• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Wojewoda/Akty prawne Wojewody/Obwieszczenia Wojewody/Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.8.2020.AAnt

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.8.2020.AAnt

numer: IB-II.7820.8.2020.AAnt

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.8.2020.AAnt zawiadamiające, że wniosek Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, który wpłynął do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15.07.2020 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnica od km 9+995 do km 14+215”, na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntów, stanowiących:

  1. projektowany pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 295 klasy G: 631, 123, 17/24(17/5), 16/30(16/7), 17/26(17/15), 34/1(34), 35/1(35), 16/32(16/8), 628/1(628), 43/1(43), 39/3(39/1), 38/5(38/2), 38/7(38/3), 46/1(46), 30/1(30), 29/1(29), 48/1(48), 28/1(28), 49/1(49), 50/1(50), 26/1(26), 25/1(25), 60/1(60), 61/1(61), 24/11(24/7), 24/9(24/8), 24/13(24/2), 57/11(57/2), 24/15(24/6), 57/13(57/10), 125/1(125), 124/1(124), 23/3(23), 65/2(65/1), 65/3(65/1), 127/3(127/2), 122, 128/8(128/1), 128/9(128/1), 128/10(128/7), 129/11(129/1), 77/16(77/11), 77/18(77/12), 129/7(129/2), 77/20(77/8), 77/22(77/6), 129/9(129/5), 77/7, 77/24(77/4), 134/3, 134/5(134/4), 121/4, 78/4(78/1), 78/6(78/2), 78/3, 79/3(79/1), 79/2, 83/3(83/1), 83/2, 121/5, 174/1(174), 177/1(177), 614/1(614), 84/1(84), 86/3(86/1), 86/5(86/2), 591/3(591/1), 179/14(179/11), 88/3(88/1), 88/5(88/2), 89/1(89), 91/2(91/1), 181/7(181/1), 181/9(181/5), 92/3, 92/6, 92/7, 92/14(92/5), 92/18(92/10), 92/16(92/11), 92/20(92/12), 118, 121/2, 121/3, 216/1(216), 216/2(216), 216/3(216), 116, 117/1(117), 640/1(640), 641/1(641), 642/1(642), 195/5(195/1), 195/3(195/2), 196/1(196), 197/1(197), 609/1(609), 434/2, 434/10(434/3), 434/8(434/3), 244, 217/1(217), 218/3(218/1), 249/5(249/4), 251/5(251/3), 251/7(251/1), 219/1(219), 232/4(232/3), 251/9(251/4), 252/3(252/2), 252/5(252/1), 236/34(236/13), 254/1(254), 589/4(589/3), 258/1(258), 260/1(260), 236/36(236/32), 238/19(238/12), 238/21(238/13), 238/23(238/2), 238/25(238/18), 239/1(239), 263/1(263), 240/14(240/3), 240/15(240/3), 240/12(240/9), 264/1(264), 269/3(269/2), 269/5(269/1), 242/5(242/4), 242/6(242/4), 242/1, 243/7(243), 501/3(501/1), 277/1(277), 471/1(471), 470, 469, 3/27(3/8), 3/29(3/5), 3/30(3/5), 3/23(3/7), 281/1(281), 282/1(282), 434/4, 467/3(467/1), 599/1(599), 434/14(434/5), 434/12(434/5), 434/11(434/5), 3/25(3/19), 468/1(468), 651/1(651), 656/8(656/2), 656/6(656/1), 460/1(460), 455/1(455), 448/3(448/2), 448/5(448/1), 506/5(506/2), 506/7(506/4), 655/1(655), 659/1(659), 661/1(661), 662/1(662), 660/1(660), 447/3(447/2), 447/5(447/1), 442/1(442), 441/3(441/2), 441/5(441/1), 511/1(511), 512/12(512/6), 436/1(436), 436/2(436), 435, 433/1(433), 433/2(433), 430/1(430), 430/2(430), 588/1(588), 429/3(429/2), 426/4(426/1), 520/9(520/1), 522/7(522/4), 567/1(567), 523/8(523/1), 417/5(417/3), 417/7(417/4), 418/3(418/2), 414/3(414/1), 434/6, 412, 411/2, 526/7(526/1), 526/9(526/2), 434/16(434/7), 532/4, 406, 410/3(410/1), 407/5(407/1), 532/8(532/6), 532/10(532/7), 533/6(533/3), 542/1(542), 534/1(534), 405/1(405) obręb ewidencyjny 0012 Miodnica, jednostka ewidencyjna 081009_2, Żagań - obszar wiejski,
  1. teren niezbędny do przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym: 39/4(39/1), 50/2(50), 59, 26/2(26), 25/2(25), 24/12(24/7), 61/2(61), 240/16(240/3), 24/14(24/2), 24/16(24/6), 125/2(125), 124/2(124), 128/12(128/1), 129/12(129/1), 77/15, 177/2(177), 614/2(614), 591/4(591/1), 92/13, 193/4, 117/2(117), 641/2(641), 640/2(640), 689, 115, 199, 247, 217/2(217), 249/6(249/4), 218/4(218/1), 232/5(232/3), 251/10(251/4), 252/4(252/2), 234/2, 236/35(236/13), 589/5(589/3), 589/1, 236/37(236/32), 262/1, 238/24(238/2), 238/26(238/18), 238/16, 263/2(263), 264/2(264), 240/13(240/9), 277/2(277), 434/9(434/3), 276, 3/31(3/5), 3/3, 651/2(651), 656/9(656/2), 448/4(448/2), 506/6(506/2), 447/6(447/1), 660/2(660), 442/2(442), 441/6(441/1), 512/13(512/6), 512/7, 513, 514, 516/1, 520/10(520/1), 520/6, 425, 522/8(522/4), 419/4, 567/2(567), 523/9(523/1), 525/1, 418/4(418/2), 526/10(526/2), 434/17(434/7), 532/9(532/6), 533/7(533/3), 534/2(534), 17/25(17/5), 260/2(260) obręb ewidencyjny 0012 Miodnica, jednostka ewidencyjna 081009_2, Żagań - obszar wiejski,
  1. teren niezbędny do przebudowy istniejących urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych poza projektowanym pasem drogowym: 134/2, 413, 411/1, 176 obręb ewidencyjny 0012 Miodnica, jednostka ewidencyjna 081009_2, Żagań - obszar wiejski,
  1. teren niezbędny do budowy zjazdów poza projektowanym pasem drogowym: 448/6(448/1), 588/2(588), 429/4(429/2), 407/6(407/1), 436/3(436), 277/2(277), 17/27(17/15), 17/25(17/5), 468/2(468) obręb ewidencyjny 0012 Miodnica, jednostka ewidencyjna 081009_2, Żagań - obszar wiejski,
  1. teren niezbędny do przebudowy istniejących zjazdów poza projektowanym pasem drogowym: 59, 52, 49/2(49), 60/2(60), 258/2(258), 468/2(468), 3/20, 3/3, 448/4(448/2), 447/6(447/1), 661/2(661), 441/6(441/1), 433/3(433), 514, 430/3(430), 426/5(426/1), 583/3, 520/10(520/1), 425, 420, 567/2(567), 417/6(417/3), 525/1, 535/1, 405/2(405), 513, 242/3, 589/1, 254/2(254), 609/2(609), 88/6(88/2), 129/12(129/1), 689, 65/4(65/1), 24/14(24/2), 542/2(542), obręb ewidencyjny 0012 Miodnica, jednostka ewidencyjna 081009_2, Żagań - obszar wiejski,
  1. teren niezbędny do przebudowy istniejących dróg publicznych innych kategorii: 243/8(243) obręb ewidencyjny 0012 Miodnica, jednostka ewidencyjna 081009_2, Żagań - obszar wiejski,
  1. teren niezbędny do rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania poza projektowanym pasem drogowym: 506/6(506/2), 77/15 obręb ewidencyjny 0012 Miodnica, jednostka ewidencyjna 081009_2, Żagań - obszar wiejski,
  1. teren niezbędny do budowy i użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych poza projektowanym pasem drogowym: 65/4(65/1), 57/14(57/10), 23/5(23), 23/4(23), 127/4(127/2), 124/2(124) obręb ewidencyjny 0012 Miodnica, jednostka ewidencyjna 081009_2, Żagań - obszar wiejski.
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Obwieszczenia Wojewody
doc 2021-08-04 Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.8.2020.AAnt
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.8.2020.AAnt 47.5KB -
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry