• język migowy
BIP
Grafika BIP

Obwieszczenia Wojewody

Znaleziono zarządzeń: 2271 (strona wyników 3 z 114).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.14.2023.JRaj

IB-I.746.14.2023.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.14.2023.JRaj zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego przepustu w ciągu linii nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice w km 370,490 na działce nr ew. gr. 190/5 obręb 0006 Dębinka, gmina Trzebiel, powiat żarski, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.85.2023.AAnt

IB-II.7840.85.2023.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.85.2023.AAnt zawiadamiające, że że Wojewoda Lubuski w dniu 13.09.2023 r. wydał inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, decyzję o pozwoleniu na budowę inwestycji: Rozbiórka i budowa stacji paliw na terenie MOP Racula Zachód przy drodze ekspresowej S3 wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych: 47/5,

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.2.2023.AAnt

IB-II.7820.2.2023.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.2.2023.AAnt zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku zarządcy drogi - Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, została wydana w dniu 12.09.2023 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Leśniów Wielki - odcinek 2 od km 43+675

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.78.2023.AJan

IB-II.7840.78.2023.AJan
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.78.2023.AJan zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski w dniu 28.08.2023 r. wydał inwestorowi - Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Brzózka, Dychów 6a, 66-626 Dychów, decyzję o zmianie pozwolenia na budowę inwestycji pod nazwą: „Przebudowa zbiorników wodnych, rozbiórka oraz budowa budowli piętrzących i przepustów oraz przebudowa grobli.”  obejmującej

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.76.2023.EWas

IB-II.7840.76.2023.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.76.2023.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski w dniu 24.08.2023 r. wydał Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, decyzję o pozwoleniu na budowę dwóch odcinków gazociągów wysokiego ciśnienia DN80 MOP 6,3 MPa i DN100 MOP 6,3 MPa oraz rozbiórkę dwóch odcinków gazociągów DN80 MOP 5,5 MPa i DN100 MOP 5,5 MPa. Treść decyzji jest

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.12.2023.MSto

IB-II.7840.12.2023.MSto
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.12.2023.MSto zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski w dniu 23.08.2023 r. wydał inwestorowi - Stelmet S.A., ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra, decyzję o pozwoleniu na budowę sieci elektroenergetycznej 220 kV Leśniów - Żukowice w zakresie odcinka od słupa nr 56 do słupa nr 57, na działkach ewidencyjnych o identyfikatorach: 086201_1.0048.145/3, 086201_1.0048.145/2, 086201_1.0048.227/1,

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.6.2023.AAnt

IB-II.7820.6.2023.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.6.2023.AAnt zawiadamiające, że wniosek z dnia 26.06.2023 r. zarządcy drogi - Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Leśniów Wielki” w zakresie:

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.18.2023.PZło

IB-I.746.18.2023.PZło
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.18.2023.PZło zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbno - Etap II na działce numer ewidencyjny gruntu 114/2 obręb Wierzbno, gmina Przytoczna, powiat międzyrzecki, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie ws. zawiadomienia o wszczęciu postępowania oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

GN-I.7533.9.2023.EBon
Obwieszczenie ws. zawiadomienia o wszczęciu postępowania oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawyi wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie stwierdzenia nabycia przez Województwo Lubuskie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności części nieruchomości wchodzącej w skład drogi krajowej nr 292, oznaczonej nr działki 321 o pow. 0,1398 ha  (projektowany numer

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.67.2023.EWas

IB-II.7840.67.2023.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.67.2023.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski w dniu 18.08.2023 r. wydał Gminie Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów, decyzję o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntów: 240, 261/12 obręb 0009 Trzebiechów, 305/1, 305/2 obręb 0008 Swarzynice, jednostka

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7721.87.2023.KZaj

IB-II.7721.87.2023.KZaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7721.87.2023.KZaj zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski  wydał decyzję kończącą postępowanie odwoławcze od decyzji nr 253/2023 z 29 maja 2023 r., znak: BNŚ-BA.6740.1.126.2023.RN, którą Starosta Gorzowski zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektonicznobudowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań obejmujące

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.8.2023.PZło

IB-I.746.8.2023.PZło
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.8.2023.PZło, zawiadamiające, że została wydana decyzja o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową na działkach nr ew. gr. 9331, 9033, 9330 obręb 0052 Wielowieś, gmina Sulęcin, powiat sulęciński, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.14.2023.JRaj

IB-I.747.14.2023.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.14.2023.JRaj zawiadamiające, o wydaniu w dniu 08.08.2023 r., na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, decyzji nr 12/2023 (IB-I.747.14.2023.JRaj) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji obejmującej przebudowę i remont linii 220 kV w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja linii 220 kV Mikułowa

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.15.2023.PZło

IB-I.746.15.2023.PZło
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.15.2023.PZło zawiadamiające, że  postanowieniem Wojewody Lubuskiego znak IB-I.746.15.2023.PZło z dnia 08 sierpnia 2023 r. zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 288 wraz z

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.15.2023.PZło

IB-I.746.15.2023.PZło
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.15.2023.PZło, zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 288 wraz z budową tymczasowej drogi i obiektu mostowego w ramach zadania: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.19.2023.PZło

IB-I.746.19.2023.PZło
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.19.2023.PZło, zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 12123_L370_Surowa/ ORx370-045660-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 370 Zielona Góra - Żary, km 45.660, na działce nr ew. gr. 354 obręb 0010 Lubanice,

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.17.2023.PZło

IB-I.746.17.2023.PZło
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.17.2023.PZło, zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Jabłona na działce nr ew. gr. 239 obręb Stara Jabłona, gmina Niegosławice, powiat żagański, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.2.2023.AAnt

IB-II.7820.2.2023.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.2.2023.AAnt zawiadamiające, że wniosek z dnia 31.05.2023 r. zarządcy drogi - Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Leśniów Wielki” w zakresie:

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.14.2023.PZło

IB-I.746.14.2023.PZło
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.14.2023.PZło zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego przepustu w ciągu linii nr 14 Łódź Kaliska - Tuplice w km 370,490 na działce nr ew. gr. 190/5 obręb 0006 Dębinka, gmina Trzebiel, powiat żarski, w obszarze terenu

Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną.

GN-I.7570.104.2023.AŚni
Obwieszczenie publiczne o udostępnieniu decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną, położoną w jednostce ewidencyjnej gmina Witnica, obręb Kamień Mały, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 64/1 o pow. 0,0013 ha, przejętą pod inwestycję drogową pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132 w miejscowości Kamień Mały na odcinku od km 9+976 do km 10+423.

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry