• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zarządzenia Wojewody

Znaleziono zarządzeń: 2560 (strona wyników 1 z 128).

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia

79/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 4 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w  sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami  Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw opracowania strategii działań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19

78/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 4 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w  sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw opracowania strategii działań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie lubuskim

77/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 4 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w  sprawie powołania Zespołu do spraw analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków  rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie lubuskim 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

76/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania statutu  Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt osoby w jednostce Policji

75/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie określenia  wysokości opłaty za pobyt osoby w jednostce Policji

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie sposobu podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w WSSE w Gorzowie Wlkp. oraz wszystkich Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych w województwie lubuskim

74/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie sposobu  podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. oraz wszystkich Powiatowych Stacjach  Sanitarno-Epidemiologicznych w województwie lubuskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie lubuskim

73/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie powołania  Zespołu do spraw analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów  wiejskich do 2030 r. w województwie lubuskim 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu grantowego, na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2022 roku, dla organizacji pozarządowych (...)

72/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji  Konkursowej celem zaopiniowania ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu grantowego, na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2022 roku, dla organizacji  pozarządowych i podmiotów uprawnionych z terenu województwa lubuskiego, działających w  obszarze pomocy społecznej

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (...)

71/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pracowników średniego personelu do spraw zdrowia  wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich na terenie województwa lubuskiego w 2022 r.  

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji podmiotowej przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności spółek wodnych, (...)

70/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji podmiotowej  przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności spółek wodnych, których podstawowym zadaniem jest utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie powołania na terenie Gminy Szprotawa Komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działkach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez huragan (...)

69/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie powołania na terenie Gminy Szprotawa Komisji do oszacowania zakresu i wysokości  szkód w gospodarstwach rolnych i działkach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez huragan w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie zmiany Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie powołania członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp.

68/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia  Wojewody Lubuskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie powołania członków  Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania pn. „Laboratoria przyszłości”

67/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie powołania Zespołu  do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania pn. „Laboratoria  przyszłości” 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości SP ozn. nr działek 447/3, 451/1, 452/1 i 449/2, 449/3, położonych w Cigacicach, gm. Sulechów z jednoczesnym udzieleniem bonifikaty od ceny nieruchomości

66/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonych numerami działek 447/3, 451/1, 452/1 i  449/2, 449/3, położonych w Cigacicach, gm. Sulechów z jednoczesnym udzieleniem bonifikaty  od ceny nieruchomości 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości SP oznaczonej numerem działki 1225/2 położonej w obrębie 10 Zamoście Miasta Gorzowa Wlkp. oraz zwolnienia z obowiązku zbycia tej nieruchomości w drodze przetargu

65/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerem działki 1225/2 położonej w  obrębie 10 Zamoście Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz zwolnienia z obowiązku zbycia tej  nieruchomości w drodze przetargu 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie lubuskim

64/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie powołania Zespołu  do spraw analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie lubuskim 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości SP nieruchomości ozn. nr dz.: 133/5 poł. w Starym Żaganiu, 544 poł. w Niegosławicach, 326/2 poł. w obrębie Długie, gm. Szprotawa, (...)

63/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonych numerami działek:  133/5 położonej w Starym Żaganiu, gm. Żagań, 544 położonej w Niegosławicach, 326/2  położonej w obrębie Długie, gm. Szprotawa, 331 położonej w Henrykowie, gm. Szprotawa,  583/2 położonej w Miodnicy, gm. Żagań 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie powołania wojewódzkiej komisji lekarskiej

62/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie powołania  wojewódzkiej komisji lekarskiej

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

61/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Gorzowie Wielkopolskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym dla nauczycieli

60/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia  rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym  dla nauczycieli 

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry