• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Infrastruktura i transport/Stare książeczki mieszkaniowe

Stare książeczki mieszkaniowe

Informacja dla posiadaczy „starych” książeczek mieszkaniowych.

Posiadacze starych książeczek mieszkaniowych założonych przed 24 października 1990 roku mogą dalej na nich oszczędzać. Minimalna wpłata wynosi 100 zł. Oprocentowanie na nich wynosi od 2,7 do 3,4 proc. Oszczędności te zwolnione są z podatku Belki.

Likwidacja książeczki bez premii gwarancyjnej jest nieopłacalna, gdyż oszczędności zgromadzone w latach 70 i 80 są dziś niewiele warte. Aby o nią ubiegać się w Banku PKO BP trzeba oszczędności z książeczki mieszkaniowej przeznaczyć na cel wymieniony w ustawie „o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych”.

Premia gwarancyjna przysługuje na:

 • zakup mieszkania,
 • budowę domu
  oraz od 1 kwietnia także:
 • na remont polegający na wymianie okien, instalacji gazowej i elektrycznej pod warunkiem, że taki remont zostanie przeprowadzony w domu lub mieszkaniu, którego posiadacz książeczki jest właścicielem lub, do którego ma spółdzielcze prawo lokatorskie lub własnościowe,
 • jeśli systematycznie, przez 12 miesięcy, wpłacane są składki na fundusz remontowy wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej pod warunkiem, że co najmniej taka sama kwota przypada na danego właściciela książeczki w wydatkach wspólnoty lub spółdzielni poniesionych w ciągu ostatnich 24 miesięcy na remont części wspólnoty budynku, Np. dachu czy elewacji,
 • na przekształcenie spółdzielczego własnościowego mieszkania w prawo odrębnej własności,
 • na spłatę zadłużenia związanego z tzw. starym kredytem spółdzielczym, gdy drastycznie wzrosło w latach 90 oprocentowanie kredytów budowlanych zaciągniętych przez spółdzielnie,
 • przy zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego pieniądze z książeczki są tzw. wkładem własnym; aby zorientować się ile pieniędzy jest na książeczce mieszkaniowej należy udać się do banku, który prowadzi rachunek danej książeczki, i tam poprosić o wyliczenie premii gwarancyjnej (pierwsze wyliczenie nic nie kosztuje, za kolejne trzeba zapłacić 25 zł.; Bank udzielający kredytu mieszkaniowego uzna pieniądze na książeczce za wkład własny. Następnie z umową podpisaną z danym bankiem należy zgłosić się do PKO BP, który premię gwarancyjną wpłaci na konto banku, z którym podpisana została umowa kredytowa. W umowie kredytu musi być podany numer konta oraz informacja, że premia gwarancyjna stanowi część wkładu mieszkaniowego kredytobiorcy. Ponadto jest warunek, że trzeba podpisać zobowiązanie, że premia gwarancyjna zostanie zwrócona w razie wycofania się z inwestycji.

Jeśli premia gwarancyjna z książeczki mieszkaniowej jest przeznaczona na finansowanie budowy mieszkania w spółdzielni (także lokatorskiego) lub w firmie deweloperskiej, nie trzeba czekać do czasu przeniesienia własności mieszkania na właściciela książeczki. Można o nią wystąpić w momencie, gdy zostanie dokonana wpłata, co najmniej 50 proc. wymaganego przez tę spółdzielnię lub firmę wkładu.

W przypadku budowy domu jednorodzinnego o premię gwarancyjną można ubiegać się po zakończeniu inwestycji lub w trakcie budowy. W obu przypadkach trzeba przedłożyć w banku pozwolenie na budowę wystawione na właściciela książeczki mieszkaniowej lub współmałżonka. Jeśli budowa jest ukończona należy przynieść do banku dowód złożenia zawiadomienia we właściwym urzędzie o zakończeniu budowy. Nie trzeba czekać tak długo. O premię można ubiegać się wcześniej. Trzeba oprócz pozwolenia na budowę przynieść do banku wypis z księgi wieczystej lub z rejestru gruntów potwierdzający prawo własności/współwłasności gruntu albo prawo użytkowania wieczystego oraz zaświadczenie o zaawansowaniu budowy w wysokości, co najmniej 20 proc. wartości kosztorysowej budynku. Taki dokument wystawia inspektor nadzoru z imienną pieczątką.

W przypadku posiadania książeczki mieszkaniowej i braku możliwości ubiegania się o premię gwarancyjną, można ją scedować, dokonać cesji - przekazania praw do wkładu – pomiędzy:

 • małżonkami (również rozwiedzionymi),
 • rodzicami i dziećmi (również przysposobionymi),
 • dziadkami i wnukami,
 • rodzeństwem rodzonym i przyrodnim,
 • pomiędzy powinowatymi (macochą lub ojczymem i pasierbami).

Cesję w PKO BP załatwia się od ręki. Przy dokonywaniu tej czynności w banku należy mieć ze sobą dokumenty potwierdzające wszystkie pokrewieństwa i wypełnić dokument cesji. Prowizja banku od jednej cesji wynosi 70 zł. (Jedna osoba dzięki cesjom może zebrać nawet kilka książeczek)

Wypłata premii gwarancyjnej w przypadku remontów została rozłożona na osiem lat. I tak:

 • od 2009 r. – książeczki założone do roku 1968 włącznie,
 • od 2010 r. – książeczki z lat 1969-72.
 • od 2011 r. – książeczki z lat 1973-75,
 • od 2012 r. – książeczki z lat 1976-79,
 • od 2013 r. – książeczki z lat 1980-85,
 • od 2014 r. – książeczki z roku 1986,
 • od 2015 r. – książeczki z roku 1987,
 • od 2016 r. – książeczki z roku 1988,
 • od 2017 r. – książeczki z lat 1989-90.

Na przykład, jeśli książeczka mieszkaniowa jest z roku 1986 a w bieżącym roku dokonany będzie remont mieszkania, to o premię gwarancyjną będzie się można ubiegać dopiero w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2014 r. Do tego czasu trzeba, więc trzymać wszystkie dokumenty w tym faktury, których wymaga PKO BP.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Dotka Maciej 2018-11-08 14:04
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry