• język migowy
BIP
Grafika BIP

Obwieszczenia Wojewody

Znaleziono zarządzeń: 1769 (strona wyników 4 z 89).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.35.2021.AJan

IB-II.7840.35.2021.AJan
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.35.2021.AJan zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski w dniu 02.07.2021 r. wydał inwestorowi - Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zielona Góra, Wilkanowo Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: Przebudowa i odbudowa 4 zbiorników retencyjnych wraz z rozbiórką pozostałości istniejących i wykonaniem nowych budowli

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.18.2021.PPrz

IB-I.746.18.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.18.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ew. gr. 69/1, obręb 7, m. Żary, powiat żarski, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.9.2021.KKoł

IB-II.7820.9.2021.KKoł
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.9.2021.KKoł zawiadamiające, że wniosek Prezydenta Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 283 polegająca na budowie chodnika wraz z kładką dla pieszych przez rzekę Śląska Ochla” realizowana w ramach zadania

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego GN-I.7570.80.2019.MZio

GN-I.7570.80.2019.MZio
Obwieszczenie Wojewody Lubuuskiego zawiadamiające, że wydana została w dniu 24 czerwca 2021r. decyzja administracyjna ustalająca odszkodowanie za prawo własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Nowa Sól, obręb Wrociszów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 59/1 o pow. 0,0046 ha, przejętej na własność Województwa Lubuskiego pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego GN-I.7570.192.2019.MZio

GN-I.7570.192.2019.MZio
Obwieszczenie Wojewody Lubuuskiego ws. zawiadamienia tym, że wydana została w dniu 24 czerwca 2021r. decyzja administracyjna ustalająca odszkodowanie za prawo własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Nowa Sól, obręb Wrociszów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 220/1 o pow. 0,0075 ha, przejętej na własność Województwa Lubuskiego pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.5.2021.LBaj

IB-II.7820.5.2021.LBaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.5.2021.LBaj zawiadamiające, że na wniosek Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 321 w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad Kanałem Starym Krzyckim w

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego GN-I.7570.78.2019.MZio

GN-I.7570.78.2019.MZio
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego zawiadamiające, że wydana została w dniu 23 czerwca 2021r. decyzja administracyjna ustalająca odszkodowanie za prawo własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Nowa Sól, obręb Wrociszów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 289/1 o pow. 0,0034 ha, przejętej na własność Województwa Lubuskiego pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.76.2021.AJan

IB-II.7840.76.2021.AJan
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.76.2021.AJan zawiadamiające, że wniosek z dnia 06.05.2021r. Farmy Wiatrowej Drzeńsko Sp. z o.o., Turkowy 62E, 63-642 Perzów, wszczął postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Słubickiego o pozwoleniu na budowę nr 197/2018 z dnia 08.06.2018 r. dla inwestycji pn.: „Farma wiatrowa Drzeńsko. Elektrownia wiatrowa EW4”, na działce o nr ewidencyjnym gruntu 231/8, obręb 0008

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.79.2021.AJan

IB-II.7840.79.2021.AJan
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.79.2021.AJan zawiadamiające, że wniosek z dnia 06.05.2021r. Farmy Wiatrowej Drzeńsko Sp. z o.o., Turkowy 62E, 63-642 Perzów, wszczął postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Słubickiego o pozwoleniu na budowę nr 199/2018 z dnia 08.06.2018 r. dla inwestycji pn.: „Farma wiatrowa Drzeńsko. Elektrownia wiatrowa EW5”, na działce o nr ewidencyjnym gruntu 231/9, obręb 0008

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.78.2021.AJan

IB-II.7840.78.2021.AJan
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.78.2021.AJan zawiadamiające, że wniosek z dnia 06.05.2021r. Farmy Wiatrowej Drzeńsko Sp. z o.o., Turkowy 62E, 63-642 Perzów, wszczął postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Słubickiego o pozwoleniu na budowę nr 198/2018 z dnia 08.06.2018 r. dla inwestycji pn.: „Farma wiatrowa Drzeńsko. Elektrownia wiatrowa EW2”, na działce o nr ewidencyjnym gruntu 18/5, obręb 0008

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.77.2021.EWas

IB-II.7840.77.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.77.2021.EWas zawiadamiające, że wniosek z dnia 06.05.2021r. Farmy Wiatrowej Drzeńsko Sp. z o.o., Turkowy 62E, 63-642 Perzów, wszczął postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Słubickiego o pozwoleniu na budowę nr 196/2018 z dnia 08.06.2018 r. dla inwestycji pn.: „Farma wiatrowa Drzeńsko. Elektrownia wiatrowa EW1, na działce o nr ewidencyjnym gruntu 18/4, obręb 008 Drzeńsko,

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.101.2021.EWas

IB-II.7840.101.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.101.2021.EWas, zawiadamiające, że w związku z wnioskiem Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dnia 28.04.2021 r. Wojewoda Lubuski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna - Plewiska, na odcinku od słupa Bo16 do słupa De12, na

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7842.1.2021.LBaj

IB-II.7842.1.2021.LBaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7842.1.2021.LBaj, zawiadamiające o tym, że Wojewoda Lubuski w dniu 17.06.2021 r., wydał Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, decyzję o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym gruntu:  234/4 obręb ewid. 0005 Czechów, gmina Santok, w celu wykonania badań geologicznych niezbędnych do

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.86.2021.EWas

IB-II.7840.86.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.86.2021.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski, w dniu 16.06.2021 r., wydał spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, decyzję o pozwoleniu na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinkach od słupa Mz6 (bez słupa Mz6 - od granicy działki nr 2243 obręb Rojewo) do słupa Mz13 (do granicy działki nr 1/3 obręb

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.85.2021.EWas

IB-II.7840.85.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.85.2021.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski, w dniu 16.06.2021 r., wydał spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, decyzję o pozwoleniu na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinku od słupa De28 (bez słupa De28) do słupa Bl19 (bez słupa Bl19 - do granicy działki nr 102 obręb Stary Dworek), w ramach

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.2.2021.JRaj

IB-I.747.2.2021.JRaj
Wojewoda Lubuski zawiadamia o wydaniu w dniu 16.06.2021 r., na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, decyzji nr 5/2021(IB-I.747.2.2021.JRaj) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części inwestycji pn. "Budowa stacji 400/220/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik - Plewiska oraz linii 220 kV Krajnik - Gorzów w zakresie rozbudowy

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7821.4.2021.KZaj

IB-II.7821.4.2021.KZaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7821.4.2021.KZaj  zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski wydał decyzję kończącą postępowanie odwoławcze i utrzymał w mocy decyzję Starosty Żarskiego Nr 2/2021z 20 kwietnia 2021r., znak: WBO.6740.1.1.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104782F — ul. Moniuszki, drogi gminnej Nr 104828F — ul. Strzelców, drogi gminnej

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.17.2021.PPrz

IB-I.746.17.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.17.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wewnętrznej linii zasilającej w ramach realizacji obiektu radiokomunikacyjnego 11107_L358B_StaryRaduszec_003 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.12.2020.KKoł

IB-II.7820.12.2020.KKoł
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.12.2020.KKoł zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, została wydana w dniu 10.06.2021 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 29”, realizowana w ramach zadania pn.: „Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim w km 514,1 rz. Odry”. Z

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.16.2021.PPrz

IB-I.746.16.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.16.2021.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV na działce nr ew. gr. 67 obręb Zielomyśl, gmina Pszczew, powiat międzyrzecki,w obszarze terenu zamkniętego.

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry