• język migowy
BIP
Grafika BIP

Obwieszczenia Wojewody

Znaleziono zarządzeń: 2001 (strona wyników 4 z 101).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego ws. zawiadomienia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne

GN-I.7570.126.2022.IPią
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego ws. zawiadomienia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w jednostce ewidencyjnej gmina Żagań, obręb Miodnica, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki: 128/9 o pow. 0,0068 ha, przejęta z dniem 17 września 2021 r. na własność Województwa Lubuskiego pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego ws. zawiadomienia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne

GN-I.7570.128.2022.IPią
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego ws. zawiadomienia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w jednostce ewidencyjnej gmina Żagań, obręb Miodnica, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki: 128/8 o pow. 0,0045 ha, przejęta z dniem 17 września 2021 r. na własność Województwa Lubuskiego pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego ws. zawiadomienia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne

GN-I.7570.113.2022.IPią
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego ws. zawiadomienia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w jednostce ewidencyjnej gmina Żagań, obręb Miodnica, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki: 28/1 o pow. 0,0029 ha, przejęta z dniem 17 września 2021 r. na własność Województwa Lubuskiego pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego ws. zawiadomienia, że Wojewoda Lubuski zakończył postępowania o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego ws. zawiadomienia, że Wojewoda Lubuski zakończył postępowania o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w drodze wydania decyzji administracyjnej o odmowie potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia braków

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.10.2022.PPrz

IB-I.746.10.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.10.2022.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców oraz budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania Modernizacja Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców na działce nr ew. gr. 495, obręb 1 Krosno Odrzańskie, gmina Miasto Krosno

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.9.2022.JRaj

IB-I.747.9.2022.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.9.2022.JRaj zawiadamiające o wszczęciu, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Wymiana odcinka gazociągu DN100 między ZP Otyń a torami kolejowymi”

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.3.2022.AAnt

IB-II.7820.3.2022.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.3.2022.AAnt zawiadamijące, że że wniosek z dnia 14.04.2022 r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. II i III do standardu kategorii I w pasie drogowym drogi ekspresowej S3: „Niegosławice

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7821.5.2022.KZaj

IB-II.7821.5.2022.KZaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7821.5.2022.KZaj zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski  wydał decyzję kończącą postępowanie odwoławcze i decyzją z 25 maja 2022 r., znak: IB-II.7821.5.2022.KZaj uchylił w całości decyzję Starosty Międzyrzeckiego Nr 1.2022 z 18 lutego 2022 r., znak: AB.6740.1.4.2021.2022.DP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej nr 004424F - ul. Topolowej w Pszczewie

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.8.2022.PPrz

IB-I.746.8.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.8.2022.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE-HD wraz z urządzeniami towarzyszącymi o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa na działce nr ew. gr. 20/12 obręb 0046 Sulęcin I, gmina Sulęcin, powiat sulęciński, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.1.2022.MSto

IB-II.7820.1.2022.MSto
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.1.2022.MSto zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 26.01.2022 r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, została wydana w dniu 23.05.2022 r. decyzja zmieniająca ostateczną decyzję nr 10/2020 z dnia 26.02.2021 r., znak: IB-II.7820.10.2020.AAnt, którą Wojewoda Lubuski zezwolił zarządcy drogi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.11.2022.PPrz

IB-I.746.11.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.11.2022.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 110 PE wraz z urządzeniami towarzyszącymi o ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa na działce nr ew. gr. 239 obręb Wilkowo, gmina Świebodzin, powiat

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.9.2022.PPrz

IB-I.746.9.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.9.2022.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wylotu do rzeki Czerna na działce nr ew. gr. 1618, obręb 0001 Żagań, gmina Miasto Żagań, powiat żagański.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.4.2022.PPrz

IB-I.746.4.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.4.2022.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 20 kV wraz z linią światłowodową na działce nr ew. gr. 330/14 obręb Jankowa Żagańska, gmina Iłowa , powiat żagański, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.12.2022.PPrz

IB-I.746.12.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.12.2022.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 48/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. znak: IB-I.746.40.2021.PPrz dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) 10796 L203_KamienMaly_119 systemu GSM-R, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej nr 203, km 333,308

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.5.2022.PPrz

IB-I.746.5.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.5.2022.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stanowiska do odstawiania uszkodzonych wagonów z ładunkami niebezpiecznymi na stacji Żagań realizowanego w ramach zadania pn.: „Wykonanie projektów stanowisk do odstawiania uszkodzonych wagonów z ładunkami niebezpiecznymi na stacji: Kostrzyn,

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.13.2022.PPrz

IB-I.746.13.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.13.2022.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 20 kV na działce nr ew. gr. 480 obręb 0006 Konin Żagański, gmina Iłowa, powiat żagański, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.7.2022.PPrz

IB-I.746.7.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.7.2022.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia Słone - Radomia na działce nr ew. gr. 181 obręb 0009 Słone, gmina Świdnica, powiat zielonogórski, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego GN-I.7570.271.2021.IPią

GN-I.7570.271.2021.IPią
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego ws. zawiadomienia, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości oraz wartości wszelkich majątkowych szkód z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0011 Sycowice, w jednostce ewidencyjnej Czerwieńsk, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 13/2, o pow. 0,1200 ha, w związku z realizacją

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.14.2021.AAnt

IB-II.7820.14.2021.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.14.2021.AAnt zawiadamiające, że że w wyniku rozpatrzenia wniosku zarządcy drogi - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, została wydana w dniu 12.05.2022 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 92 na odcinku od km 7+969 do km 10+769 w m. Pniów”, na terenie gminy Torzym - obszar wiejski. Treść

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.10.2022.PPrz

IB-I.746.10.2022.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.10.2022.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach zadania Modernizacja Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców na działce nr ew. gr. 495, obręb 1 Krosno Odrzańskie,

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry