• język migowy
BIP
Grafika BIP

Obwieszczenia Wojewody

Znaleziono zarządzeń: 1798 (strona wyników 89 z 90).

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.57.2012.RTar

IB-I.746.57.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.57.2012.RTar z dnia 07.12.2012 r zawiadamiające, że zostało zawieszone z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowego przejazdu niepublicznego kat. "F" w km 26,315 nieczynnej linii  kolejowej nr 379 Konotop - Sulechów wraz z chodnikiem jednostronnym oraz przejścia sieci pod linią kolejową:

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.159.2011.EWas

IB-II.7840.159.2011.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.159.2011.EWas w sprawie decyzja zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów, w uzupełnieniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin – Lwówek wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa lubuskiego (od km 117,737 do km 168,026) – etap II inwestycji Gorzów Wielkopolski –

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.59.2012.RTar

IB-I.746.59.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 19.11.2012 r. zawiadamiające, że na wniosek z dnia 05.11.2012r. (uzupełniony 15.11.2012r.) Pana Jerzego Klimczaka – ELPLAN Przedsiębiorstwo Projektowe z siedzibą w Zielonej Górze przy al. Konstytucji 3 Maja 15, działającego w imieniu Enea Operator Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.52.2012.RTar

IB-I.746.52.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.52.2012.RTar zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na części działki nr ewidencyjny 326 – obręb Klępsk, gmina Sulechów, w obszarze terenów zamkniętych.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.60.2012.RTar

IB-I.746.60.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody IB-I.746.60.2012.RTar w sprawie wszczęcia postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV w Skwierzynie  na części dz. nr ewid. 294/7 obręb 3 Skwierzyna, w obszarze terenu zamkniętego.  

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.159.2011.EWas

IB-II.7840.159.2011.EWas
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak: IB-II.7840.159.2011.EWas w sprawie przystąpienia do ponownego rozpatrzenia wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin – Lwówek wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.51.2012.RTar

IB-I.746.51.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.51.2012.RTar zawiadamiające, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV w miejscu istniejącej linii jednotorowej na części działki nr ewidencyjny 829/6 – obręb Kostrzyn nad Odrą, w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.56.2012.RTar

IB-I.746.56.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.56.2012.RTar zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie przejazdu kolejowego kat. ,,D’’ w km 235,885 linii nr 430 Barnówko-Kostrzyn nad Odrą, na części dz. nr ewidencyjny 563 obręb Dąbroszyn, gmina Witnica w obszarze terenu zamkniętego.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.55.2012.RTar

IB-I.746.55.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody IB-I.746.55.2012.RTar zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania ,, Budowa i modernizacja sieci oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych w aglomeracji Żary’’ – projekt nr POIS.01.01.00-00-250/10 na części działek nr ewidencyjny:  270 – obręb

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.57.2012.RTar

IB-I.746.57.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody IB-I.746.57.2012.RTar zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie nowego przejazdu niepublicznego kat. „F" w km 26,315 nieczynnej linii  kolejowej nr 379 Konotop - Sulechów wraz z chodnikiem jednostronnym oraz przejścia sieci pod linią kolejową: sieci wodociągowych (wody pitnej i wody hydrantowej),

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.58.2012.RTar

IB-I.746.58.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.58.2012.RTar zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV od słupa 44 w linii L -116 do proj. złącza ZKSN w miejscowości Zwierzyn oraz od proj. złącza ZKSN do projektowanej stacji Zwierzyn i Zwierzyn Łąki na części dz. nr ewid. 115/8 obręb Zwierzyn, w

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.48.2012.RTar

IB-I.746.48.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.48.2012 z dnia 05.11.2012 r. zawiadamiające, że na wniosek z dnia 13.08.2012 r. (zmieniony dnia 12.09.2012 r.) Pana Stanisława Jeżewskiego – zamieszkałego w Szprotawie przy ul. Generała Andersa 1a/4, działającego w imieniu Rejonowego Zarządu Infrastruktury, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. B. Chrobrego 7, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.47.2012.RTar

IB-I.746.47.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.47.2012.RTar zawiadamiające, że na wniosek z dnia 03.08.2012 r. Pana Łukasza Szuby – SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp.J. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Promienistej 87a/1, działającego w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Boh. Westerplatte 31, reprezentującej Skarb Państwa – Generalnego

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.50.2012.RTar

IB-I.746.50.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.50.2012.RTar z dnia 22.10.2012 r zawiadamiające, że na wniosek z dnia 07.09.2012 r. (uzupełniony 18.10.2012 r.) Pana Michała Roguskiego POYRY INFRA Sp. z o.o. ul. Krupnicza 5 lok 1, 31-123 Kraków, działającego w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, Warszawa ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa Oddział w Szczecinie, ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin,

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.16.2012.AAnt

IB-II.7820.16.2012.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.16.2012.AAnt zawiadamiające, że na wniosek Prezydenta Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 280 na odcinku od km 0+090,00 do km 0+580,98”, realizowanej w ramach zadania: „Przebudowa ronda PCK w Zielonej Górze: Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr F4423

Obwieszczenie Wojewody LUbuskiego IB-II.7820.14.2012.AAnt

IB-II.7820.14.2012.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.14.2012.AAnt zawiadamiające, że na wniosek Zarządu Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 134 od km 37+635 do km 37+995 w m. Maczków w zakresie budowy chodnika”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.147.2012.JMud

IB-II.7840.147.2012.JMud
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.147.2012.JMud zawiadamiające, że została wydana dla Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry od km 464,3 do km 466,6” w ramach zamierzenia budowlanego pn. „Głęboka – Ledno – odbudowa i modernizacja wałów rz. Odry w km 464,3 ÷ 466,6”.

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.52.2012.RTar

IB-I.746.52.2012.RTar
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.746.52.2012.RTar z dnia 10.10.2012 r. zawiadamiające, że na wniosek z dnia 21.09.2012r. Pana Andrzeja Żurka – Biuro Obsługi Inwestycji BGWProjekt, z siedzibą w Sulechowie Pl. Bp.Wilhelma Pluty 6/2, działającego w imieniu Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” sp. z o.o. z siedzibą w Sulechowie przy ul. Poznańskiej 18, zostało wszczęte postępowanie w sprawie

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.11.2012.JMud

IB-II.7820.11.2012.JMud
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.11.2012.JMud zawiadamiające, że została wydana Zarządowi Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 w miejscowości Radnica, gm. Krosno Odrzańskie, na odcinku od km 6+200 do km 9+500”.  

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.16.2012.AAnt

IB-II.7820.16.2012.AAnt
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.16.2012.AAnt zawiadamiające, że na wniosek Pana Janusza Piechowiaka, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 280 na odcinku od km 0+090,00 do km 0+580,98” realizowanej w ramach zadania:

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry