• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Komisje i zespoły/Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Wytyczne Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące pracy Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w sytuacji związanej z epidemią COVID-19.

Od 24 maja 2020 r. wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych wznawiają swoją działalność orzeczniczą na poprzednich zasadach z zastosowaniem reżimu sanitarnego wymaganego stosownymi zaleceniami oraz przepisami prawa.

Jednocześnie przypominamy, że w okresie obowiązywania przepisu art. 15zzs ustawy o COVID-19 osoby zainteresowane postępowaniem przed komisją mogły składać wnioski o ustalenia zdarzenia medycznego. Termin na rozpatrzenie tych wniosków zaczyna biec od dnia 24 maja br. Nie uległ jednak w omawianym okresie zawieszeniu termin 1 roku na złożenie wniosku do komisji, o którym mowa w art. 67c ust. 2 u.p.p. Zatem przy ocenie czy spełniony został ten warunek formalny konieczne jest uwzględnienie ww. okresu. W związku z powyższym terminy procesowe określone w rozdziale 13a u.p.p. rozpoczynają bieg albo biegną dalej od dnia 24 maja 2020 r. a komisje mogą przeprowadzać posiedzenia jawne, a tym samym procedować sprawy.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail:  oraz pod nr. telefonu +48 95 785 11 86.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 849), od 2012 roku w każdym województwie funkcjonują komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Zadaniem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest ustalenie czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa stanowiło zdarzenie medyczne.

Wojewoda nie sprawuje nadzoru merytorycznego ani organizacyjnego nad działalnością komisji. Komisja ma siedzibę w Urzędzie, natomiast nie jest w żaden sposób merytorycznie ani też w zakresie swych zadań powiązana z Urzędem.
W oparciu o art.  67 e ust. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pracami Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych kieruje Przewodniczący Komisji.
W myśl art. 67 e ust. 13 niniejszej ustawy Komisja działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zgodnie, z którym Przewodniczący kieruje pracami Komisji oraz rozpatruje skargi i wnioski dotyczące jej pracy.

Komisja składa się z 16 członków, z których połowę stanowią specjaliści z wykształceniem medycznym, drugą połowę stanowią eksperci z dziedziny nauk prawnych. 14 członków powołuje wojewoda, natomiast po jednym Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta.

Skład  Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gorzowie Wlkp. na lata 2018-2023:

 1. Jolanta Chaszczowska - radca prawny
 2. Teresa Florczyk - mgr pielęgniarstwa
 3. Marta Franaszek - Panocha - adwokat - powołana przez Rzecznika Praw Pacjenta
 4. Piotr Gajewski - dr n. med.
 5. Krzysztof Grzesiowski - dr n. prawnych
 6. Elżbieta Jędrasiak - radca prawny
 7. Jan Jarosz - lek. med., Z-ca Przewodniczącego Komisji
 8. Natasza Jemielity - adwokat
 9. Emilia Jurgiewicz - radca prawny
 10. Halina Kąkolewska - mgr pielęgniarstwa
 11. Adam Lulkiewicz - radca prawny
 12. Elżbieta Płonka - lek. med. - powołana przez Ministra Zdrowia, Przewodnicząca Komisji
 13. Andrzej Rozmiarek - dr n. med.
 14. Monika Rubaszewska - mgr pielęgniarstwa
 15. Elwira Szurmińska - Kamińska - radca prawny
 16. Adam Włoch - mgr analityki medycznej
Kategoria: Akty prawne [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2019-11-20 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5524
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 182.62KB zobacz
pdf 0000-00-00 Wytyczne Rzecznika Praw Pacjenta i GIS dot. pracy Komisji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
Wytyczne Rzecznika Praw Pacjenta i GIS dot. pracy Komisji.pdf 460.14KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2012-09-04 10:26
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 08:27
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 08:27
Zatwierdzenie
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 08:27
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry