• język migowy
BIP
Grafika BIP

Praktyki studenckie

Zasady dotyczące organizacji studenckich praktyk zawodowych

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim organizuje studenckie praktyki zawodowe dla studentów wyższych uczelni.

 1. Osoba ubiegająca się o praktykę studencką składa podanie skierowane do Dyrektora Generalnego Urzędu. Wzór podania zamieszczony poniżej.
 2. Podanie należy złożyć najpóźniej miesiąc przed planowanym terminem odbycia praktyki w siedzibie Urzędu, w kancelarii lub przesłać pocztą na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
 3. Dyrektor Generalny Urzędu podejmie decyzję o zorganizowaniu praktyki studenckiej po zasięgnięciu opinii Dyrektorów Wydziałów LUW.
 4. O ostatecznej decyzji aplikujący zostaje poinformowany telefonicznie lub na adres wskazany w podaniu.
 5. W przypadku braku ogólnego porozumienia zawartego pomiędzy uczelnią a Urzędem o odbywaniu praktyk, po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego, uczelnia zobowiązana jest do jego zawarcia wskazując imiennie studenta skierowanego na praktykę.
 6. Student zobowiązany jest przedłożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki:
  • skierowanie na praktykę studencką wystawione przez uczelnię na podstawie zawartego porozumienia,
  • potwierdzenie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Nadzór nad przebiegiem praktyk sprawuje opiekun.
 8. Po zakończeniu praktyk student otrzymuje zaświadczenie o odbyciu praktyk.

Osobą do kontaktu z ramienia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie organizacji praktyk studenckich
jest Pani Agata Iwko w Biurze Organizacji i Kadr
piętro XI, pokój 1106, tel. +48 95 7851625, e-mail:  

Kategoria: Praktyki - pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2018-06-13 Wniosek o przyjęcie na praktykę studencką
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1016
Wniosek o przyjęcie na praktykę studencką 27KB -
doc 0000-00-00 Wzór porozumiena w sprawie praktyk studenckich.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 524
Wzór porozumiena w sprawie praktyk studenckich.doc 57KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2012-10-12 10:59
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-28 12:54
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-28 12:56
Zatwierdzenie
Fąfara Aleksandra 2021-01-28 12:56
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry