• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Budżet i finanse publiczne/Budżet Wojewody Lubuskiego

Budżet Wojewody Lubuskiego

Budżet Wojewody Lubuskiego jako integralna część budżetu państwa, jest rocznym planem finansowym województwa lubuskiego, obejmującym dochody i wydatki budżetowe wszystkich jednostek organizacyjnych podległych Wojewodzie - jako dysponentowi części budżetowej.
Ponadto budżet Wojewody Lubuskiego obejmuje dotacje, głównie dla jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i samorządu województwa) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych.
Ponad 80% ogółu wydatków budżetu Wojewody Lubuskiego stanowią dotacje na realizację zadań bieżących (przekazywanych głównie dla jednostek samorządu terytorialnego).
Budżet Wojewody Lubuskiego jest realizowany w oparciu o ustawę budżetową na dany rok, gdzie określone są kwoty dochodów i wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz w grupach ekonomicznych. Środki finansowe  przekazywane są zgodnie z harmonogramem rocznym wydatków.

Plan wydatków w działach klasyfikacji budżetowej (np. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, 852 - Pomoc społeczna) ulega zmianie w sytuacji zwiększenia z rezerw celowych bądź rezerwy ogólnej budżetu państwa).
Dochody budżetu państwa zaplanowane części 85/08 (województwo lubuskie) uzyskane przez jednostki objęte budżetem Wojewody Lubuskiego są w całości przekazywane na rachunek centralny  Ministerstwa Finansów.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2013-01-24 13:32
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 11:41
Wytworzenie publikacji
Aleksandra Fąfara 2021-01-22 11:40
Zatwierdzenie
Aleksandra Fąfara 2021-01-22 11:40
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry