• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Komisje i zespoły/Komisja do oceny wniosków w ramach programu wieloletniego (..)

Komisja do oceny wniosków w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktrury drogowej na lata 2016-2019"

Komisja do oceny wniosków w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktrury drogowej na lata 2016-2019" została powołana zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 20 października 2015 roku zmienionym w dniu 7 lipca 2016 r. i 24 sierpnia 2017 r. wydanym na podstawie pkt VII załącznika do uchwały Rady Ministrów Nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktrury drogowej na lata 2016-2019" zmienionej uchwałą Rady Ministrów Nr 159/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. oraz uchwałą Rady Ministrów Nr 120/2017 z 1 sierpnia 2017 r.

Do zadań komisji należy:

  • rozpatrywanie i ocena wniosków składanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
  • tworzenie listy rankingowej wniosków;
  • rozpatrywanie zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej;
  • opracowanie i sporządzenie ostatecznej listy rankingowej wniosków.

Zadaniem Komisji jest dokonywanie oceny wniosków zgodnie z kryteriami określonymi w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 316 ze zm.).

Skład komisji:

  • Anna Maćkowiak - Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim - Przewodnicząca Komisji;
  • Bożena Jankowska - Starszy Inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - członek,
  • Sławomir Ratajczak - Kierownik Wydziału Drogownictwa w Departamencie Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze - członek,
  • Maciej Janecki - Naczelnik Wydziału Dokumentacji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze - członek,
  • Wiesław Wideckii - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. - członek,
  • Antoni Gładki - Zastępca Naczelnika Wydziału Wyrobów Budowlanych Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. - członek.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Ladowski Adam 2015-11-09 09:42
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 07:43
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 07:43
Zatwierdzenie
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 07:43
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry