• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Wojewoda/Akty prawne Wojewody/Obwieszczenia Wojewody/Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.101.2021.EWas

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.101.2021.EWas

numer: IB-II.7840.101.2021.EWas

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.101.2021.EWas, zawiadamiające, że w związku z wnioskiem Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dnia 28.04.2021 r. Wojewoda Lubuski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę napowietrznej dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna - Plewiska, na odcinku od słupa Bo16 do słupa De12, na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntów:

42 (KW GW1G/00014370/9); 44/2, 44/1 (KW GW1G/00117708/0); 46, 212/5 (KW GW1G/00118488/8); 72 (KW GW1G/00130254/9); 56/2 (KW GW1G/00129567/6); 57/2 (KW GW1G/00129490/5); 58/2 (KW GW1G/00130261/1); 59/2 (KW GW1G/00102217/3); 60/2 (KW GW1G/00054711/4); 61 (KW GW1G/00007815/9); 63 (KW GW1G/00007810/4); 64 (KW GW1G/00017358/0); 65 (KW GW1G/00086564/1); 66 (KW GW1G/00013647/5); 67, 68, 70 (KW GW1G/00129881/3); 69 (KW GW1G/00026242/0); 71 (KW GW1G/00130122/5); 413 (KW GW1G/00072232/4); 86 (KW GW1G/00106328/2); 87 (KW GW1G/00131316/9); 415 (KW GW1G/00070578/7); 283 (KW GW1G/00115164/0) obręb 0006 Wieprzyce, jednostka ewidencyjna 080102_2 Bogdaniec;

156 (KW GW1G/00129879/6); 157(KW GW1G/00041180/8); 471 (KW GW1G/00131318/3) obręb 0003 Łupowo, jednostka ewidencyjna 080102_2 Bogdaniec;

216 (KW GW1G/00131318/3); 137/3 (KW GW1G/00117923/3); 192/2, 194 (KW GW1G/00104540/0); 141 (KW GW1G/00001017/3); 142 (KW GW1G/00001020/7); 143 (KW GW1G/00001031/7); 144 (KW GW1G/00027822/7); 177/2 (KW GW1G/00129901/0); 177/1 (KW GW1G/00001023/8) obręb 0008 Lubczyno, jednostka ewidencyjna 080102_2 Bogdaniec;

132/5 (KW GW1G/00115163/3); 37/2 (KW GW1G/00062045/3); 36/3 (KW GW1G/00026350/0); 118, 128 (KW GW1G/00104542/4); 43/1, 42 (KW GW1G/00016900/8); 100/5, 100/3, 100/2 (KW GW1G/00052534/5); 179 (brak KW); 66/3 (KW GW1G/00102602/9), 66/1 (KW GW1G/00102224/5); 66/2 (KW GW1G/00116072/5) obręb 0010 Jasiniec, jednostka ewidencyjna 080102_2 Bogdaniec;

9/1 (KW GW1G/00002146/3); 9/2, 36/1 (KW GW1G/00025574/9); 8 (KW GW1G/00016764/2); 182/2 (KW GW1G/00118485/7); 16 (KW GW1G/00002161/4); 14/1 (KW GW1G/00019777/7); 14/7 (KW GW1G/00026643/1); 14/8 (KW GW1G/00128967/3); 13(KW GW1G/00130626/8); 12 (brak KW); 15/1 (KW GW1G/00002142/5); 187 (KW GW1G/00118485/7); 15/2 (KW GW1G/00002142/5), 17/2, 31/1 (KW GW1G/00002141/8); 188/4 (KW GW1G/00099909/6); 35/4 (KW GW1G/00026021/5); 35/5 (KW GW1G/00026022/2), obręb 0013 Chwałowice, jednostka ewidencyjna 080102_2 Bogdaniec;

215 (KW GW1G/00116082/8); 174/1 (KW GW1G/00112836/1); 194, 72/5, 146, 160, 191 (KW GW1G/00047278/4); 195/7 (KW GW1G/00103372/4); 68/2 (KW GW1G/00010490/8); 147, 163 (brak KW); 72/3, 72/2, 72/1 (KW GW1G/00023953/6); 73/6, 73/7, 74/3 (KW GW1G/00010493/9); 75/7 (KW GW1G/00034784/0); 75/8(KW GW1G/00026209/7) obręb 0015 Płonica, jednostka ewidencyjna 080103_2 Deszczno;

2, 5 (KW GW1G/00116276/5); 4, 9 (KW GW1G/00098337/8); 8 (KW GW1G/00042685/5); 1 (brak KW); 23 (KW GW1G/00108952/9); 24 (brak KW); 25/88, 25/87 (KW GW1G/00087098/0) obręb 0019 Kiełpin, jednostka ewidencyjna 080103_2 Deszczno;

159 (KW GW1G/00100379/2); 410 (KW GW1G/00129565/2); 412/3, 412/2, 412/1, 171 (KW GW1G/00129624/4); 414 (KW GW1G/00130870/3); 416/10 (KW GW1G/00100621/4); 416/17, 416/16 (KW GW1G/00088825/3); 417/2 (KW GW1G/00010979/0); 219 (KW GW1G/00042679/0); 170, 173/2 (KW GW1G/00059877/0); 172/2, 172/1 (KW GW1G/00010621/6); 174/5 (KW GW1G/00073117/9); 223/2 (KW GW1G/00033448/6) obręb 0020 Bolemin, jednostka ewidencyjna 080103_2 Deszczno;

22 (KW 6764); 23/1 (KW GW1U/00023284/8); 73 (KW GW1U/00022802/9); 84 (KW GW1U/00023750/6) obręb 0011 Łąków, jednostka ewidencyjna 080701_2 Krzeszyce;

424 (KW GW1U/00023228/8); 109/3, 130/6, 130/7, 159/11, 172/1 (KW 19274), 428 (KW GW1U/00023100/5); 383 (KW GW1U/00023010/7); 389(KW GW1U/00023228/8); 455/2 (KW GW1U/00020168/8) obręb 0018 Rudnica, jednostka ewidencyjna 080701_2 Krzeszyce.

Materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie, będzie udostępniony do wglądu w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8
po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu zamiaru zapoznania się z dokumentami
- nr kontaktowy 957 851 750.

Do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z ww. materiałem oraz złożyć swoje uwagi i wnioski.

Jednocześnie informuję, że w przypadku gdy po doręczeniu zawiadomienia nastąpi:

1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

 2) przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Niedokonanie zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Obwieszczenia Wojewody
doc 2021-06-18 Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.101.2021.EWas.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.101.2021.EWas.doc 43KB -
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry