• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Ratownictwo/Państwowe Ratownictwo Medyczne

Państwowe Ratownictwo Medyczne

Podstawą prawną do realizacji zadania państwa polegającego na zapewnieniu pomocy medycznej każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia  zdrowotnego jest ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2017 r. poz. 2195 ze zm.).

Organami  administracji rządowej właściwymi w zakresie wykonywania tych zadań są: minister właściwy do spraw zdrowia i wojewoda. Ustawa nakłada na wojewodę obowiązek sporządzenia „Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne”. Zakres zagadnień szczegółowych, które musi obejmować „Plan”, uregulowano w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. 2014 r., poz. 1902).

Zadaniem Wojewody jest planowanie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem na terenie województwa.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2014-05-13 10:06
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-21 13:07
Wytworzenie publikacji
Aleksandra Fąfara 2021-01-21 13:07
Zatwierdzenie
Aleksandra Fąfara 2021-01-21 13:07
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry