• język migowy
BIP
Grafika BIP

Obwieszczenia Wojewody

Znaleziono zarządzeń: 1769 (strona wyników 84 z 89).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.4.2013.AAnt

IB-II.7820.4.2013.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.4.2013.AAnt z dnia 21.05.2013 r., zawiadamiające, że została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych pn: Rozbudowa drogi krajowej nr 92 na odcinku od km 90+487 do km 90+832 realizowana w ramach zamierzenia budowlanego pn. „Budowa przejść dla małych zwierząt i przebudowa istniejącego przepustu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 92 (dawniejDK nr 2)

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.36.2013.RTar

IB-I.746.36.2013.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.36.2013.RTar z dnia 16.05.2013 r. zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającego na budowie wodociągu obiegowego dla lewobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie, na działkach nr ewidencyjny 582/1 – obręb Wężyska, nr 281 – obręb Raduszec, gmina Krosno Odrzańskie, w obszarze

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.19.2013.RTar

IB-I.746.19.2013.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.19.2013.RTar z dnia 14.05.2013 r., zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy polegająca na rozbiórce istniejącej wiaty, budowie budynku przychodni lekarskiej z apteką ogólnodostępną oraz infrastruktury technicznej na działkach nr ewidencyjny 723/2 oraz 724 - obręb miasto Gorzów Wlkp., w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.18.2013.RTar

IB-I.746.18.2013.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.18.2013.RTar z dnia 10.05.2013 r. zawiadamiające  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie kiosku kontenerowego konstrukcji stalowej o funkcji handlowej, niezwiązanego trwale z gruntem wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr ewidencyjny 611/73 – obręb miasto Międzyrzecz, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.73.2013.JMud

IB-II.7840.73.2013.JMud
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.73.2013.JMud zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: „Kanał Głuchowski - Borkowski – Klenica – etap II – regulacja wód z odbudową budowli hydrotechnicznych, gm. Trzebiechów i Bojadła”.

Obwieszczenie Wojwody Lubuskiego IB-I.746.28.2013.RTar

IB-I.746.28.2013.RTar
Obwieszczenie Wojwody Lubuskiego IB-I.746.28.2013.RTar z dnia 09.05.2013 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej SN oraz linii kablowych teletechnicznych, na części działki nr ewidencyjny 540 – obręb Strzelce Krajeńskie, w obszarze terenu zamkniętego, w celu obsługi

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.30.2013.RTar

IB-I.746.30.2013.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.30.2013.RTar  z dnia 08.05.2013 r. zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN200 stal PN 6.4 MPa, na części działek nr ewidencyjny 504, 561, 664 – obręb Dąbroszyn, gmina Witnica, w obszarze terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.27.2013.RTar

IB-I.746.27.2013.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.27.2013.RTar z dnia 08.05.2013 r., zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie odcinków kablowej linii elektroenergetycznej SN 20 kV relacji GPZ Jankowa Żagańska – RS Iłowa, na części działek nr ewidencyjny 480 obręb Konin Żagański i 250/1 obręb miasto Iłowa, w obszarze

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.3.2013.AAnt

IB-II.7820.3.2013.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.3.2013.AAnt zawiadamiające, że została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 na odcinku Ochla - Świdnica, od km 25+000,00 do km 30+220,13 – ETAP I – od km 25+000 do km 28+716” realizowanej na terenie gminy Zielona Góra i Świdnica, powiat zielonogórski, woj. lubuskie.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.2.2013.KBic

IB-II.7820.2.2013.KBic
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.2.2013.KBic zawiadamiające, że została wydana w dniu 02.05.2013 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 313 w miejscowości Kargowa od km 11+090,00 do km 12+043,43”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.13.2013.RTar

IB-I.746.13.2013.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.13.2013.RTar zawiadamiające, że została wydanadecyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne, o pojemności 5000 l z budynku nastawni ŚW-1 Świebodzin, na części działki nr ewidencyjny 606/7 – obręb miasto Świebodzin, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.20.2013.RTar

IB-I.746.20.2013.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.20.2013.RTar  zawiadamiające, że  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektrycznej, budowie sieci kanalizacji teletechnicznej do kontenerowego magazynu materiałów wybuchowych, inwestycje zlokalizowano na części działki nr ewidencyjny 372/60 – obręb 1 miasto Krosno Odrzańskie, w obszarze terenu zamkniętego – JW. 3137.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.282.2012.DZen

IB-II.7840.282.2012.DZen
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.282.2012.DZen zawiadamiające, że została wydana dla Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Górzyca - Kostrzyn  Zad. 1 Górzyca - Ługi Górzyckie - rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry od km rzeki 604,3 do km 609,3; Zad.2  Ługi Górzyckie  rozbudowa wału

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.16.2013.RTar

IB-I.746.16.2013.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.16.2013.RTar z dnia 29.04.2013 r. zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pawilonu handlowego, niezwiązanego trwale z gruntem wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr ewidencyjny 1610/25 – obręb miasto Żagań, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.24.2013.RTar

IB-I.746.24.2013.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.24.2013.RTar z dnia 22.04.2013 r. zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego przepustu melioracji wodnej pod linią kolejową w km 376,941 części działki nr ewidencyjny 752 – obręb Tuplice, gmina Tuplice, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.23.2013.RTar

IB-I. 746.23.2013.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.23.2013.RTar z dnia 22.04.2013 r. zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego przepustu melioracji wodnej pod linią kolejową w km 91,985 na części działki nr ewidencyjny 480 – obręb Konin Żagański, gmina Iłowa, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.22.2013.RTar

IB-I.746.22.2013.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.22.2013.RTar z dnia 22.04.2013 r., zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego wiaduktu kolejowego na linii kolejowej nr 3 E-20 Warszawa-Kunowice w km 426,680 nad linią kolejową nr 375 Międzyrzecz-Toporów na części działki nr ewidencyjny 399 – obręb

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.15.2013.RTar

IB-I.746.15.2013.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.15.2013.RTar z dnia 18.04.2013r., zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na części działki nr ewidencyjny 748 – obręb miasto Ośno Lubuskie, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.14.2013.RTar

IB-I.746.14.2013.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.14.2013.RTar z dnia 18.04.2013 r. zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na wymianie istniejącej kablowej linii elektroenergetycznej SN 20 kV numer L 888 na odcinku GPZ Żagań - stacja transformatorowa nr Sk-8321 „Żagań Żarska k. wiaduktu”, na części działek nr ewidencyjny 1602/1 i 1692/2 – obręb miasto Żagań, w

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.8.2013.JMud

IB-II.7820.8.2013.JMud
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.8.2013.JMud zawiadamiające, że na wniosek Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra z dnia 10.04.2013 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 – etap II”

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry