• język migowy
BIP
Grafika BIP

Obwieszczenia Wojewody

Znaleziono zarządzeń: 1771 (strona wyników 87 z 89).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.274.2012.JMud

IB-II.7840.274.2012.JMud
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.274.2012.JMud zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji pn. „Nowa Sól – Pleszówek etap I - budowa lewobrzeżnego obwałowania rzeki Odry od km 429,85 do km 432,40 oraz obwałowań rzeki Czarnej Strugi od km 0+000 do km 3+330”

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.59.2012.RTar

IB-I.746.59.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego  IB-I.746.59.2012.RTar z dnia 8.01.2013 r. zawiadamiające, że na wniosek Pana Jerzego Klimczaka – Przedsiębiorstwo Projektowe ELPLAN z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Konstytucji 3 Maja 15, działającego w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, Oddział Dystrybucji Zielona Góra, ul. Zacisze 15, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.55.2012.RTar

IB-I.746.55.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.55.2012.RTar z dnia 8.01.2013 r. zawiadamiające, że na wniosek Pana Klemensa Janiaka – Kolektor Serwis Sp.J. K.Janiak, M.Janiak, Ł.Janiak z siedzibą w Lesznie przy ul. Kmicica 69, działającego w imieniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Bohaterów Getta 9-11, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.68.2013.RTar

IB-I.746.68.2013.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.68.2013.RTar z dnia 4.01.2013 r. zawiadamiające, że na wniosek z dnia 20.12.2012 r. Pana Adriana Wiśniewskiego – Biuro Usług Technicznych ,,RAK’’ z siedzibą w Siedlcu przy ul. Szkolnej 8, działającego w imieniu Enea Operator  Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.60.2012.RTar

IB-I.746.60.2012.RTar
Obiweszczenie Wojewody Lubuskiego  IB-I.746.60.2012.RTar z dnia 3.01.2013 r. zawiadamiające, że na wniosek Pana Jacka Wieczorka – ENEA Operator Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp. z siedzibą przy ul. Sikorskiego 37, działającego w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, Oddział Dystrybucji Zielona Góra, ul. Zacisze 15, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.67.2012.RTar

IB-I.746.67.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego  IB-I.746.67.2012.RTar z dnia 28.12.2012 roku zawiadamiające, że na wniosek z dnia 17.12.2012r. Pana Krzysztofa Habiery – „KH PROJEKT” z siedzibą w Baczynie przy ul. Ogrodowej 5n, działającego w imieniu EWE ENERGIA Sp. z o.o., z siedzibą w Międzyrzeczy przy ul. 30 Stycznia 67, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.58.2012.RTar

IB-I.746.58.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.58.2012.RTar z dnia 28.12.2012 roku zawiadamiające, że na wniosek Pana Rafała Nowickiego – ENERGOLINIA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kramarskiej 58, działającego w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.18.2012.AAnt

IB-II.7820.18.2012.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7820.18.2012.AAnt zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 od km 13+118,65 do km 14+812,63 wraz z przebudową kanalizacji deszczowej od km 14+812,63 do km 15+000,00”

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.56.2012.RTar

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.56.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.56.2012.RTar zawiadamiające, że na wniosek z dnia 25.10.2012 r. Pana Cezarego Augustyniaka – Nadleśniczego Nadleśnictwa Dębno z siedzibą w Dębnie przy ul. Racławickiej 33, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca budowie nowego utwardzonego przejazdu kolejowo-drogowego kat. D w ciągu leśnej drogi pożarowej na części działki nr

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.50.2012.RTar

IB-I.746.50.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.50.2012.RTar zawiadamiające, że na wniosek z dnia 07.09.2012 r. (zmieniony 18.10.2012 r.) Pana Michała Roguskiego – POYRY INFRA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupniczej 5/1, działającego w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Warszawa Oddział w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korzeniowskiego 1, została wydana decyzja o ustaleniu

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.66.2012.RTar

IB-I.746.66.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.66.2012.RTar z dnia 17.12.12 r. zwiadamiające, że na wniosek z dnia 06.11.2012 r. Pana Rafała Nowickiego – ENERGOLINIA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kramarskiej 26, działającego w imieniu Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.62.2012.RTar

IB-I.746.62.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.62.2012.RTar z dnia 17.12.12 r. zawiadamiające, że na wniosek z dnia 28.11.2012 r. Pana Huberta Wolskiego – Biuro Inżynierskie WINDTEL z siedzibą w Dębnie przy ul. Akacjowej 4, działającego w imieniu Enea Operator Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.20.2012.KBic

IB-II.7820.20.2012.KBic
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7820.20.2012.KBic zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 297 od km 37+550,00 do km 39+650,00 w miejscowości Leszno Górne”

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.57.2012.RTar

IB-I.746.57.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.57.2012.RTar z dnia 07.12.2012 r zawiadamiające, że zostało zawieszone z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowego przejazdu niepublicznego kat. "F" w km 26,315 nieczynnej linii  kolejowej nr 379 Konotop - Sulechów wraz z chodnikiem jednostronnym oraz przejścia sieci pod linią kolejową:

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.159.2011.EWas

IB-II.7840.159.2011.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.159.2011.EWas w sprawie decyzja zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów, w uzupełnieniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin – Lwówek wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa lubuskiego (od km 117,737 do km 168,026) – etap II inwestycji Gorzów Wielkopolski –

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.59.2012.RTar

IB-I.746.59.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 19.11.2012 r. zawiadamiające, że na wniosek z dnia 05.11.2012r. (uzupełniony 15.11.2012r.) Pana Jerzego Klimczaka – ELPLAN Przedsiębiorstwo Projektowe z siedzibą w Zielonej Górze przy al. Konstytucji 3 Maja 15, działającego w imieniu Enea Operator Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.52.2012.RTar

IB-I.746.52.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.52.2012.RTar zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na części działki nr ewidencyjny 326 – obręb Klępsk, gmina Sulechów, w obszarze terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.60.2012.RTar

IB-I.746.60.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody IB-I.746.60.2012.RTar w sprawie wszczęcia postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV w Skwierzynie  na części dz. nr ewid. 294/7 obręb 3 Skwierzyna, w obszarze terenu zamkniętego.  

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.159.2011.EWas

IB-II.7840.159.2011.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.159.2011.EWas w sprawie przystąpienia do ponownego rozpatrzenia wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin – Lwówek wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.51.2012.RTar

IB-I.746.51.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.51.2012.RTar zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV w miejscu istniejącej linii jednotorowej na części działki nr ewidencyjny 829/6 – obręb Kostrzyn nad Odrą, w obszarze terenu zamkniętego.

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry