• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Infrastruktura i transport/Wskaźnik przeliczeniowy

Wskaźnik przeliczeniowy

Wojewoda Lubuski jest zobowiązany - ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 611) - do ogłaszania wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (raz na pół roku - do końca marca i do końca września).

Wskaźnik ustalany jest dla województwa lubuskiego oraz osobno dla miasta Gorzowa Wielkopolski i miasta Zielonej Góry.
Wysokość wskaźnika przeliczeniowego ma istotne znaczenie dla ustalania stawek czynszu lokali mieszkalnych, kaucji mieszkaniowych, dodatków mieszkaniowych, uzyskania kredytów mieszkaniowych i innych zagadnień związanych z określeniem wartości odtworzeniowej lokali mieszkalnych.

Wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej lokalu i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

Wysokość wskaźnika przeliczeniowego ustalana jest na podstawie :

  • danych  uzyskiwanych  z  Urzędu  Statystycznego  dotyczącego  średniej ceny 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie za kwartał poprzedzający kwartał w którym obliczony jest wskaźnik,
  • danych z GUS / wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wg województw,
  • danych wynikających z własnej analizy Urzędu opartej o informacje przekazane przez inwestorów budynków wielorodzinnych.

Wojewoda nie  ma  żadnego  wpływu  na  wysokość  wskaźnika,  ponieważ  dokonuje  jedynie   jego  wyliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wysokość wskaźnika zależy jedynie od danych uzyskanych z Urzędów Statystycznych oraz od inwestorów. Wskaźnik przeliczeniowy ogłaszany jest w formie Obwieszczenia Wojewody w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Dotka Maciej 2018-11-08 13:56
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-21 10:26
Wytworzenie publikacji
Aleksandra Fąfara 2021-01-21 10:25
Zatwierdzenie
Aleksandra Fąfara 2021-01-21 10:25
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry