• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zgromadzenia publiczne/Zgromadzenia tryb uproszczony

Zgromadzenia tryb uproszczony

 

  KARTA USŁUGI  

 

Zasady postępowania przy organizacji zgromadzenia w trybie uproszczonym
Co chcę załatwić? Organizacja zgromadzeni w trybie uproszczonym.
Kogo dotyczy? Organizatorów planujących zorganizować zgromadzenie.
Co przygotować?

Zgodnie z ustawą Prawem o zgromadzeniach, zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu w trybie uproszczonym powinno zawierać następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim.
  2. Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia.
  3. Ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.
 
 
Więcej informacji, m.in. o postępowaniu w trybie zwykłym znajdą Państwo w Ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach
Jakie dokumenty muszę wypełnić?  
Jak wypełnić dokumenty?  
Ile muszę zapłacić? Za złożenie zawiadomienia nic nie zapłacisz.
Kiedy złożyć dokumenty? Zawiadomienie należy złożyć nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
Gdzie załatwię sprawę?

Organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku, gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone - wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego

W związku z brakiem na terenie województwa lubuskiego gminnych centrów zarządzania kryzysowego, zawiadomienie należy wysłać do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, niezbędne do zgłoszenia zgromadzenia:

mailem na adres:

  • e-mail:

zadzwonić:

  • tel.  95 728 87 77, 95 711 52 71, 609 796 508

Co zrobi urząd? Urząd przekaże zgłoszenie do właściwego terytorialnie urzędu gminy.
Jaki jest czas realizacji? Bezzwłocznie.
Jak się odwołać? W tej sprawie odwołanie nie przysługuje
Informacje dodatkowe  
Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2017-07-24 12:14
Aktualizacja publikacji
Kuświk Marcin 2022-07-08 12:55
Wytworzenie publikacji
Marcin Kuświk 2022-07-08 12:54
Zatwierdzenie
Waldemar Gredka 2022-07-08 12:54
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry