• język migowy
BIP
Grafika BIP

Obwieszczenia Wojewody

Znaleziono zarządzeń: 1798 (strona wyników 5 z 90).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.181.2020.AAnt

IB-II.7840.181.2020.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.181.2020.AAnt zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku inwestora - Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra, została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku warsztatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą z przeznaczeniem do obsługi i naprawy sprzętu pancernego i opancerzonego

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.17.2021.PPrz

IB-I.746.17.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.17.2021.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej linii zasilającej w ramach realizacji obiektu radiokomunikacyjnego 11107_L358B_StaryRaduszec_003 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na działce nr ew. gr.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.87.2021.EWas

IB-II.7840.87.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.87.2021.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski, w dniu 12.07.2021 r., wydał spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, decyzję o pozwoleniu na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinku od słupa Bl19 (od granicy działki nr 158/27 obręb Stary Dworek) do słupa Mz5 (bez słupa Mz5 - do granicy działki nr 2244/1

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.68.2021.EWas

IB-II.7840.68.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.68.2021.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski, w dniu 09.07.2021 r., wydał spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, decyzję o pozwoleniu na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinku od słupa Ps14 (bez słupów Ps14 i Ps20 - od granicy działki nr 2016 obręb Stołuń) do słupa Ps31(do granicy działki nr 143/1

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.6.2021.AAnt

IB-II.7820.6.2021.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.6.2021.AAnt zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku zarządcy drogi - Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, została wydana w dniu 09.07.2021 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 w zakresie budowy ronda w km 39+333 na skrzyżowaniu, ul. Słowiańskiej z ul. Łużycką w

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.47.2021.LBaj

IB-II.7840.47.2021.LBaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.47.2021.LBaj zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski w dniu 07.07.2021 r. wydał inwestorowi - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, decyzję o pozwoleniu na budowę dalbowego stanowiska postojowo - cumowniczego dla lodołamaczy w lokalizacji Pławidło, km 595,3 rzeki Odry, w ramach zadania pn.:

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.67.2021.EWas

IB-II.7840.67.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.67.2021.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski, w dniu 08.07.2021 r., wydał spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, decyzję o pozwoleniu na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinkach od słupa Lu6 (bez słupa Lu6 - od granicy działki nr 296 obręb Lubno) do słupa Bo3 (do granicy działki nr 117/2 obręb

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.66.2021.EWas

IB-II.7840.66.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.66.2021.EWas zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski, w dniu 08.07.2021 r., wydał spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, decyzję o pozwoleniu na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinku od słupa Bo3 (bez słupa Bo3 - od granicy działki nr 118/4 obręb Racław) do słupa Bo13 (bez słupa Bo13 - do granicy działki

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.45.2021.MSto

IB-II.7840.45.2021.MSto
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.45.2021.MSto zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski w dniu 07.07.2021 r. wydał inwestorowi - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, decyzję o pozwoleniu na budowę dalbowego stanowiska postojowo - cumowniczego dla lodołamaczy w lokalizacji Biała Góra, km 548,4 rzeki Odry, w ramach zadania pn.:

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.35.2021.AJan

IB-II.7840.35.2021.AJan
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.35.2021.AJan zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski w dniu 02.07.2021 r. wydał inwestorowi - Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zielona Góra, Wilkanowo Przysiółek Rybno 31, 65-950 Zielona Góra, decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: Przebudowa i odbudowa 4 zbiorników retencyjnych wraz z rozbiórką pozostałości istniejących i wykonaniem nowych budowli

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.18.2021.PPrz

IB-I.746.18.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.18.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ew. gr. 69/1, obręb 7, m. Żary, powiat żarski, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.9.2021.KKoł

IB-II.7820.9.2021.KKoł
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.9.2021.KKoł zawiadamiające, że wniosek Prezydenta Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 283 polegająca na budowie chodnika wraz z kładką dla pieszych przez rzekę Śląska Ochla” realizowana w ramach zadania

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego GN-I.7570.80.2019.MZio

GN-I.7570.80.2019.MZio
Obwieszczenie Wojewody Lubuuskiego zawiadamiające, że wydana została w dniu 24 czerwca 2021r. decyzja administracyjna ustalająca odszkodowanie za prawo własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Nowa Sól, obręb Wrociszów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 59/1 o pow. 0,0046 ha, przejętej na własność Województwa Lubuskiego pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego GN-I.7570.192.2019.MZio

GN-I.7570.192.2019.MZio
Obwieszczenie Wojewody Lubuuskiego ws. zawiadamienia tym, że wydana została w dniu 24 czerwca 2021r. decyzja administracyjna ustalająca odszkodowanie za prawo własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Nowa Sól, obręb Wrociszów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 220/1 o pow. 0,0075 ha, przejętej na własność Województwa Lubuskiego pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.5.2021.LBaj

IB-II.7820.5.2021.LBaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.5.2021.LBaj zawiadamiające, że na wniosek Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 321 w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad Kanałem Starym Krzyckim w

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego GN-I.7570.78.2019.MZio

GN-I.7570.78.2019.MZio
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego zawiadamiające, że wydana została w dniu 23 czerwca 2021r. decyzja administracyjna ustalająca odszkodowanie za prawo własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Nowa Sól, obręb Wrociszów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 289/1 o pow. 0,0034 ha, przejętej na własność Województwa Lubuskiego pod realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.76.2021.AJan

IB-II.7840.76.2021.AJan
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.76.2021.AJan zawiadamiające, że wniosek z dnia 06.05.2021r. Farmy Wiatrowej Drzeńsko Sp. z o.o., Turkowy 62E, 63-642 Perzów, wszczął postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Słubickiego o pozwoleniu na budowę nr 197/2018 z dnia 08.06.2018 r. dla inwestycji pn.: „Farma wiatrowa Drzeńsko. Elektrownia wiatrowa EW4”, na działce o nr ewidencyjnym gruntu 231/8, obręb 0008

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.79.2021.AJan

IB-II.7840.79.2021.AJan
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.79.2021.AJan zawiadamiające, że wniosek z dnia 06.05.2021r. Farmy Wiatrowej Drzeńsko Sp. z o.o., Turkowy 62E, 63-642 Perzów, wszczął postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Słubickiego o pozwoleniu na budowę nr 199/2018 z dnia 08.06.2018 r. dla inwestycji pn.: „Farma wiatrowa Drzeńsko. Elektrownia wiatrowa EW5”, na działce o nr ewidencyjnym gruntu 231/9, obręb 0008

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.78.2021.AJan

IB-II.7840.78.2021.AJan
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.78.2021.AJan zawiadamiające, że wniosek z dnia 06.05.2021r. Farmy Wiatrowej Drzeńsko Sp. z o.o., Turkowy 62E, 63-642 Perzów, wszczął postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Słubickiego o pozwoleniu na budowę nr 198/2018 z dnia 08.06.2018 r. dla inwestycji pn.: „Farma wiatrowa Drzeńsko. Elektrownia wiatrowa EW2”, na działce o nr ewidencyjnym gruntu 18/5, obręb 0008

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.77.2021.EWas

IB-II.7840.77.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.77.2021.EWas zawiadamiające, że wniosek z dnia 06.05.2021r. Farmy Wiatrowej Drzeńsko Sp. z o.o., Turkowy 62E, 63-642 Perzów, wszczął postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Słubickiego o pozwoleniu na budowę nr 196/2018 z dnia 08.06.2018 r. dla inwestycji pn.: „Farma wiatrowa Drzeńsko. Elektrownia wiatrowa EW1, na działce o nr ewidencyjnym gruntu 18/4, obręb 008 Drzeńsko,

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry