• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zarządzenia Wojewody

Znaleziono zarządzeń: 2385 (strona wyników 1 z 120).

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 598/28 położonej w obrębie Pomorsko, gm. Sulechów

84/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki  598/28 położonej w obrębie Pomorsko, gm. Sulechów

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie sposobu podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. oraz wszystkich PSSE w województwie lubuskim

83/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu  podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. oraz wszystkich Powiatowych Stacjach  Sanitarno-Epidemiologicznych w województwie lubuskim

zarządzenie

82/2021
zarządzenie

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej na terenie byłego TTOC w Świecku

81/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości wchodzącej w skład zasobu  nieruchomości Skarbu Państwa, położonej na terenie byłego TTOC w Świecku

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO ws. przedłużenia terminu obowiązywania zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. (...)

80/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 14 czerwca 2021 r. ws. przedłużenia terminu  obowiązywania zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste nieobciążonych udziałów w nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych nr działek 238/7,  317 i 238/9 położonych w obrębie 30 Miasta Zielona Góra oraz na odstąpienie

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 2286/2 położonej w obrębie 5 Śródmieście Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

79/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody  na nabycie w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 2286/2 położonej w obrębie 5 Śródmieście Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO ws. przedłużenia terminu obowiązywania zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. (...)

78/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 14 czerwca 2021 r. ws. przedłużenia terminu  obowiązywania zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych  w Zielonej Górze, obręb 6 oznaczonych numerami działek 267/88, 267/29, 281, 267/87, 267/49,  obręb 30 oznaczonych numerami działek 291/4 i 291/2 poł oraz na

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Międzyrzeczu

77/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany  zarządzenia w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w  Międzyrzeczu

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

76/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany  zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające w sprawie powołania Wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

75/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 1 czerwca 2021 r. zarządzenie zmieniające w  sprawie powołania Wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji  antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie odwołania członka Wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

74/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania członka Wojewódzkiej rady konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób  represjonowanych z powodów politycznych

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników podległych jednostek do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej (...)

73/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie  Wojewody Lubuskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników  podległych jednostek do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie jednego rozdziału

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie powołania Komisji Konkursowej, celem zaopiniowania ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu grantowego, na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2021 roku, dla organizacji pozarządowych (...)

72/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji  Konkursowej, celem zaopiniowania ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu grantowego, na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2021 roku, dla organizacji  pozarządowych i podmiotów uprawnionych z terenu województwa lubuskiego, działających w obszarze pomocy społecznej

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bogdaniec

71/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wyborów  Uzupełniających do Rady Gminy Bogdaniec

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp., oznaczonej numerem działki 241/20 (obręb Zieleniec)

70/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp.,  oznaczonej numerem działki 241/20 (obręb Zieleniec) 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich na terenie województwa lubuskiego w 2021 r.

69/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie dodatkowego  wynagrodzenia osób wchodzących w skład wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich na  terenie województwa lubuskiego w 2021 r.

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości SP nieruchomości poł. w gm. Maszewo, oznaczonych nr dz. 107/4 (obręb Granice) oraz 100/1 (obręb Połęcko) oraz 211/11 położonej w obrębie Sękowice, gm. Gubin

68/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w gm. Maszewo,  oznaczonych numerami działek 107/4 (obręb Granice) oraz 100/1 (obręb Połęcko) oraz 211/11  położonej w obrębie Sękowice, gm. Gubin

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości SP nieruchomości oznaczonych nr dz.: 260 poł. gm. Małomice i 103/3 poł. gm. Szprotawa oraz zwolnienia z obowiązku zbycia tych nieruchomości w drodze przetargu

67/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonych numerami działek:  260 położonej w obrębie Lubiechów, gm. Małomice i 103/3 położonej w obrębie  Dziećmiarowice, gm. Szprotawa oraz zwolnienia z obowiązku zbycia tych nieruchomości w  drodze przetargu

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich

66/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia  wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubniewicach

65/2021
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wyborów  uzupełniających do Rady Miejskiej w Lubniewicach

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry