• język migowy
BIP
Grafika BIP

Praktyki uczniowskie

Zasady dotyczące organizacji uczniowskich praktyk zawodowych

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim organizuje uczniowskie praktyki zawodowe dla uczniów szkół średnich.

 1. Osoba ubiegająca się o praktykę uczniowską składa podanie skierowane do Dyrektora Generalnego Urzędu. Podanie winno uwzględniać:
  • nazwę szkoły,
  • kierunek nauki,
  • proponowany termin odbycia praktyki,
  • komórkę organizacyjną, w której praktykant chciałby odbyć praktykę.
 2. Podanie należy złożyć miesiąc przed planowanym terminem odbycia praktyki w Urzędzie, w Kancelarii Ogólnej na parterze Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
 3. Dyrektor Generalny Urzędu podejmie decyzję o zorganizowaniu praktyki uczniowskiej po zasięgnięciu opinii Dyrektorów Wydziałów LUW.
 4. O ostatecznej decyzji aplikujący lub szkoła zostają poinformowani telefonicznie lub na adres wskazany w podaniu.
 5. Po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Generalnego szkoła zobowiązana jest do zawarcia imiennego porozumienia (umowy) o współpracy w realizacji uczniowskich praktyk zawodowych.
 6. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki:
  • skierowanie na praktykę uczniowską wystawione przez szkołę na podstawie zawartego porozumienia,
  • program praktyk zawodowych,
  • potwierdzenie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Nadzór nad przebiegiem praktyk sprawują opiekunowie z ramienia Urzędu oraz szkoły.
 8. Po zakończeniu praktyki uczeń otrzymuje zaświadczenie o odbyciu praktyki.

Osobą do kontaktu z ramienia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie organizacji praktyk uczniowskich jest pani Katarzyna Stawińska w Biurze Organizacji i Kadr
tel. +48 95 7851 627, e-mail:  

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2015-06-05 13:38
Aktualizacja publikacji
Cierkońska Katarzyna 2024-06-13 13:26
Wytworzenie publikacji
Katarzyna Cierkońska 2024-06-13 13:26
Zatwierdzenie
Barbara Krakowska-Petruk 2024-06-13 13:26
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry