Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Wojewody

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań pomocy społecznej w 2019 r. ogłoszony! (2019-05-08)

Wojewoda Lubuski - dnia 8 maja 2019 r. - ogłosił Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych województwa lubuskiego, na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2019 r.

 

Dofinansowanie będą mogły uzyskać podmioty uprawnione, które złożą ofertę w ramach jednego z priorytetów:

1. Wsparcie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD).

 • Rozwój infrastruktury banków żywności oraz miejsc magazynowania żywności.
 • Działania terapeutyczne dla odbiorców żywności FEAD.

 2. Tworzenie infrastruktury wsparcia dla osób, rodzin znajdujących się w kryzysie.

 • Tworzenie grup samopomocowych oraz wspieranie osób dotkniętych kryzysem.
 • Uruchomienie całodobowej sieci (telefon, szybkie spotkanie ze specjalistą, zapewnienie lokum).
 • Oddziaływania terapeutyczne skierowane do osób/rodzin znajdujących się w kryzysie.

3. Działania na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością zmierzające do ich samodzielności, adaptacji społecznej.

 • Działania profilaktyczne adresowane dla osób/rodzin zagrożonych bezdomnością, w tym: zajęcia warsztatowe w zakresie pomocy prawnej, psychologicznej, terapeutycznej.
 • Wspieranie działań z zakresu aktywizacji społecznej, zmierzających do wyprowadzenia z  bezdomności i  pozwalających powrócić osobom bezdomnym do pełnienia ról społecznych, rodzinnych i  zawodowych.

4. Działania na rzecz wsparcia wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, czyli jak przeciwdziałać utrwalaniu postawy klienta pomocy społecznej.

 • Zajęcia warsztatowe, których efektem będzie zdobycie umiejętności prowadzenie gospodarstwa domowego, planowania i zarządzania posiadanymi zasobami.
 • Szkolenia z zakresu szeroko rozumianego prawa – uzmysłowienie konsekwencji podejmowanych decyzji i budowanie odpowiedzialności.

 

Termin składania ofert mija 30 maja 2019 r. Kwota przeznaczona na wsparcie organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych to 150 000 zł.

Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Grant - ogłoszenie o konkursie 2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-05-08 15:27
Szerwiński Michał
464.09KB
format_blank Załącznik nr 1 - objaśnienia do sposobu realizacji zadań.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
19-05-08 15:27
Szerwiński Michał
21.42KB
format_blank Załącznik nr 2 - deklaracja współpracy, (priorytet 1).docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
19-05-08 15:27
Szerwiński Michał
15.52KB
format_blank Załącznik nr 3 - deklaracja współpracy (priorytet 2).docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
19-05-08 15:28
Szerwiński Michał
18.74KB
format_blank Załącznik nr 4 - deklaracja współpracy (priorytet 3).docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
19-05-08 15:28
Szerwiński Michał
16.8KB
format_blank Załącznik nr 5 - deklaracja współpracy (priorytet 4).docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
19-05-08 15:28
Szerwiński Michał
18.83KB
format_blank Załącznik nr 6 - oświadczenie oferenta.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
19-05-08 15:28
Szerwiński Michał
16.21KB
format_blank Załącznik nr 7 - Kalkulacja kosztów, tabele.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
19-05-08 15:33
Szerwiński Michał
17.15KB

Redakcja strony: Komunikaty WojewodyRejestr zmian

 • Wprowadzenie informacji:Szerwiński Michał2019-05-08 15:23:31
 • Aktualizacja informacji:Szerwiński Michał2019-05-08 15:30:21
 • Wytworzenie informacji:Teresa Ozimek2019-05-08 15:30:04
 • Zatwierdzenie informacji:Grażyna Jelska2019-05-08 15:30:04
Drukuj Liczba odwiedzin: 281974

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Ogłoszenie nr 42//II/2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego           Otwarty konkurs ofert na realizację zadań pomocy społecznej w 2019 r. ogłoszony!           Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych