• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Kontakt/Stan przyjmowanych spraw

Stan przyjmowanych spraw

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnianiu podlega m. in. informacja publiczna o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.
Korespondencja wpływająca do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. jest rejestrowana w dziennikach podawczych kancelarii Urzędu, gdzie dokonuje się rozdziału korespondencji - zgodnie z właściwością - na poszczególnych dyrektorów wydziałów, którzy przekazują ją do realizacji poszczególnym pracownikom.
Sprawy w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. rozpatrywane są według kolejności wpływu z zachowaniem terminów określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. w Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Nad prawidłowością, terminowością udzielenia odpowiedzi na korespondencję nadzór sprawują dyrektorzy wydziałów.

Osoby zainteresowane dostępem do informacji o stanie spraw, w których są stroną lub spraw o charakterze powszechnym, aby uzyskać stosowne informacje będą musiały znać numer kancelaryjny skierowanego do Urzędu pisma. I tak:

  • Jeżeli klient osobiście przyniesie pismo do Urzędu, to w momencie doręczenia może uzyskać informację o numerze kancelaryjnym w Kancelarii;
  • Jeżeli klient wyśle korespondencje do Urzędu np. za pośrednictwem poczty, to aby uzyskać informacje o numerze kancelaryjnym będzie musiał przyjść do Urzędu lub zatelefonować pod nr tel. +48 95 7851 634 w punkcie kancelaryjnym.

Przekazanie numeru kancelaryjnego nastąpi po skutecznej identyfikacji sprawy.

Podstawową metodą identyfikacji będzie poprawne przekazanie przez zainteresowanego danych o sprawie tj. dokładnej daty złożenia lub wysłania pisma i opisu przedmiotu sprawy. W odniesieniu do instytucji wystarczy podanie znaku sprawy.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2015-03-20 09:19
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-08 14:46
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-08 14:46
Zatwierdzenie
Surmacz-Buszkiewicz Marta 2021-02-08 14:46
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry