• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Komisje i zespoły/Komisja do oceny wniosków o dofinansowanie zadań (..)

Komisja do oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Komisja do oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Komisja do oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg powołana została zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 20 stycznia 2023 r. zmienionym w dniu 27 marca 2023 r. i 25 sierpnia 2023 r. wydanym na podstawie art. 22 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1983).

Do zadań komisji należy:

  • rozpatrywanie i ocena wniosków o dofinansowanie, składanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
  • ustalanie listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
  • pisemne informowanie wnioskodawcy o umieszczeniu zadania na liście zadań powiatowych oraz zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu.

Zadaniem Komisji jest dokonywanie oceny wniosków zgodnie z kryteriami określonymi w § 3 zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmienionym w dniu 27 marca 2023 r. i 25 sierpnia 2023 r. wydanym na podstawie art. 22 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1983).

Skład komisji:

  • Katarzyna Kis - Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim - Przewodnicząca Komisji;
  • Artur Wójtowicz - Kierownik Odziału Infrastruktury i Transportu w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - członek,
  • Radosław Cierniak - Terenowy Inspektor Mostowy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze - członek,
  • Grzegorz Wybacz - Starszy Specjalista z zakresu inżynierii ruchu drogowego w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. lub ustanowiony zastępca w osobie Tomasza Stelmach - Specjalisty w w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. - członek,
  • Antoni Gładki - Naczelnik Wydziału Wyrobów Budowlanych Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. - członek.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Ladowski Adam 2015-11-09 09:42
Aktualizacja publikacji
Dotka Maciej 2024-01-22 11:36
Wytworzenie publikacji
Maciej Dotka 2024-01-22 11:37
Zatwierdzenie
Katarzyna Kis 2024-01-22 11:37
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry