• język migowy
BIP
Grafika BIP

Staż w LUW

Zasady odbywania przez bezrobotnych staży w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

O staż w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim mogą ubiegać się osoby, które są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz spełniają warunki określone w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przyjęcie na staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

Warunkiem skierowania osoby bezrobotnej na staż jest posiadanie środków finansowych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Osoba skierowana do odbycia stażu świadczy pracę w pełnym wymiarze godzin, zgodnie z określonym w umowie programem stażu, który uwzględnia predyspozycje, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu.
Po zakończeniu realizacji programu pracodawca wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych przez niego pozyskanych

Szczegółowe zasady odbywania stażu określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2009 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy I polityki Społecznej  z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych.

Dodatkowe informacje na temat zasad odbywania stażu w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., można uzyskać kierując zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: , pod nr tel. +48 95 785 16 27 oraz bezpośrednio w siedzibie Urzędu, ul. Kazimierza Jagiellończyka 8, pok. 1105.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2012-11-09 11:53
Aktualizacja publikacji
Cierkońska Katarzyna 2023-09-08 10:24
Wytworzenie publikacji
Małgorzata Uller 2023-09-08 10:24
Zatwierdzenie
Marta Surmacz-Buszkiewicz 2023-09-08 10:24
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry