• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zarządzenia Wojewody

Znaleziono zarządzeń: 2439 (strona wyników 1 z 122).

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 27/12 położonej w obrębie Leszno Górne, gm. Szprotawa

140/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki  27/12 położonej w obrębie Leszno Górne, gm. Szprotawa 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości SP oznaczonej nr działki 382 położonej w Zielonej Górze, obręb 31, oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

139/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa  oznaczonej numerem działki 382 położonej w Zielonej Górze, obręb 31, oraz na odstąpienie  od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego systemu kancelaryjnego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

138/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2021 r. zmieniające zarządzenie  w sprawie wyboru systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją jako podstawowego  systemu kancelaryjnego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

137/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 17 września 2021 r. w sprawie nadania  statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

136/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zmiany  zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu  Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania zarządzenia WL z dnia 17 września 2019 r. ws. wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości SP nieruchomości oznaczonej nr dz. 296/4 położonej w obrębie 58 Miasta Zielona Góra

135/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 13 września 2021 r. ws. przedłużenia terminu  obowiązywania zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 296/4 położonej w obrębie 58 Miasta Zielona Góra

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim

134/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 9 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w  sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie odwołania zastępcy przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim

133/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 9 września 2021 r. w sprawie odwołania  zastępcy przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania powiatowych komisji lekarskich

132/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 9 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w  sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania powiatowych  komisji lekarskich 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym dla nauczycieli

131/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia  rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym dla nauczycieli

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie odwołania zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w postępowaniu dyscyplinarnym dla nauczycieli

130/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 8 września 2021 r. w sprawie odwołania  zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w postępowaniu dyscyplinarnym dla nauczycieli

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 35/1 położonej w Krośnie Odrzańskim

129/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody  na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości  oznaczonej numerem działki 35/1 położonej w Krośnie Odrzańskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

128/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zmiany  zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości SP nieruchomości położonych w gm. Szprotawa, obręb Siecieborzyce, w gm. Niegosławice, obręb Zimna Brzeźnica oraz położonej w gm. Szprotawa, obręb Sieraków

127/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonych numerami  działek: 229/10 i 821/2 położonych w gm. Szprotawa, obręb Siecieborzyce, 246/2 położonej w  gm. Niegosławice, obręb Zimna Brzeźnica oraz 43 położonej w gm. Szprotawa, obręb Sieraków

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruch. SP nieruchomości poł. w obrębie Lipno, gm. Świdnica, Pomorsko, gm. Sulechów, Brody, gm. Sulechów, Nietkowice, gm. Czerwieńsk oraz w obrębie 1 Miasta Nowogród Bobrz.

126/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonych numerami  działek: 4/4, położonej w obrębie Lipno, gm. Świdnica, 595/21 i 595/22 położonej w obrębie  Pomorsko, gm. Sulechów, 172/2 położonej w obrębie Brody, gm. Sulechów, 237/5 i 391/6  położonych w obrębie Nietkowice, gm. Czerwieńsk oraz 1840/2

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonych numerami działek: 456, 208/5, 439 i 499/6 położonych w Sulęcinie oraz 210 położonej w Trzemesznie

125/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonych numerami  działek: 456, 208/5, 439 i 499/6 położonych w Sulęcinie oraz 210 położonej w Trzemesznie

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej na terenie byłego TTOC w Świecku

124/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy części nieruchomości wchodzącej w skład  zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej na terenie byłego TTOC w Świecku

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 169/4 położonej w obrębie Wolimirzyce, gm. Szczaniec

123/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu  nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 169/4 położonej w obrębie  Wolimirzyce, gm. Szczaniec

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie lubuskim

122/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia  Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie lubuskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

121/2021
ZARZĄDZENIEWOJEWODY LUBUSKIEGOz dnia 16 sierpnia 2021 r.w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadańgminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry