• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zarządzenia Wojewody

Znaleziono zarządzeń: 2488 (strona wyników 1 z 125).

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skąpe

8/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wyborów  uzupełniających do Rady Gminy Skąpe 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie określenia zakresu zadań i kompetencji I i II Wicewojewody

7/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie określenia  zakresu zadań i kompetencji I i II Wicewojewody 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie powołania Komisji weryfikacyjnej do rozpatrywania wniosków na inwestycje budowlane oraz zakup sprzętu w podmiotach leczniczych służących przeciwdziałaniu pandemii ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

6/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie powołania  Komisji weryfikacyjnej do rozpatrywania wniosków na inwestycje budowlane oraz zakup  sprzętu w podmiotach leczniczych służących przeciwdziałaniu pandemii ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego systemu kancelaryjnego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

5/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie z  dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją  jako podstawowego systemu kancelaryjnego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim2013 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Zielonej Górze

4/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany  zarządzenia w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w  Zielonej Górze 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej

2/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 4 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w  sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej

1/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 4 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w  sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym dla nauczycieli

178/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia  rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym  dla nauczycieli 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu dzierżawy części nieruchomości oznaczonej numerem działki 364/5 położonej w obrębie 14 Tylewice, gmina Wschowa

177/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody  na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu dzierżawy części nieruchomości oznaczonej numerem działki 364/5 położonej w obrębie 14 Tylewice,  gmina Wschowa

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie użycia straży gminnych i straży miejskich do wspólnych działań z Policją

3/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 5 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w  sprawie użycia straży gminnych i straży miejskich do wspólnych działań z Policją 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego systemu kancelaryjnego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

176/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie z  dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją  jako podstawowego systemu kancelaryjnego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sulęcinie

175/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w  Sulęcinie

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bledzew

174/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyborów  uzupełniających do Rady Gminy Bledzew  Dz.Urz.Woj.Lub.2021.2715

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do oceny wniosków złożonych na 2022r. w ramach programu wieloletniego „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

173/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji  Wojewódzkiej do oceny wniosków złożonych na 2022r. w ramach programu wieloletniego  „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie użycia straży gminnych i straży miejskich do wspólnych działań z Policją

172/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie użycia straży  gminnych i straży miejskich do wspólnych działań z Policją 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. analizy zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się choroby wirusowej Afrykański pomór świń oraz wytyczania kierunków działań prewencyjno-stabilizacyjnych

171/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w  sprawie powołania Zespołu ds. analizy zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się choroby wirusowej Afrykański pomór świń oraz wytyczania kierunków działań prewencyjno-stabilizacyjnych 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie powołania Zespołu ds. analizy zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się choroby wirusowej Afrykański pomór świń oraz wytyczania kierunków działań prewencyjno-stabilizacyjnych

170/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. analizy zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się choroby wirusowej Afrykański pomór świń oraz wytyczania kierunków działań prewencyjno-stabilizacyjnych

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym dla nauczycieli

169/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia  rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym  dla nauczycieli

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie odwołania zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym dla nauczycieli

168/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie odwołania  zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym dla  nauczycieli

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wprowadzenia procedury określającej sposób opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej w układzie tradycyjnym i zadaniowym, dokonywania zmian w planie wydatków oraz monitoringu realizacji budżetu WL

167/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia  procedury określającej sposób opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej w  układzie tradycyjnym i zadaniowym, dokonywania zmian w planie wydatków oraz monitoringu  realizacji budżetu Wojewody Lubuskiego

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry