• język migowy
BIP
Grafika BIP

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych - bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl.

Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. /43emu4tg7l/skrytka

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

 • Obywatelami a administracją,
 • Przedsiębiorcami a administracją,
 • Instytucjami administracji publicznej.

Usługi świadczone przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. na elektronicznej platformie ePUAP:

 1. Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 2. Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej
 3. Informacja dotycząca rozpoczęcia kursu kwalifikacyjnego kierowców;
 4. Informacja dotycząca rozpoczęcia szkolenia okresowego kierowców;
 5. Informacja dotycząca zakończenia szkolenia okresowego kierowców i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie;
 6. Odtwarzanie akt egzaminacyjnych i uprawnień kierowców;
 7. Oświadczenia wnioskodawcy o dotychczasowym stanie realizacji uprawnień
 8. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscach zamieszkania na obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 9. Stwierdzenie nieważności decyzji, postanowienia w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów
 10. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
 11. Uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa
 12. Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty grzywny, z tytułu należności mandatu karnego kredytowanego
 13. Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych
 14. Uzyskanie patronatu lub członkostwa w komitecie honorowym
 15. Wydawanie karty doskonalenia zawodowego dla dyspozytora medycznego i ratownika medycznego;
 16. Wpis do rejestru klubów integracji społecznej
 17. Wpis do rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe
 18. Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy;
 19. Wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM)
 20. Wznowienie postępowania administracyjnego w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów
 21. Zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 22. Zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych
 23. Zbadanie zasadności odmowy włączenia do Powiatowego/Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

W celu złożenia wniosku do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Skorzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wymaga  złożenia podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego lub posiadania profilu zaufanego ePUAP (bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją).

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do LUW:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika. 
 2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad.wojewodzki@lubuskie.uw.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
 3. Dostarczenie dokumentów w godzinach 7.30 - 15.30 do Kancelarii Ogólnej na następujących nośnikach danych:
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do LUW:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP
 • Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF, XPS, XLS
  • ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
  • PDF
  • ZIP
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2012-09-04 14:09
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-08 14:38
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-08 14:38
Zatwierdzenie
Surmacz-Buszkiewicz Marta 2021-02-08 14:38
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry