• język migowy
BIP
Grafika BIP

Procedura uzgadniania tras pielgrzymek i innych uroczystości o charakterze religijnym

 •  
  KARTA USŁUGI  
Uzgodnienie trasy pielgrzymki na terenie województwa lubuskiego
Co chcę załatwić? Uzgodnić trasę pielgrzymki na terenie województwa
Kogo dotyczy? Kościół katolicki, osoby fizyczne i prawne
Co przygotować?

Przygotuj:

 • mapkę z zaznaczonym przebiegiem trasy pielgrzymki
Jakie dokumenty muszę wypełnić?
 • Musisz dostarczyć wniosek o uzgodnienie trasy pielgrzymki zawierający następujące informacje:
 • organizatora pielgrzymki i jego adres (należy podać również imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę na trasie) oraz w celu ułatwienia wzajemnych kontaktów numer telefonu oraz adres mailowy
 • adres na jaki Lubuski Urząd Wojewódzki winien przekazać ostateczne uzgodnienie trasy
 • szacunkową liczbę uczestników pielgrzymki
 • na jakim odcinku trasa pielgrzymki prowadzi drogami krajowymi lub wojewódzkimi (należy podać numery dróg)
 • w przypadku organizowania pielgrzymek diecezjalnych liczbę grup, wykaz miejscowości z jakich idą, łączną szacunkową liczbę uczestników pielgrzymki, miejsce połączenia wszystkich grup
 • precyzyjny kalendarz pielgrzymki, uwzględniający punkty etapowe trasy oraz daty i godziny pobytu w nich
 • klauzulę upoważniającą Wojewodę Lubuskiego (jeśli pielgrzymka dotyczy tylko terenu województwa lubuskiego) lub wszystkich wojewodów (jeśli pielgrzymka przechodzi przez kilka województw) do dokonywania uzgodnień z właściwymi organami zarządzającymi ruchem na drogach publicznych
 • mapkę z zaznaczonym przebiegiem trasy pielgrzymki
Jak wypełnić dokumenty? W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku informacji udzielają pracownicy Wydziału Infrastruktury zajmujący się uzgadnianiem czasu i trasy przemarszu pielgrzymek (telefon 95 7851 776)
Ile muszę zapłacić? brak opłat
Kiedy złożyć dokumenty? Dokumenty powinieneś złożyć w terminie co najmniej 40 dni przed datą wyjścia grupy (jeśli pielgrzymka dotyczy tylko terenu województwa lubuskiego) lub co najmniej 50 dni przed datą wyjścia grupy (jeśli pielgrzymka przechodzi przez kilka województw)
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz wysłać do nas pocztą na adres:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

złożyć osobiście w:

 • Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

wysłać pocztą elektroniczną na adres:

 • infrastruktura@lubuskie.uw.gov.pl

lub wysłąć przez platformę ePUAP

informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95 7851 776, pisząc na adres mailowy lub osobiście w pokoju nr 1416 Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w godzinach  od 7:30 do 15:30.
Co zrobi urząd?  Po wpłynięciu kompletnego wniosku dotyczącego uzgodnienia trasy pielgrzymki Wydział Infrastruktury przesyła do jednostek samorządowych oraz organów zespolonej rządowej administracji wojewódzkiej prośbę o wyrażenie opinii w sprawie przebiegu trasy przedmiotowej pielgrzymki. Po zebraniu odpowiedzi zwrotnych Wydział Infrastruktury wydaje ostateczne uzgodnienie
Jaki jest czas realizacji? Z uwagi na to, iż przebieg trasy pielgrzymki należy uzgodnić z jednostkami samorządowymi oraz organami zespolonej rządowej administracji wojewódzkiej  termin załatwienia sprawy w dużej mierze zależy od tempa przesyłania tychże uzgodnień zawierających często sugestie dotyczące zmian trasy. W przypadku pielgrzymek obejmujących wyłącznie teren województwa lubuskiego uzgodnienie z reguły wydawane jest w ciągu 30 dni, zaś w  przypadku pielgrzymek obejmujących teren kilku województw termin ten może ulec wydłużeniu.
Jak się odwołać? W tej sprawie odwołanie nie przysługuje
Informacje dodatkowe

W przypadku osób odpowiedzialnych za pielgrzymkę na trasie ważne, aby przynajmniej jedna z nich posiadała uprawnienia do dawania poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze, zgodnie z przepisami (§ 2 ust. 1; § 7 ust. 2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem dogowym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 143)


W przypadku pielgrzymek do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze we wniosku podać należy dodatkowo: datę i miejsce wejścia grupy pielgrzymkowej do Częstochowy, ze wskazaniem przybliżonej godziny wejścia na Jasną Górę. Należy również precyzyjnie wskazać miejsca odpoczynku grupy w granicach Częstochowy przed wejściem na Jasną Górę oraz numer trasy, którą grupa będzie wchodzić do Sanktuarium Jasnogórskiego.


W sprawach dotyczących pielgrzymek do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze szerszych informacji udziela również:

 • Śląski Urząd Wojewódzki
 • Oddział Zamiejscowy w Częstochowie
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła w Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1966).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Dotka Maciej 2018-11-09 11:58
Aktualizacja publikacji
Dotka Maciej 2024-01-22 10:57
Wytworzenie publikacji
Maciej Dotka 2024-01-22 10:57
Zatwierdzenie
Katarzyna Kis 2024-01-22 10:57
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry