• język migowy
BIP
Grafika BIP

Obwieszczenia Wojewody

Znaleziono zarządzeń: 1768 (strona wyników 1 z 89).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.31.2021.PPrz

IB-I.746.31.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.31.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11116_ L367_Trzebiszewo_004 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na działce nr ew. gr. 160/4 obręb 0003 Trzebiszewo, gmina Skwierzyna, powiat międzyrzecki, w

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.22.2021.PPrz

IB-I.746.22.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.22.2021.PPrz zawiadamiające o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie elementów infrastruktury kolejowej na linii kolejowej nr 358 na odcinku ok. 1,400 - 3,600, 8,400 - 8,850 oraz linii kolejowej nr 819 na odcinku ok. 4,200 - 4,866 w

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.30.2021.PPrz

IB-I.746.30.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.30.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej Φ 560 mm na działkach nr ew. gr. 42/4 i 42/6, obręb 7 Żary, miasto Żary, powiat żarski, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.25.2021.PPrz

IB-I.746.25.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.25.2021.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działce nr ew. gr. 1108/5 obręb Szczaniec, gmina Szczaniec, powiat świebodziński, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.33.2021.PPrz

IB-I.746.33.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.33.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN do 15 kV na działce nr ew. gr. 485 obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów, powiat nowosolski, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.12.2021.MSto

IB-II.7820.12.2021.MSto
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.12.2021.MSto zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 29.07.2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin, została wydana w dniu 10.09.2021 r. decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: „1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej. Odcinek 3: km 613,1 - 614,7 rzeki

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.11.2021.MSto

IB-II.7820.11.2021.MSto
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.11.2021.MSto zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 28.07.2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin, została wydana w dniu 10.09.2021 r. decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: „1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej. Etap I: Prace modernizacyjne na Odrze

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.10.2021.MSto

IB-II.7820.10.2021.MSto
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.10.2021.MSto zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 29.07.2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin, została wydana w dniu 10.09.2021 r. decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: „1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej. Etap I: Prace modernizacyjne na Odrze

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.5.2021.LBaj

IB-II.7820.5.2021.LBaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.5.2021.LBaj zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Zarządu Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, została wydana w dniu 09.09.2021 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 321w ramach zadania pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad Kanałem Starym Krzyckim w ciągu drogi wojewódzkiej nr

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.28.2021.PPrz

IB-I.746.28.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.28.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11114_ L367_Glebokie_002 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na działce nr ew. gr. 367 obręb 0004 Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz, powiat międzyrzecki, w

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.1.2021.AAnt

IB-II.7820.1.2021.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.1.2021.AAnt zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku zarządcy drogi - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, została wydana w dniu 08.09.2021 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa Autostrady A18 od km 0+150,50 (0+192,50 wg STEŚ) do km 0+780,00 w ramach przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 18 na

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.32.2021.PPrz

IB-I.746.32.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.32.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 20 kV na działce nr ew. gr. 564/13 obręb Nowogród Bobrzański, gmina Nowogród Bobrzański, powiat zielonogórski, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego GN-II.7541.108.2021.MKali

GN-II.7541.108.2021.MKali
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego ws. zawiadomienia o wszczęciu z urzędu postępowanie w przedmiocie odtworzenia zniszczonych akt obejmującychpostępowania o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2097).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.7.2021.LBaj

IB-II.7820.7.2021.LBaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.7.2021.LBaj zawiadamiające, że na wniosek Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 300 w ramach realizacji zadania pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.124.2021.EWas

IB-II.7840.124.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.124.2021.EWas  zawiadamiające, że wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dnia 29.07.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na rozbudowę stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Baczyna, w ramach inwestycji pn.: „Budowa stacji 400/220/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.125.2021.EWas

IB-II.7840.125.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.125.2021.EWas zawiadamiające,  że wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dnia 29.07.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na rozbudowę sieci elektroenergetycznej 220 kV relacji Baczyna-Gorzów - wprowadzenie do stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Baczyna, w ramach inwestycji pn.: „Budowa stacji

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.26.2021.PPrz

IB-I.746.26.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.26.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie napowietrznej linii 110 kV relacji Jankowa Żagańska - Bolesławiec na odcinku od GPZ Jankowa Żagańska do słupa nr 76, na działkach nr ew. gr. 661, 660, 659, 658, 657, 636, 631, 627, 622/2 w

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego GN-I.7570.163.2019.MZio

GN-I.7570.163.2019.MZio
Obwieszczenie Wojewody Lubuuskiego ws. zawiadamienia tym, że wydana została w dniu 1 września 2021 r. decyzja administracyjna o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Krosno Odrzańskie - miasto, obręb 2, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 141/9o pow. 0,0002 ha, przejętej na własność Skarbu Państwa pod inwestycję pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 282 od km 21+477,03 do

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.23.2021.PPrz

IB-I.746.23.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.23.2021.PPrz zawiadamiające, że  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11036_LE351_Mierzecin_016 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na działce nr ew. gr. 52/3 obręb 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.21.2021.PPrz

IB-I.746.21.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.21.2021.PPrz zawiazamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Polnej na działce nr ew. gr. 152/2 , obręb 0003 Łupowo, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, w obszarze terenu zamkniętego.

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry