• język migowy
BIP
Grafika BIP

Kontrole zewnętrzne w LUW - 2016

Lp. Podmiot kontrolujący Temat kontroli Pliki do pobrania
1 Główny Geodeta Kraju  Sprawozdanie z kontroli sprawdzającej, przeprowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju, w trybie uproszczonym, w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Sprawozdanie z kontroli.pdf
2 Urząd Kontroli Skarbowej Podsumowanie ustaleń stwierdzonych u Kontrolera I stopnia (Wojewoda Lubuski) w ramach prowadzonego audytu systemu zarzadzania i kontroli PWT PL BB Podsumowanie.pdf
3 Ministerstwo Rozwoju  Kontrola prawidłowości i efektywności wydatkowania środków zatwierdzonych w budżecie Pomocy Technicznej w ramach PWT Saksonia-Polska 2007-2013 w latach 2009-2015 Informacja pokontrolna.pdf
4 Urząd Kontroli Skarbowej Podsumowanie ustaleń dokonanych w LUW - Kontroler I -go stopnia dla projektu WTBR.01.02.00-08-003/10 pod nazwą "Polsko - Niemieckie Centrum Spotkań i Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych w Trzemesznie Lubuskim"  w ramach prowadzonego audytu operacji PWT PL BB. Podsumowanie.pdf
5 Urząd do Spraw Cudzoziemców  Wystąpienie pokontrolne w zakresie oceny prawidłowości prowadzenia przez Wojewodę Lubuskiego postępowań o udzielenie zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE Wystąpienie pokontrolnet
6 Urząd Kontroli Skarbowej Podsumowanie ustaleń dokonanych u Wojewody Lubuskiego - Kontroler I -go stopnia dla projektu WTBR.01.02.00-08-004/10 pod nazwą "Bezpieczne pogranicze - wyposażenie Jednostki PSP w Gubinie w samochód specjalny z podnośnikiem hydraulicznym"  w ramach prowadzonego audytu operacji PWT PL BB. Podsumowanie.pdf
 7 Najwyższa Izba Kontroli   Wykorzystanie mechanizmu zapewnienia finansowania lub dofinansowania realizacji wybranych zadań Wystąpienie pokontrolne
8 Urząd Kontroli Skarbowej Podsumowanie ustaleń dokonanych w LUW - Kontrolera I - go stopnia dla projektu WTBVR.03.01.00-52-009/09 pod nazwą EUROJOB - Viadrina - Poprawa perspektyw zawodowych i edukacyjnych oraz mobilności w Euroregionie Pro Europa Viadrina w ramach prowadzonego audytu operacji PWT Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Podsumowanie.pdf
9 Urząd Kontroli Skarbowej  Podsumowanie ustaleń dokonanych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Kontroler I stopnia Projektu WTBR.01.01.00-08-076/13 "Dokumentacja wykonawcza dla projektu Rewitalizacja bastionu król twierdzy Kostrzyn nad Odrą" w ramach prowadzonego audytu operacji PWT Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia2007-2013 Podsumowanie.pdf
10 Urząd Kontroli Skarbowej   Podsumowanie ustaleń dokonanych w LUW - Kontroler  I -go stopnia dla projektu NR WTBR.01.01.00-08-042/10 pod nazwą "Medycyna interwencyjna - równe szanse we wspólnej Europie małych ojczyzn" w ramach audytu operacji PWT PL - BB. Podsumowanie.pdf
11 Urząd Kontroli Skarbowej Podsumowanie ustaleń dokonanych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim projektu pn.: Fundusz Małych Projektów i Drojety Sieciowe w Euroregionie Pro Europa Viadrina w ramach prowadzoengo audytu operacji PWT Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia Podsumowanie.pdf
12 Urząd Kontroli Skarbowej Podsumowanie ustaleń dokonanych w LUW dla projektu WTBR.02.02.00-08-003/10 p[od nazwą "Transgraniczne Centrum Marketingu w obszarze rozwoju gospodarczego i promocji turystyki Euromiasta Gubin - Guben. w ramach prowadzonego audytu operacji PWT Polska (Woj Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013. Podsumowanie.pdf
13 Urząd Kontroli Skarbowej Podsumowanie ustaleń dokonanych w LUW dla projektu nr 100104511 pn.: "Chronić, gasić i ratować bez granic - ochrona przeciwpożarowa" w ramach prowadzonego audytu operacji PWT Polska - Saksonia 2007-2013.

Podsumowanie.pdf

Załącznik.pdf

14 Urząd Kontroli Skarbowej  Protokół z czynności przeprowadzonych w LUW w zakresie projektu  nr WTBR.04.01.00-08-008/11: Realizacja Kontroli I stopnia w ramach PWT Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Protokół.pdf
15 Urząd Kontroli Skarbowej Podsumowanie ustaleń dokonanych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim dla projektu 100063114 pod nazwą "Modernizacja Lubskiego Domu Kultury dla potrzeb spotkań polsko - niemeickich" w ramach prowadzonego audytu operacji PWT Polska - Saksonia 2007-2013 Podsumowanie.pdf
16 Urząd Kontroli Skarbowej Podsumowanie ustaleń dokonanych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim dla projektu 100066210 pod nazwą 'Pogranicze pięknieje " - Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej, w ramach audytu operacji PWT Polska - Saksonia 2007-2013. Podsumowanie.pdf
17 Urząd Kontroli Skarbowej  Podsumowanie ustaleń dokonanych w LUW dla projektu 100088631 pod nazwą Wspólna marka Geopark Łuk Mużakowa drogą do UNESCO w ramach prowadzonego audytu operacji PWT Polska - Saksonia 2007-2013 Podsumowanie.pdf
18 Ministerstwo Rozwoju  Kontrola na zakończenie realizacji Projektu Pomocy Technicznej nr WTBR.04.01.00-08-008/11 Informacja Pokontrolna.pdf
19 Urząd Kontroli Skarbowej Podsumowanie ustaleń dokonanych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim dla projektu nr 100125296 pod nazwą "Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego - Etap III" w ramach audytu operacji PWT Polska - Saksonia 2007-2013 Podsumowanie.pdf
20  Ministerstwo Rozwoju Informacja pokontrolna nr 25/PL-BB/2016 z kontroli systemowej Informacja Pokontrolna.pdf
 21  Ministerstwo Rozwoju Informacja pokontrolna nr 24/PLSN_20142020/2016 z kontroli opracowania i wdrożenia Instrukcji Wykonawczej Informacja Pokontrolna.pdf
 22  Urząd Kontroli Skarbowej Podsumowanie ustaleń dokonanych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim dla projektu 100092753 pod nazwą Zachowanie ogrodów i parków jako części historycznie ukształtowanego krajobrazu kulturowego w ramach Szlaku parków i ogrodów po obu stronach Nysy w ramach audytu operacji PWT Polska - Saksonia 2007-2013. Podsumowanie
 23  Urząd Kontroli Skarbowej Podsumowanie ustaleń dokonanych w LUW (nr projektu WTBR.03.01.00-52-019/09, pn.: "Stworzenie infrastrukturalnych i instytucjonalnych warunków ramowych dla transgranicznej współpracy szkół "mostu edukacyjnego" pomiędzy Gymnasium und Oberschule um Stift Neuzelle a Europejskim Gimnazjum Społecznym dr Rahn i Społecznym Liceum Ogólnokształcącym Szkoła Przedsiębiorczości w Zielonej Górze" w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013. Podsumowanie
 24   Urząd Kontroli Skarbowej Podsumowanie ustaleń dokonanych w LUW dla projektu nr WTBR.03.02.00-08-005/09 pod nazwa Realizacja Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013. Podsumowanie

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2015-12-16 15:01
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry