiem.
  1. Pomoc osobom niesamodzielnym w ich miejscu zamieszkania,
   z uwzględnieniem wolontariatu.
  2. Działania nastawione na zapewnienie opieki i wsparcia osobom niesamodzielnym w dziennych formach pobytu. 
  3. Działania zmierzające do wypracowania zasad współpracy pomiędzy placówkami ochrony zdrowia a jednostkami samorządu terytorialnego
   w zakresie zapewnienia właściwego wsparcia osobom niesamodzielnym opuszczającym placówki ochrony zdrowia.

 

 1. Wsparcie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD).
 1. Rozwój infrastruktury banków żywności oraz miejsc magazynowania żywności.
 2. Działania terapeutyczne dla odbiorców żywności FEAD.

 

 1. Tworzenie infrastruktury  wsparcia  samotnych matek, kobiet w ciąży oraz rodzin znajdujących się w kryzysie.
  1. Tworzenie  grup  samopomocowych oraz wspieranie osób dotkniętych kryzysem.
  2. Uruchomienie całodobowej sieci (telefon, szybkie spotkanie ze specjalistą, zapewnienie lokum).
  3. Oddziaływania terapeutyczne skierowane do samotnych matek, kobiet w ciąży oraz rodzin znajdujących się w kryzysie.
  4. Wypracowanie zasad efektywnej współpracy między instytucjami oraz podmiotami zajmującymi się interwencją kryzysową. 

                                                                                                                                                                      

 1. Działania na rzecz wsparcia wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, czyli jak przeciwdziałać  utrwalaniu postawy klienta pomocy społecznej:
 1. zajęcia warsztatowe, których efektem będzie zdobycie umiejętności prowadzenie gospodarstwa domowego, planowania i zarządzania posiadanymi zasobami,
 2. szkolenia z zakresu szeroko rozumianego prawa – uzmysłowienie konsekwencji podejmowanych decyzji i budowanie odpowiedzialności.

 

Termin składania ofert mija 15 maja 2018 r. Kwota przeznaczona na wsparcie organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych to 150 000 zł. Pełna treść ogłoszenia i załączniki dostępne poniżej.

Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Ogłoszenie konkursu dla org pozarządowych - 2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
18-04-24 09:17
Wawrzyniak Agnieszka
382.64KB
format_blank Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie (objaśnienia).docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
18-04-23 09:24
Wawrzyniak Agnieszka
15.87KB
format_blank Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o konkursie (priorytet 1).docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
18-04-23 09:25
Wawrzyniak Agnieszka
18.16KB
format_blank Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o konkursie (priorytet 2).docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
18-04-23 09:26
Wawrzyniak Agnieszka
17.15KB
format_blank Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o konkursie (priorytet 3).docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
18-04-23 09:27
Wawrzyniak Agnieszka
18.6KB
format_blank Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o konkursie (priorytet 4).docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
18-04-23 09:28
Wawrzyniak Agnieszka
18.67KB
format_blank Załącznik nr 6 do Ogłoszenia o konkursie (oświadczenie).docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-04-23 09:28
Wawrzyniak Agnieszka
17.07KB
format_blank Załącznik nr 7 do Ogłoszenia o konkursie (kalkulacja kosztów).xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-04-23 09:31
Wawrzyniak Agnieszka
18.59KB

Redakcja strony: Komunikaty WojewodyRejestr zmian

 • Wprowadzenie informacji:Wawrzyniak Agnieszka2018-04-23 09:18:21
 • Aktualizacja informacji:  
 • Wytworzenie informacji:  
 • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 269022

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert – ograniczanie uzależnień behawioralnych           Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadnia publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym