• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Komisje i zespoły/Komisja Wojewódzka do spraw weryfikowania szacunku strat (..)

Komisja Wojewódzka do spraw weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej

Komisja Wojewódzka do spraw weryfikowania szacunku strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego została powołana zarządądzeniem Wojewody Lubuskiego Nr 231 z dnia 15 lipca 2010 roku wydanym na podstawie art. 17 oraz art. 22 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. - o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.), zmienionym zarządzeniem Wojewody Lubuskiego Nr 331 z dnia 31 sierpnia 2010 roku.

Do zadań Komisji należy:

  • weryfikacja szacunków strat w infrastrukturze komunalnej gmin, powiatów oraz samorządu województwa, dokonanych przez komisje lokalne jednostek samorządu terytorialnego, pod względem jakościowym, ilościowym i wartościowym,
  • sporządzenie protokołu z weryfikacji szacunku strat, stanowiącego podstawę do ubiegania się jednostek samorządu terytorialnego o udzielenie dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Skład Komisji:

  • Dyrektor Wydziału Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Komisji,
  • Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - zastępca przewodniczącego,
  • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. - zastępca przewodniczącego,
  • Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu  Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek,
  • Kierownik Oddziału Infrastruktury i Transportu w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu  Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek,
  • Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek,
  • Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp. - członek,
  • przedstawiciele wskazani przez osoby wchodzące w skład komisji.

Do udziału w pracach Komisji mogą być zapraszani eksperci, tj. osoby nie będące członkami „Komisji”.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2012-09-21 10:59
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 07:41
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 07:41
Zatwierdzenie
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 07:41
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry