• język migowy
BIP
Grafika BIP

Obwieszczenia Wojewody

Znaleziono zarządzeń: 1799 (strona wyników 2 z 90).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.124.2021.EWas

IB-II.7840.124.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.124.2021.EWas zawiadamiające, że na podstawie art. 10 ust. 1, 2, 2a i 2b w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 428 ze zmianami) Wojewoda Lubuski, w dniu 08.10.2021 r., wydał spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.127.2021.EWas

IB-II.7840.127.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.127.2021.EWas zawiadamiające, że wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, z dnia 30.07.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę gazociągu średniego ciśnienia DN 250 na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą, realizowaną w ramach zamierzenia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250/300

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.32.2021.PPrz

IB-I.746.32.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.32.2021.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 20 kV na działce nr ew. gr. 564/13 obręb Nowogród Bobrzański, gmina Nowogród Bobrzański, powiat zielonogórski, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.8.2021.MSto

IB-II.7820.8.2021.MSto
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.8.2021.MSto zawiadamiające ,że wniosek z dnia 19.05.2021 r. Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 278 w km ok. 86+200 ÷ 89+705”, na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.162.2021.EWas

IB-II.7840.162.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.162.2021.EWas zawiadamiające, że wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dnia 15.09.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Wojewody Lubuskiego nr 139/2020 z dnia 10.11.2020 r. znak: IB-II.7840.139.2020.MSto o pozwoleniu na budowę sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinkach: od słupa Lu6 do słupa

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.7.2021.JRaj

IB-I.747.7.2021.JRaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.7.2021.JRaj zawiadamiające o wszczęciu, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej DN500 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.155.2021.EWas

IB-II.7840.155.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.155.2021.EWas zawiadamiające, że że wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dnia 15.09.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Wojewody Lubuskiego nr 138/2020 z dnia 21.10.2020 r. znak: IB-II.7840.138.2020.EWas o pozwoleniu na budowę sieci elektroenergetycznej 400 kV na odcinku od słupa Lu44 do stacji

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.27.2021.PPrz

IB-I.746.27.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.27.2021.PPrz zawiadamiające, że  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na działkach nr ew. gr. 1180 i 1181 obręb 0002 Nowogród Bobrzański, przy ul. Tama Kolejowa i Nad Bobrem w miejscowości Nowogród Bobrzański, gmina Nowogród Bobrzański, powiat zielonogórski, w obszarze

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.29.2021.PPrz

IB-I.746.29.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.29.2021.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15kV na działkach nr ew. gr. 4029/2 i 4030 obręb 0050 Trzemeszno, gmina Sulęcin, powiat sulęciński, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.157.2021.EWas

IB-II.7840.157.2021.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.157.2021.EWas zawiadamiające, że wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dnia 17.09.2021 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna - Plewiska na odcinku od stacji elektroenergetycznej Baczyna do słupa Lu6 (do granicy działki

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.48.2021.AJan

IB-II.7840.48.2021.AJan
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.48.2021.AJan zawiadamiające, że Wojewoda Lubuski w dniu 21.09.2021 r. wydał inwestorowi - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin, decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: budowa dalbowego stanowiska postojowo - cumowniczego dla lodołamaczy w lokalizacji Ługi Górzyckie, km 607,5 rzeki Odry, w

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.31.2021.PPrz

IB-I.746.31.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.31.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 11116_ L367_Trzebiszewo_004 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na działce nr ew. gr. 160/4 obręb 0003 Trzebiszewo, gmina Skwierzyna, powiat międzyrzecki, w

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.22.2021.PPrz

IB-I.746.22.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.22.2021.PPrz zawiadamiające o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie elementów infrastruktury kolejowej na linii kolejowej nr 358 na odcinku ok. 1,400 - 3,600, 8,400 - 8,850 oraz linii kolejowej nr 819 na odcinku ok. 4,200 - 4,866 w

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.30.2021.PPrz

IB-I.746.30.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.30.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej Φ 560 mm na działkach nr ew. gr. 42/4 i 42/6, obręb 7 Żary, miasto Żary, powiat żarski, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.25.2021.PPrz

IB-I.746.25.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.25.2021.PPrz zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na działce nr ew. gr. 1108/5 obręb Szczaniec, gmina Szczaniec, powiat świebodziński, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.33.2021.PPrz

IB-I.746.33.2021.PPrz
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.33.2021.PPrz zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN do 15 kV na działce nr ew. gr. 485 obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów, powiat nowosolski, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.12.2021.MSto

IB-II.7820.12.2021.MSto
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.12.2021.MSto zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 29.07.2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin, została wydana w dniu 10.09.2021 r. decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: „1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej. Odcinek 3: km 613,1 - 614,7 rzeki

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.11.2021.MSto

IB-II.7820.11.2021.MSto
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.11.2021.MSto zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 28.07.2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin, została wydana w dniu 10.09.2021 r. decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: „1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej. Etap I: Prace modernizacyjne na Odrze

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.10.2021.MSto

IB-II.7820.10.2021.MSto
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.10.2021.MSto zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 29.07.2021 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin, została wydana w dniu 10.09.2021 r. decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: „1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej. Etap I: Prace modernizacyjne na Odrze

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.5.2021.LBaj

IB-II.7820.5.2021.LBaj
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.5.2021.LBaj zawiadamiające, że w wyniku rozpatrzenia wniosku Zarządu Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, została wydana w dniu 09.09.2021 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 321w ramach zadania pn.: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad Kanałem Starym Krzyckim w ciągu drogi wojewódzkiej nr

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry