• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Wojewoda/Akty prawne Wojewody/Obwieszczenia Wojewody/Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.1.2021.AAnt

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.1.2021.AAnt

numer: IB-II.7820.1.2021.AAnt

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.1.2021.AAnt zawiadamiające, że wniosek z dnia 24.02.2021 r. (skorygowany w dniu 16.04.2021 r. i w dniu 24.05.2021 r.) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „ Budowa Autostrady A18 od km 0+150,50 (0+192,50 wg STEŚ) do km 0+780,00 w ramach przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 18 na odcinku granica państwa - węzeł Olszyna z dostosowaniem do parametrów drogi klasy A, będącego częścią zadania pn.: Dostosowanie DK18 do parametrów autostrady na odcinku 0 od km 0+192,50 do km 1+500,00 oraz na odcinku 1 od km 1+500,00 do km 11+860”, realizowana na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntów, stanowiących:

  1. projektowany pas drogowy drogi publicznej - autostrady A18 klasy A (od km 0+150,50 do km 0+780,00):

237/4, 482/19, 482/27(482/23), 482/29(482/18), 828/1(828), 829/1(829), 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 1150/1(1150), 1163/1(1163), 1164/6(1164/2), 1164/8(1164/3), 1164/10(1164/4), 1164/12(1164/5), 1165/1(1165), 1167/1(1167), 1170/1(1170) obręb ewidencyjny 0010 Jeziory Wysokie, jednostka ewidencyjna 081103_2 Brody,

242, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253/1(253), 265, 269 obręb ewidencyjny 0011 Kałki, jednostka ewidencyjna 081108_2 Trzebiel,

1/5(1/4), 1/7(1/3), 2/1(2), 213/7, 213/8(213/5), 214/1(214), 217/1(217), 220/1(220), 221/1(221), 222/7(222/5), 222/9(222/4), 222/11(222/6), 245 obręb ewidencyjny 0020 Olszyna, jednostka ewidencyjna 081108_2 Trzebiel,

  1. teren niezbędny do budowy sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym:

828/2(828) obręb ewidencyjny 0010 Jeziory Wysokie, jednostka ewidencyjna 081103_2 Brody,

222/12(222/6) obręb ewidencyjny 0020 Olszyna, jednostka ewidencyjna 081108_2 Trzebiel,

  1. teren niezbędny do przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym:

482/22, 827, 829/2(829), 996, 1164/9(1164/3), 1164/13(1164/5), 482/15, 482/28(482/23), 482/30(482/18), 829/2(829), 1178/4 obręb ewidencyjny 0010 Jeziory Wysokie, jednostka ewidencyjna 081103_2 Brody,

253/2(253), 35/6 obręb ewidencyjny 0011 Kałki, jednostka ewidencyjna 081108_2 Trzebiel,

1/6(1/4), 222/8(222/5), 222/10(222/4), 222/12(222/6), 1/8(1/3) obręb ewidencyjny 0020 Olszyna, jednostka ewidencyjna 081108_2 Trzebiel,

  1. teren niezbędny do budowy istniejących zjazdów poza projektowanym pasem drogowym:

2/2(2), 221/2(221) obręb ewidencyjny 0020 Olszyna, jednostka ewidencyjna 081108_2 Trzebiel,

  1. Teren niezbędny do przebudowy istniejących dróg publicznych innych kategorii:

482/22, 827, 829/2(829), 996, 1178/4 obręb ewidencyjny 0010 Jeziory Wysokie, jednostka ewidencyjna 081103_2 Brody,

253/2(253) obręb ewidencyjny 0011 Kałki, jednostka ewidencyjna 081108_2 Trzebiel,

222/10(222/4), 222/12(222/6) obręb ewidencyjny 0020 Olszyna, jednostka ewidencyjna 081108_2 Trzebiel.

  1. Teren niezbędny do rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzeznaczonych do dalszego użytkowania poza projektowanym pasem drogowym:

1164/13(1164/5) obręb ewidencyjny 0010 Jeziory Wysokie, jednostka ewidencyjna 081103_2 Brody.

Uwaga: w nawiasach podano aktualny numer ewidencyjny działki przed podziałem.

Materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie, będzie udostępniony do wglądu w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu zamiaru zapoznania się z dokumentami sprawy - nr kontaktowy 957851750.

Do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z ww. materiałem oraz złożyć swoje uwagi i wnioski.

Podstawa prawna:

1Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zmianami).

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Obwieszczenia Wojewody
docx 2021-05-28 Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.1.2021.AAnt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.1.2021.AAnt 31.42KB -
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry