• język migowy
BIP
Grafika BIP

Obwieszczenia Wojewody

Znaleziono zarządzeń: 1645 (strona wyników 1 z 83).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.1.2021.JRaj

IB-I.747.1.2021.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.1.2021.JRaj zawiadamiające o wydaniu w dniu 08.04.2021 r., na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, decyzji nr 4/2021 (IBI.747.1.2021.JRaj) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieciprzesyłowej dla części inwestycji pn. „Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400kV Baczyna - Plewiska - etap IV” na nieruchomościach

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.11.2021.PPrz

IB-I.746.11.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.11.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacjiinwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN do 30 kV i przyłączy na działce nr 1, obręb Krężoły, gm. Sulechów, powiat zielonogórski, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.7.2021.PPrz

IB-I.746.7.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.7.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacjiinwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV na działce nr ew. gr. 152/2, obręb Łupowo, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, w obszarze terenu zamkniętego, będącej częścią inwestycji: „Zwiększenie

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.15.2020.MSto

IB-II.7820.15.2020.MSto
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.15.2020.MSto zawiadamiające, że wniosek z dnia 23.12.2020 r. Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302”, na nieruchomościach oznaczonych jako

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.9.2021.PPrz

IB-I.746.9.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.9.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacjiinwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV pod przejazdem kolejowym linii kolejowej nr 203 Tczew - Kostrzyn oraz rozbiórce sieci napowietrznej SN 15 kV na działce nr ew. gr. 364/12 obr. Górki Noteckie,

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.42.2021.EWas

IB-II.7840.42.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.42.2021.EWas zawiadamiające, że wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dnia 15.03.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna - Plewiska, na odcinku słupa Ps4 do słupa Ps14 oraz od słupa Ps31 do granicy województwa

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.39.2021.LBaj

IB-II.7840.39.2021.LBaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.39.2021.LBaj zawiadamiające, że wniosek spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa z dnia 05.03.2021r., wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę i przebudowę linii kolejowej nr 203 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach inwestycji pn. : „Rewitalizacja linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wielkopolski odcinek 1

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa lubuskiego w 2021 roku

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.8.2021.PPrz

IB-I.746.8.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.8.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacjiinwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce nr ew. gr. 507, obręb Wierzbno, gmina Przytoczna, powiat międzyrzecki, w obszarze terenu zamkniętego, będącej częścią

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.6.2021.PPrz

IB-I.746.6.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.6.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacjiinwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV na działce nr ew. gr. 829/25, obręb 1 Osiedle Drzewice, Kostrzyn nad Odrą, powiat gorzowski, w obszarze terenu zamkniętego, w ramach zadania „Budowa sieci

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.5.2021.PPrz

IB-I.746.5.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.5.2021.PPrz zawiadające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV na działce nr ew. gr. 50/13, obręb Międzyrzecz 2, Międzyrzecz, powiat międzyrzecki, w obszarze terenu zamkniętego, w ramach zadania „Budowa sieci

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.44.2021.EWas

IB-II.7840.44.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.44.2021.EWas zawiadamiające, że wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dnia 15.03.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna - Plewiska, na odcinku od słupa De12 (od granicy działki nr 222 obręb Bolemin) do słupa De28, na

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.37.2021.EWas

IB-II.7840.37.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.37.2021.EWas zawiadamiające, że wniosek spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa z dnia 05.03.2021r., skorygowany w dniu 18.03.2021 r., wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę i przebudowę linii kolejowej nr 203 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach inwestycji pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż -

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.4.2021.PPrz

IB-I.746.4.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.4.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wewnętrznej linii zasilającejw ramach realizacji obiektu radiokomunikacyjnego 10803_L203_StareBalice_113_B (ORx203-244939-XXX-01) sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.2.2021.PPrz

IB-I.746.2.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.2.2021.PPrz zawiadamiające, że  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 225 PE-HD wraz z urządzeniami towarzyszącymi, o ciśnieniunieprzekraczającym 0,5 MPa na działce nr ew. gr. 1 obręb 2 Świebodzin, gmina Świebodzin, powiat świebodziński w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.1.2021.PPrz

IB-I.746.1.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.1.2021.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 20kV w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej źródła wysokosprawnej kogeneracji w m. Nowa Sól na działce nr ew. gr. 12/1, obręb 2, gmina Nowa Sól Miasto, powiat nowosolski, w obszarze terenu

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.1.2021.JRaj

IB-I.747.1.2021.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.1.2021.JRaj zawiadamiające o wszczęciu, na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn. „Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400kV Baczyna - Plewiska - etap IV” na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7821.1.2021.KZaj

IB-II.7821.1.2021.KZaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7821.1.2021.KZaj zawiadamiajace, że Wojewoda Lubuski wydał decyzję kończącą postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Zielonogórskiego Nr 7/2020 z 14 grudnia 2020 r., znak: AB.6740.6.12.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka gminnej drogi rowerowej, w obrębie ewid. 0004 Podmokle Wielkie, jednostka ewid. 080901_5 Babimost.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.67.2020.PPrz

IB-I.746.67.2020.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.67.2020.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiekturadiokomunikacyjnego („OR”) ID10966_L275_LesznoG_003 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 275, km 113,040 na działce nr ew. gr. 388/9 obręb 0012 Leszno Górne, gmina Szprotawa, w powiecie żagańskim, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z 5 marca 2021 r.

w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry