• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zarządzenia Wojewody

Znaleziono zarządzeń: 2358 (strona wyników 1 z 118).

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości SP, poł. w ob. 4 Miasta Zielona Góra, oznaczonej nr dz. 79

53/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na  odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości  wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 4 Miasta Zielona Góra,  oznaczonej numerem działki 79 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów najmu (...)

52/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na  odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych umów najmu: lokali mieszkalnych w budynku posadowionym na działce nr 154/1, położonej w Strychach, gm. Przytoczna oraz lokalu  mieszkalnego w budynku posadowionym na działce nr 321/2 położonej w Bukowcu, gm. Międzyrzecz

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości SP, oznaczonej nr dz. 221 i 222 poł. w gm. Przytoczna

51/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na  odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości wchodzącej  w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej numerami działek 221 i 222 położonej w obrębie Twierdzielewo, gm. Przytoczna

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie uzupełnienia dla WIORiN w Gorzowie Wlkp. jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy

50/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie uzupełnienia dla  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. jednolitego rzeczowego  wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rzepinie

49/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rzepinie  Dz. Urz. Woj. Lub. 2021.755

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie powierzenia Urzędowi Miejskiemu w Ośnie Lubuskim wykonywania określonych zadań Urzędu Miejskiego w Rzepinie

48/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powierzenia Urzędowi Miejskiemu w Ośnie Lubuskim wykonywania określonych zadań Urzędu Miejskiego w Rzepinie

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim

47/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości SP udziału wynoszącego 4/8 części w nieruchomości ozn. nr dz. 496/1 poł. w obrębie Mirocin Górny, gm. Kożuchów z jednoczesnym udzieleniem bonifikaty (...)

46/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału wynoszącego 4/8 części w nieruchomości oznaczonej numerem działki 496/1 położonej w obrębie Mirocin Górny, gm. Kożuchów z jednoczesnym udzieleniem bonifikaty od ceny nieruchomości

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, nieruchomości oznaczonej nr działki 246 położonej w obrębie Bobrowniki, gm. Otyń z jednoczesnym udzieleniem bonifikaty od ceny nieruchomości

45/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, nieruchomości oznaczonej nr działki 246 położonej w obrębie Bobrowniki, gm. Otyń z jednoczesnym udzieleniem bonifikaty od ceny nieruchomości

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Koordynującego działania związane ze zwalczaniem COVID-19 na terenie województwa lubuskiego

44/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Koordynującego działania związane ze zwalczaniem COVID-19 na terenie województwa lubuskiego

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie powierzenia Urzędowi Stanu Cywilnego w Drezdenku wykonywania określonych zadań Urzędu Stanu Cywilnego w Santoku

43/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie powierzenia Urzędowi Stanu Cywilnego w Drezdenku wykonywania określonych zadań Urzędu Stanu Cywilnego w Santoku

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Urzędowi Stanu Cywilnego w Bogdańcu, w Kłodawie i w Santoku wykonywania określonych zadań Urzędu Stanu Cywilnego w Gorzowie Wlkp.

42/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Urzędowi Stanu Cywilnego w Bogdańcu, Urzędowi Stanu Cywilnego w Kłodawie i Urzędowi Stanu Cywilnego w Santoku wykonywania określonych zadań Urzędu Stanu Cywilnego w Gorzowie Wielkopolskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim

41/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2021 z tytułu trwałego zarządu nieruchomością SP, poł w obrębie 2 Miasta Zielona Góra, oznaczoną numerami dz. 2 i 1/16

40/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2021 z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa, położoną w obrębie 2 Miasta Zielona Góra, oznaczoną numerami działek 2 i 1/16

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 72/36 położonej w obrębie 15 Rudawica, gm. Żagań - obszar wiejski

39/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 72/36 położonej w obrębie 15 Rudawica, gm. Żagań - obszar wiejski

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie (...) bonifikaty od opłaty rocznej ustalonej za rok 2021 z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami lokalowymi SP usytuowanymi w budynku (...) nr dz. 109/9, poł. w Zielonej Górze

38/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od opłaty rocznej ustalonej za rok 2021 z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami lokalowymi Skarbu Państwa usytuowanymi w budynku zlokalizowanym na nieruchomości oznaczonej numerem działki 109/9, położonej w obrębie 18 Miasta Zielona Góra

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2021 z tytułu trwałego zarządu nieruchomością SP, poł. w obrębie 21 Miasta Zielona Góra, oznaczoną numerem działki 162/31

37/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2021 z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa, położoną w obrębie 21 Miasta Zielona Góra, oznaczoną numerem działki 162/31

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2021 z tytułu trwałego zarządu nieruchomością SP, poł. w Mieście Gorzów Wlkp., ozn. nr działek 1765/3 i 1765/4

36/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGOz dnia 11 marca 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2021 z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa, położoną w obrębie 5 Śródmieście Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, oznaczoną numerami działek 1765/3 i 1765/4

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2021 z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami SP, ozn. nr działek 446 poł. w Strzelcach Kraj. oraz 1722 poł. w Drezdenku

35/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGOz dnia 11 marca 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2021 z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa, oznaczonymi numerami działek 446 położoną w Strzelcach Krajeńskich oraz 1722 położoną w Drezdenku

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2021 z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami SP, położonymi w Nowej Soli, oznaczonymi numerami działek 266/1, 267 i 293/3

34/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2021 z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa, położonymi w Nowej Soli, oznaczonymi numerami działek 266/1, 267 i 293/3

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry