• język migowy
BIP
Grafika BIP

Obwieszczenia Wojewody

Znaleziono zarządzeń: 1925 (strona wyników 1 z 97).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.7.2022.PPrz

IB-I.746.7.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.7.2022.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia Słone - Radomia na działce nr ew. gr. 181 obręb 0009 Słone, gmina Świdnica, powiat zielonogórski, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego GN-I.7570.271.2021.IPią

GN-I.7570.271.2021.IPią
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego ws. zawiadomienia, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oraz wartości wszelkich majątkowych szkód z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0011 Sycowice, w jednostce ewidencyjnej Czerwieńsk, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 13/2, o pow. 0,1200 ha, w związku z realizacją

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.14.2021.AAnt

IB-II.7820.14.2021.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.14.2021.AAnt zawiadamiające, że że w wyniku rozpatrzenia wniosku zarządcy drogi - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, została wydana w dniu 12.05.2022 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 92 na odcinku od km 7+969 do km 10+769 w m. Pniów”, na terenie gminy Torzym - obszar wiejski. Treść

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.10.2022.PPrz

IB-I.746.10.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.10.2022.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach zadania Modernizacja Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców na działce nr ew. gr. 495, obręb 1 Krosno Odrzańskie,

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.4.2022.JRaj

IB-I.747.4.2022.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.4.2022.JRaj zawiadamiające o wydaniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., decyzji Nr 2/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. (znak: IB-I.747.4.2022.JRaj) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu Kotowo-Zielona Góra wraz z infrastrukturą

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7721.120.2021.MGło

IB-II.7721.120.2021.MGło
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7721.120.2021.MGło zawiadamiające, że została wydana decyzja kończąca postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Gorzowskiego Nr 424/2021 z 31 maja 2021 r., znak: BA.6740.1.593.2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielił pozwolenia na budowę dla Pana Pawła Bonieckiego, zam. Glinik, ul. Kukułcza 4.Treść decyzji jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego GN-I.7570.268.2021.IPią

GN-I.7570.268.2021.IPią
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego ws. zawiadomienia, że została wydana decyzja administracyjna znak: GN-I.7570.268.2021.IPią ustalająca odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania oraz wartości wszelkich majątkowych szkód z nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Czerwieńsk, obręb Sycowice, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 17/8 o pow. 0,6300 ha, w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „ Rozbudowa

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.8.2022.PPrz

IB-I.746.8.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.8.2022.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE-HD wraz z urządzeniami towarzyszącymi o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa na działce nr ew. gr. 20/12 obręb 0046 Sulęcin I, gmina Sulęcin, powiat

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.2.2022.AAnt

IB-II.7820.2.2022.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.2.2022.AAnt zawiadamijące, że że wniosek z dnia 22.02.2022 r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I „Stożne Wschód” i „Stożne Zachód” w pasie drogowym drogi ekspresowej S3, w

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7842.4.2022.LBaj

IB-II.7842.4.2022.LBaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7842.4.2022.LBaj zawiadamiające, że że Wojewoda Lubuski, w dniu 20.04.2022 r., wydał Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, decyzję o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym gruntu: 78/1 obręb ewid. Łęgowo, gmina Sulechów, w celu przeprowadzenia badań geologicznych dla inwestycji

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.4.2022.PPrz

IB-I.746.4.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.4.2022.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej sieci elektroenergetycznej - przyłącza SN 20 kV wraz z linią światłowodową na działce nr ew. gr. 330/14 obręb Jankowa Żagańska, gmina Iłowa , powiat żagański, w obszarze terenu

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.9.2022.PPrz

IB-I.746.9.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.9.2022.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wylotu do rzeki Czerna na działce nr ew. gr. 1618, obręb 0001 Żagań, gmina Miasto Żagań, powiat żagański.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.1.2022.JRaj

IB-I.747.1.2022.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.1.2022.JRaj zawiadamiające o wydaniu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., decyzji Nr 1/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. (znak: IB-I.747.1.2022.JRaj) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu Kotowo-Zielona Góra wraz z infrastrukturą

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.5.2022.PPrz

IB-I.746.5.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.5.2022.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stanowiska do odstawiania uszkodzonych wagonów z ładunkami niebezpiecznymi na stacji Żagań realizowanego w ramach zadania pn.: „Wykonanie projektów stanowisk do odstawiania uszkodzonych wagonów z

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7842.1.2022.LBaj

IB-II.7842.1.2022.LBaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7842.1.2022.LBaj zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski, w dniu 07.04.2022 r., wydał Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, decyzję o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki o numerze ewidencyjnym gruntu: 218/1; 110; 15 obręb ewid. Krężoły, gmina Sulechów, 856/6; 849; 820/2 obręb ewid. Nowe Kramsko, gmina

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.3.2022.PPrz

IB-I.746.3.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.3.2022.PPrz zawiadamiające, że  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 20 kV dla elektrowni słonecznych Żaganiec I oraz Żaganiec IV na działce nr ew. gr. 330/14 obręb Jankowa Żagańska, gmina Iłowa, powiat żagański,w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7842.4.2022.LBaj

IB-II.7842.4.2022.LBaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7842.4.2022.LBaj zawiadamiające, że wniosek z dnia 22.03.2022 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej  jako działka o numerze ewidencyjnym gruntu: 78/1 obręb ewid. Łęgowo, gmina Sulechów, KW nr ZG2S/00022017/8, w celu przeprowadzenia

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego GN-I.7570.21.2022.MZio

GN-I.7570.21.2022.MZio
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego ws. zawiadamienia, że wydana została decyzja administracyjna w dniu 5 kwietnia 2022 r., znak: GN-I.7550.21.2022.MZio, ustalająca odszkodowanie za prawo własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Trzciel - obszar wiejski, obręb 4 Świdwowiec, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 74/10 o pow. 0,0166 ha, przejętą pod inwestycję pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 137 w km 96+294,00

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.4.2022.JRaj

IB-I.747.4.2022.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.4.2022.JRaj zawiadamiające o wszczęciu, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu Kotowo-Zielona Góra wraz z infrastrukturą niezbędną do jego

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.7.2022.PPrz

IB-I.746.7.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.7.2022.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia Słone - Radomia na działce nr ew. gr. 181 obręb 0009 Słone, gmina Świdnica, powiat zielonogórski, w obszarze terenu zamkniętego.

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry