• język migowy
BIP
Grafika BIP

Obwieszczenia Wojewody

Znaleziono zarządzeń: 2001 (strona wyników 87 z 101).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.52.2014.RTar

IB-I.746.52.2014.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.52.2014.RTar zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej: budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na działce nr ewidencyjny 116/5 – obręb 5 Popowo, gmina Bledzew, w obszarze terenu zamkniętego do zasilania MOP Popowo.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.14.2014.JMud

IB-II.7820.14.2014.JMud
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.14.2014.JMud zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 283 od km 7+767,74 do km 7+968,34 w ramach zadania pt. Rozbudowa skrzyżowania zwykłego dróg wojewódzkich nr 279 i 283 na skrzyżowanie typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 283”

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.17.2013.AAnt

IB-II.7820.17.2013.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.17.2013.AAnt zawiadamiające, że została wydana Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych pn: „Budowa drogi ekspresowej S-3 w ramach zadania pn. Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 Sulechów – Nowa Sól – odcinek I: od km 272+650 do km 286+043” realizowanej na terenie

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.47.2014.RTar

IB-I.746.47.2014.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.47.2014.RTar zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zespołu infrastruktury dla psów służbowych - wartowniczych Jednostki Wojskowej 4229 Skład Potok, a w szczególności na:- rozbiórce obiektów w złym stanie technicznym,- budowie budynku dla przewodników,- budowie zespołu czterech kojców dla psów z

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.161.2014.EWas

IB-II.7840.161.2014.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.161.2014.EWas zawadamiajace, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia na budowę inwestycji: „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin – Lwówek wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa lubuskiego (od km 80,439 do km 117,737) – etap I inwestycji Szczecin – Gorzów Wlkp.”

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.58.2014.RTar

IB-I.746.58.2014.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.58.2014.RTar zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego do 35 m² powierzchni oraz infrastruktury technicznej w ramach prowadzonego skupu złomu metali żelaznych i nieżelaznych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz innych surowców wtórnych na

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.138.2014.EWas

IB-II.7840.138.2014.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.138.2014.EWas zawiadamiajace, że została wydana decyzja o zmianie pozwolenia na budowę inwestycji „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin – Lwówek wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa lubuskiego (od km 117,737 do km 168,026) – etap II inwestycji Gorzów Wlkp. – Lwówek”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.15.2014.JMud

IB-II.7820.15.2014.JMud
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7820.15.2014.JMud zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji pn. „Pyrnik - Klenica etap I - odbudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry od km 10+528 do km 16+512, gm. Bojadła”

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.19.2013.BToł

IB-I.747.19.2013.BToł
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.19.2013.BToł zawiadamiające, że w związku z decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r., znak: BOII-4pd/es/BP-5-772-141-1334/10/13 stwierdzającą nieważność ostatecznej decyzji Wojewody Lubuskiego nr 8/2007 z dnia 28 listopada 2007 r., znak: IB.I.Kros.7047-29/2007, o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji: „Rozbudowa drogi krajowej nr 29 na

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.57.2014.RTar

IB-I.746.57.2014.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.57.2014.RTar zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, na części działek nr ewidencyjny 118/4 i 294/9 – obręb 2 i 3  miasto Skwierzyna, w obszarze terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.51.2014.RTar

IB-I.746.51.2014.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.51.2014.RTar zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie stanowiska dowodzenia na pasie ćwiczeń taktycznych „Joanna Duża” wraz z budową infrastruktury.  Inwestycja obejmuje w szczególności:- rozbiórkę obiektów w złym stanie technicznym,- budowę 3 schronów obserwacyjnych z zadaszonymi tarasami

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.32.2014.RTar

IB-I.746.32.2014.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.32.2014.RTar zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej: budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na działce nr ewidencyjny 121/1 – obręb 3 Stare Kurowo w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.25.2014.RTar

IB-I.746.25.2014.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.25.2014.RTar zawiadamiające, że na wniosek z dnia 09.04.2014 r. (uzupełniony 22.04.2014 r.) Pana Tomasza Grafa – PROBUD Firma Projektowo - Budowlana z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sosnowej 6/2, działającego w imieniu Rejonowego Zarządu Infrastruktury, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Bolesława Chrobrego 7, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.6.2014.JMud

IB-II.7820.6.2014.JMud
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.6.2014.JMud zawiadamiajace, że została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 w okolicy miejscowości Przetocznica, w związku z budową mostu nad kanałem Ołobok”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.56.2014.RTar

IB-I.746.56.2014.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.56.2014.RTar zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wiaty parkingowej na 7 miejsc postojowych oraz budowie parkingu dla 3 miejsc postojowych na części działki 35/18 – obręb miasto Czerwieńsk, w obszarze terenu zamkniętego na terenie JW 1517.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.30.2014.RTar

IB-I.746.30.2014.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.30.2014.RTar zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie peronów z urządzeniami związanymi z obsługą kolejowych przewozów osób a w szczególności:- budowie dwóch jednokrawędziowych peronów o długości ok. 200 m każdy,- budowie czterech wiat przystankowych dla pasażerów o długości do 15 m,- budowie dojść

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.27.2014.RTar

IB-I.746.27.2014.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.27.2014.RTar zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie systemów alarmowych, telewizyjnego systemu nadzoru wspomagającego ochronę fizyczną, oraz sieci i urządzeń towarzyszących. Inwestycję zlokalizowano na działkach nr ewidencyjny 611/73, 611/74 – obręb 2 miasto Międzyrzecz, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.5.2014.JMud

IB-II.7820.5.2014.JMud
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7820.5.2014.JMud zawiadamiające, że została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 285 Gubin-Grabice-Starosiedlice, w związku z rozbudową mostu w km 5+820”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.54.2014.RTar

IB-I.746.54.2014.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.54.2014.RTar zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø110 Pszczew – Ośrodek Wypoczynkowy KARINA, na części działki nr ewidencyjny 1278 - obręb Pszczew, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.29.2014.RTar

IB-I.746.29.2014.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.29.2014.RTar zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci cieplnej z rur preizolowanych 2x273/400 z przyłączami do budynków na części działki nr ewidencyjny 1692/18– obręb 5 Śródmieście, miasto Gorzów Wielkopolski, w obszarze terenów zamkniętych.

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry