• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Komisje i zespoły/Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o (..)

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. jest organem: II-ej instancji właściwym do rozpoznawania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności działające na obszarze województwa lubuskiego.

Zespół został powołany Zarządzeniem Nr 55 Wojewody Lubuskiego z dnia 26 marca 2002 r.

Skład Zespołu:

 1. Przewodniczący - Piotr Myczkowski;
 2. Sekretarz - Marcin Baliński;
 3. Pozostali członkowie, w tym:
  • lekarze;
  • psycholodzy;
  • pedagodzy;
  • doradcy zawodowi;
  • pracownicy socjalni;
  • specjaliści do spraw ustalania poziomu potrzeby wsparcia.

    

Kontakt:

 • Biuro obsługi i punkt informacyjny Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności znajduje się w budynku Poczty Polskiej (po wejściu do budynku – szklane drzwi po lewej)
  • ul. Jagiellończyka 4, 
  • 66-400 Gorzów Wlkp.
  • tel. Sekretariatu Wojewódzkiego Zespołu - 957851486
  • tel. właściwe w sprawach rozpatrywań odwołań od orzeczeń rozpatrywań odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności - 957851446, 957851447, 957851449;
  • tel. właściwe w sprawach wydawania decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia - 957851488, 957851489, 957851490, 957851491
 • Przyjmowanie interesantów: poniedziałek w godzinach 8.00 - 18.00, wtorek - piątek w godzinach 8.00 - 15:00

   

Przepisy dotyczące orzecznictwa:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2024 r., poz. 24);
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2024 r., 1429 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r., poz. 857);
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162 z póżn. zm.);
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007r., nr 228, poz.1681);
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r., nr 250, poz. 1875);
 7. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

Bezpośredni nadzór nad Zespołem sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Siedziba biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

 • Adres:
 • Adres korespondencyjny:
  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
   Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
  • ul. Nowogrodzka 1/3/5
  • 00-513 Warszawa
  • e-mail: sekretariat.bon@mrips.gov.pl
Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
pdf 2024-05-15 kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem 262.51KB zobacz
pdf 2024-05-15 wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.pdf 375.57KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2012-09-04 10:26
Aktualizacja publikacji
Cierkońska Katarzyna 2024-05-15 15:24
Wytworzenie publikacji
Piotr Myczkowski 2024-05-15 15:25
Zatwierdzenie
Piotr Myczkowski 2024-05-15 15:25
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry