• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Kontrola/Podstawy prawne kontroli wewnętrznych

Podstawy prawne kontroli wewnętrznych

Zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznej określa zarządzenia NR 20 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim

Kontrolę wewnętrzną prowadzi się na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego. Projekt rocznego planu kontroli sporządza Biuro Organizacji i Kadr z uwzględnieniem zadań kontrolnych Biura, propozycji Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych oraz propozycji Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
Zasady działania audytu wewnętrznego oraz zakres i sposób prowadzenia kontroli wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony regulują odrębne przepisy. Kontrola dyscypliny pracy odbywa się według odrębnych zasad.

Roczny plan kontroli wewnętrznej zawiera:

  1. nazwę komórki (jednostki) kontrolowanej;
  2. temat kontroli;
  3. rodzaj kontroli;
  4. przewidywany termin kontroli.

Kontrola wewnętrzna może być prowadzona jako:

  1. kompleksowa, która obejmuje pełny zakres działania komórki (jednostki) kontrolowanej;
  2. problemowa, która obejmuje wybrane zagadnienia z działalności komórki (jednostki) kontrolowanej;
  3. sprawdzająca, której celem jest sprawdzenie wykonania zaleceń i wniosków z kontroli lub sprawdzenie zasadności odwołania się kierownika kontrolowanej komórki (jednostki) od ustaleń poprzednich kontroli;
  4. doraźna, która ma charakter interwencyjny, wynikający z potrzeby pilnego zbadania nagłych zdarzeń.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2014-01-17 11:45
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-27 14:08
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-27 14:08
Zatwierdzenie
Fąfara Aleksandra 2021-01-27 14:08
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry