• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Budżet i finanse publiczne/Klauzula informacyjna BGK

Klauzula informacyjna BGK

Klauzula informacyjna (informacje o przetwarzaniu danych osobowych) na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1; sprostowanie: Dz.U. L 127 z 23.5.2018, s. 2), zwanego dalej Rozporządzeniem/RODO

W jakim celu dane są przetwarzane?

Dane będą przetwarzane w celu realizacji:

1. „ Umowy o świadczenie usług w Portalu komunikacyjnym w zakresie obsługi zleceń płatności ze środków europejskich i krajowego współfinansowania”
2. „Umowy o świadczenie usług w Portalu komunikacyjnym w zakresie przekazywania informacji o zleceniach płatności ze środków europejskich”

Kto jest administratorem danych i jak można się z nim skontaktować?

Wojewoda Lubuski ,
adres ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Jak długo dane będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od czasu zakończenia realizacji zawartej z Bankiem umowy

Jakie dane są przetwarzane?

Imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, reprezentowana instytucja, stanowisko

Kto jest lub może być odbiorcą danych?

Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane

Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdzie można złożyć skargę na nieprawidłowości związane z przetwarzaniem?

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

Jak można skontaktować się z inspektorem ochrony danych?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail:

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Stachowiak Maja 2022-05-17 12:35
Aktualizacja publikacji
Stachowiak Maja 2022-05-17 13:05
Wytworzenie publikacji
Maja Stachowiak 2022-05-17 13:05
Zatwierdzenie
Anna Maszkiewicz - Stawiarska 2022-05-17 13:05
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry