• język migowy
BIP
Grafika BIP

Obwieszczenia Wojewody

Znaleziono zarządzeń: 1769 (strona wyników 3 z 89).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.8.2020.AAnt

IB-II.7820.8.2020.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.8.2020.AAnt zawiadamiające, że wniosek Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, który wpłynął do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15.07.2020 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica od km 9+995 do km 14+215”, na

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.8.2020.AAnt

IB-II.7820.8.2020.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.8.2020.AAnt zawiadamiające, że na wniosek Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, Wojewoda Lubuski postanowieniem znak: IB-II.7820.8.2020.AAnt z dnia 03.08.2021 r. podjął zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica od km 9+995 do km

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.9.2021.KKoł

IB-II.7820.9.2021.KKoł
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.9.2021.KKoł zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Prezydenta Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, została wydana w dniu 30.07.2021 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 283 polegająca na budowie chodnika wraz z kładką dla pieszych przez rzekę Śląska Ochla” realizowana w ramach zadania: 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa lubuskiego w 2021 roku

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa lubuskiego w 2021 roku zawiadamiające, że w okresie od dnia 9 sierpnia 2021 r. do dnia 19 listopada 2021 r. przeprowadzona zostanie na terenie województwa lubuskiego kwalifikacjawojskowa.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.23.2021.PPrz

IB-I.746.23.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.23.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11036_LE351_Mierzecin_016 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na działce nr ew. gr. 52/3 obręb 0014 Mierzęcin, gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, w

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.21.2021.PPrz

IB-I.746.21.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.21.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Polnej na działce nr ew. gr. 152/2, obręb 0003 Łupowo, gmina Bogdaniec, powiat gorzowski, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.101.2021.EWas

IB-II.7840.101.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.101.2021.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski, w dniu 23.07.2021 r., wydał spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, decyzję o pozwoleniu na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinku od słupa Bo16 (bez słupa Bo16 - od granicy działki nr 42 obręb Wieprzyce) do słupa De12 (bez słupa De12 - do granicy działki

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.24.2021.PPrz

IB-I.746.24.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.24.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11240 L358_Legowo_010 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na działce nr ew. gr. 403 obręb 0015 Łęgowo, gmina Sulechów, powiat zielonogórski, w obszarze terenu

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.22.2021.PPrz

IB-I.746.22.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.22.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie elementów infrastruktury kolejowej na linii kolejowej nr 358 na odcinku ok. 1,400 - 3,600, 8,400 - 8,850 oraz linii kolejowej nr 819 na odcinku ok. 4,200 - 4,866, w obszarze terenu

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.19.2021.PPrz

IB-I.746.19.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.19.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 367, km 47,868, na działce nr ew. gr. 294/10 obręb 0003 Skwierzyna - 3, Skwierzyna - miasto, powiat międzyrzecki, w obszarze

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.14.2021.PPrz

IB-I.746.14.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.14.2021.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej wraz z elementami odwodnienia, miejscami postojowymi dla rowerzystów, wiatami, obiektami małej architektury oraz oświetleniem solarnym. Inwestycja realizowana w obszarze terenu zamkniętego na działkach nr ew. gr.: 434 obręb

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.181.2020.AAnt

IB-II.7840.181.2020.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.181.2020.AAnt zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku inwestora - Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra, została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku warsztatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem do obsługi i naprawy sprzętu pancernego i opancerzonego

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.17.2021.PPrz

IB-I.746.17.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.17.2021.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej linii zasilającej w ramach realizacji obiektu radiokomunikacyjnego 11107_L358B_StaryRaduszec_003 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na działce nr ew. gr.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.87.2021.EWas

IB-II.7840.87.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.87.2021.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski, w dniu 12.07.2021 r., wydał spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, decyzję o pozwoleniu na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinku od słupa Bl19 (od granicy działki nr 158/27 obręb Stary Dworek) do słupa Mz5 (bez słupa Mz5 - do granicy działki nr 2244/1

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.68.2021.EWas

IB-II.7840.68.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.68.2021.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski, w dniu 09.07.2021 r., wydał spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, decyzję o pozwoleniu na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinku od słupa Ps14 (bez słupów Ps14 i Ps20 - od granicy działki nr 2016 obręb Stołuń) do słupa Ps31(do granicy działki nr 143/1

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.6.2021.AAnt

IB-II.7820.6.2021.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.6.2021.AAnt zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku zarządcy drogi - Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, została wydana w dniu 09.07.2021 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 w zakresie budowy ronda w km 39+333 na skrzyżowaniu, ul. Słowiańskiej z ul. Łużycką w

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.47.2021.LBaj

IB-II.7840.47.2021.LBaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.47.2021.LBaj zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski w dniu 07.07.2021 r. wydał inwestorowi - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, decyzję o pozwoleniu na budowę dalbowego stanowiska postojowo - cumowniczego dla lodołamaczy w lokalizacji Pławidło, km 595,3 rzeki Odry, w ramach zadania pn.:

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.67.2021.EWas

IB-II.7840.67.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.67.2021.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski, w dniu 08.07.2021 r., wydał spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, decyzję o pozwoleniu na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinkach od słupa Lu6 (bez słupa Lu6 - od granicy działki nr 296 obręb Lubno) do słupa Bo3 (do granicy działki nr 117/2 obręb

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.66.2021.EWas

IB-II.7840.66.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.66.2021.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski, w dniu 08.07.2021 r., wydał spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, decyzję o pozwoleniu na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinku od słupa Bo3 (bez słupa Bo3 - od granicy działki nr 118/4 obręb Racław) do słupa Bo13 (bez słupa Bo13 - do granicy działki

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.45.2021.MSto

IB-II.7840.45.2021.MSto
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.45.2021.MSto zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski w dniu 07.07.2021 r. wydał inwestorowi - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, decyzję o pozwoleniu na budowę dalbowego stanowiska postojowo - cumowniczego dla lodołamaczy w lokalizacji Biała Góra, km 548,4 rzeki Odry, w ramach zadania pn.:

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry