• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zarządzenia Wojewody

Znaleziono zarządzeń: 2699 (strona wyników 1 z 135).

ZARZĄDZENIE Wojewody Lubuskiego w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do oceny ofert (...) na ,,Wykonywanie badań specjalistycznych, psychologicznych oraz obserwację szpitalną (...).”

73/2023
ZARZĄDZENIE Wojewody Lubuskiego z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do oceny ofert w trybie  zapytania ofertowego na ,,Wykonywanie badań specjalistycznych, psychologicznych oraz obserwację szpitalną dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej, na potrzeby Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Gorzowie Wielkopolskim” 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich

72/2023
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 22 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego  planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu SP nieruchomości ozn. nr dz: 82/1 poł. w Milsku, gm. Zabór, 424/4 i 377/7 poł. w obrębie Koźla, gm. Świdnica, 629/10 poł. w Świdnicy, 308/4 położonej w Brodach, (...)

71/2023
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa  nieruchomości oznaczonych numerami działek: 82/1 położonej w Milsku, gm. Zabór, 424/4 i 377/7 położonych w obrębie Koźla,  gm. Świdnica, 629/10 położonej w Świdnicy, 308/4 położonej w Brodach, gm. Sulechów i 493/5 położonej w Sulechowie 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa udziału w nieruchomości oznaczonej numerem działki 902/4 położonej w Bogaczowie, gm. Nowogród Bobrzański

70/2023
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa  udziału w nieruchomości oznaczonej numerem działki 902/4 położonej w Bogaczowie, gm. Nowogród Bobrzański 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 751/5 położonej w Żaganiu

69/2023
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa  nieruchomości oznaczonej numerem działki 751/5 położonej w Żaganiu 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej numerami działek 474 i 638 położonej w Cigacicach, gm. Sulechów

68/2023
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Skarbu  Państwa oznaczonej numerami działek 474 i 638 położonej w Cigacicach, gm. Sulechów 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 1037 położonej w obrębie Tomaszowo, gm. Żagań

67/2023
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa  nieruchomości oznaczonej numerem działki 1037 położonej w obrębie Tomaszowo, gm. Żagań 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

66/2023
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO Nr 66 z dnia 16 maja 2023 r.w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim

129/2022
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim

65/2023
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania statutu  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczeń operacji finansowych dokonywanych przy ich użyciu w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

64/2023
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i  korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczeń operacji finansowych dokonywanych przy ich użyciu w Lubuskim  Urzędzie Wojewódzkim 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (...)

63/2023
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej  oraz pracowników średniego personelu do spraw zdrowia wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich na terenie  województwa lubuskiego w 2023 r.

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich

62/2023
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji  wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie

61/2023
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie lubuskim

60/2023
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 27 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie lubuskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 207/30 położonej w obrębie 0010 Świdnica gm. Świdnica

59/2023
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu Skarbu Państwa  nieruchomości oznaczonej numerem działki 207/30 położonej w obrębie 0010 Świdnica gm. Świdnica 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2023 z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami SP, poł. w obrębie 7 Żary, ozn. nr dz.: 411/14, 415/6, 436/1, 437/4

58/2023
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej  bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2023 z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa, położonymi w  obrębie 7 Żary, oznaczonymi numerami działek: 411/14, 415/6, 436/1, 437/4 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej na terenie byłego TTOC w Świecku oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów

57/2023
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, dzierżawy części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej na terenie byłego TTOC w Świecku oraz na odstąpienie od  przetargowego trybu zawarcia tych umów

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2023 z tytułu trwałego zarządu nieruchomością SP, poł. w M Gorzowa Wlkp., ozn. nr dz.2528/1, 2528/2 i 2530/2

56/2023
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej  bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2023 z tytułu trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa, położoną w obrębie 5 Śródmieście Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, oznaczoną numerami działek 2528/1, 2528/2 i 2530/2 

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2023 z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami SP, poł. w M Gorzowa Wlkp., ozn. nr dz. 728/1 i 729

55/2023
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie jednorazowej  bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej za rok 2023 z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa, położonymi w  obrębie 5 Śródmieście Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, oznaczonymi numerami działek 728/1 i 729 

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry