• język migowy
BIP
Grafika BIP

Obwieszczenia Wojewody

Znaleziono zarządzeń: 1769 (strona wyników 86 z 89).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.22.2012.AAnt

IB-II.7820.22.2012.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.22.2012.AAnt zawiadamiające, że została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych pn.: „Rozbudowa autostrady A-2 w zakresie budowy zbiorników kompensacyjnych dla płazów i gadów”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.68.2012.RTar

IB-I.746.68.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.68.2012.RTar z dnia 27.02.2013 r. zawiadamiające, że na wniosek z dnia 20.12.2012 r. Pana Adriana Wiśniewskiego – Biuro Usług Technicznych ,,RAK’’ z siedzibą w Siedlcu przy ul. Szkolnej 8, działającego w imieniu Enea Operator  Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.23.2012.KBic

IB-II.7820.23.2012.KBic
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.23.2012.KBic zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 138 (ul. Wyspiańskiego i Chopina) od km 84+613,00    do km 85+350,00 w miejscowości Gubin”

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.18.2012.AAn

IB-II.7820.18.2012.AAn
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.18.2012.AAn zawiadamiające, że została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 od km 13+118,65 do km 14+812,63 wraz z przebudową kanalizacji deszczowej od km 14+812,63 do km 15+000,00” w m. Drzonków i Racula, gmina Zielona Góra, powiat zielonogórski, woj. lubuskie.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.1.2013.KBic

IB-II.7820.1.2013.KBic
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.1.2013.KBic zawiadamiające, że zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 287 od km 41+202,00 do km 42+432,35 w miejscowości Drożków w zakresie budowy chodnika”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Łęknicy w województwie lubuskim

20.02.2013
OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 20 lutego 2013 r. Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 z 2012r. poz. 1399) w związku z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.67.2012.RTar

IB-I.746.67.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.67.2012.RTar z dnia 15.02.2013 r. zawiadamiające, że na wniosek z dnia 17.12.2012 r. Pana Krzysztofa Habiery – „KH PROJEKT” z siedzibą w Baczynie przy ul. Ogrodowej 5n, działającego w imieniu EWE ENERGIA Sp. z o.o., z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. 30 Stycznia 67, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie odcinka sieci gazowej

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.11.2013.RTar

IB-I.746.11.2013.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.11.2013.RTar z dnia 18.02.2013 r. zawiadamiające, że na wniosek z dnia 07.02.2013 r. Pani Małgorzaty Nadziejko – PRO-GAZ z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Strumykowej 26B/8, działającej w imieniu  Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec  z siedzibą w Zgorzelcu  przy ul. Fabrycznej 1, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.10.2013.RTar

IB-I.746.10.2013.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.10.2013.RTar z dnia 14.02.2013 r. zawiadamiam, że na wniosek z dnia 05.02.2013r. Pana Adriana Wiśniewskiego – Biuro Usług Technicznych RAK z siedziba w Siedlcu przy ul. Szkolnej 8, działającego w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, Oddział Dystrybucji Zielona Góra, ul. Zacisze 15, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-746.62.2012.RTar

IB-746.62.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego  IB-746.62.2012.RTar z dnia 14.02.2013 r. zawiadamiające, że na wniosek z dnia 19.11.2012 r. (uzupełniony dnia 07.12.2012 r. i 17.12.2012 r.) Pana Huberta Wolskiego – Biuro Inżynierskie WINDTEL z siedzibą w Dębnie przy ul. Akacjowej 4, działającego w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 37, została

Obwieszczenie Wojewody Lubuskie IB-746.66.2012.Rtar

IB-746.66.2012.RTar
Obwieszczenien Wojewody Lubuskiego IB-I.746.66.2012.RTar z dnia 15.02.2013 r. zawiadamiające, że na wniosek Pana Rafała Nowickiego – ENERGOLINIA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kramarskiej 26, działającego w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 37, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.9.2013.RTar

IB-I.746.9.2013.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.9.2013.RTar z dnia 06.02.2013 r. zawiadamiające, że na wniosek z dnia 24.01.2013 r. Pana Krzysztofa Gonczarskiego – Szczecin Al. Wojska Polskiego 154, działającego w imieniu Monsun Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 15, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.6.2013.RTar

IB-I.746.6.2013.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego  IB-I.746.6.2013.RTar z dnai 06.02.2013 r.  zawiadamiające, że na wniosek z dnia 15.01.2013 r. (uzupełniony i zmieniony dnia 31.01.2013r.) Pana Marcina Krawczyka – EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. J.” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 61, działającego w imieniu Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy, z siedzibą w Szczecinie przy ul.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.19.2012.AAnt

IB-II.7820.19.2012.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.19.2012.AAnt zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi ekspresowej S3 w ramach zadania pn. Budowa drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S3 km 0+000,00 ÷ 6+370,00”

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.22.2012.AAnt

IB-II.7820.22.2012.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7820.22.2012.AAnt zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych pn: „Budowa zbiorników kompensacyjnych dla płazów i gadów w związku z budową autostrady A-2 na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl”

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.20.2012.KBic

IB-II.7820.20.2012.KBic
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: B-II.7820.20.2012.KBic zawiadamiające, że została wydana w dniu 28.01.2013 r. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi  wojewódzkiej nr 297 od km 37+550,00 do km 39+650,00 w miejscowości Leszno Górne”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa lubuskiego w 2013 roku

1/2013
Na podstawie art. 32 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada l967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 461 i 1101), oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1358) informuje się, że kwalifikacja wojskowa na terenie województwa

Obwieszczenie Wojewody Lubuskieko IB-II.7840.282.2012.DZen

IB-II.7840.282.2012.DZen
Obwieszczenie Wojewody Lubuskieko znak: IB-II.7840.282.2012.DZen zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Górzyca – KostrzynZad. 1 – Górzyca – Ługi Górzyckie - rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 604,3 - 609,3,Zad. 2 - Ługi Górzyckie rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 609,3 – 614,2”,

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.274.2012.JMud

IB-II.7840.274.2012.JMud
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.274.2012.JMud zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji pn. „Nowa Sól – Pleszówek etap I - budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Odry od km 429,85 do km 432,40 oraz obwałowań rzeki Czarnej Strugi od km 0+000 do km 3+330”

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.59.2012.RTar

IB-I.746.59.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego  IB-I.746.59.2012.RTar z dnia 8.01.2013 r. zawiadamiające, że na wniosek Pana Jerzego Klimczaka – Przedsiębiorstwo Projektowe ELPLAN z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Konstytucji 3 Maja 15, działającego w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, Oddział Dystrybucji Zielona Góra, ul. Zacisze 15, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry