• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Infrastruktura i transport/Ośrodki szkolenia/Wpis do rejestru ośrodków szkolenia

Wpis do rejestru ośrodków szkolenia

 •  
  KARTA USŁUGI  
Wpis do rejestru ośrodków szkolenia
Co chcę załatwić? Uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia w celu szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.
Kogo dotyczy? Przedsiębiorców zamierzających prowadzić ośrodek szkolenia.
Co przygotować?
 1. wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
 2. program szkolenia wraz z planem wykonania szkolenia oraz metodami nauczania,
 3. kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wiedzę instruktorów techniki jazdy oraz wykładowców,
 4. kopię dokumentów zawierających informacje o: warunkach lokalowych, wyposażeniu dydaktycznym oraz miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć praktycznych i posiadanych pojazdach albo kopię umowy z ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy - na prowadzenie zajęć; lub dokumentów zawierających informację o urządzeniu technicznym do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, posiadającym odpowiedni certyfikat - wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji; wraz z kopią certyfikatu,
 5. dokument potwierdzający spełnianie odpowiednich wymagań technicznych przez pojazdy wydany przez rzeczoznawcę samochodowego,
 6. dowód uiszczenia opłaty (400 zł),
Jakie dokumenty muszę wypełnić?
 • Dokumenty wypełnij czytelnie, zgodnie z zawartymi objaśnieniami. Brak ustawowego wzoru wniosku.
Jak wypełnić dokumenty? Dokumenty wypełnij czytelnie, zgodnie z zawartymi objaśnieniami. Brak ustawowego wzoru wniosku.
Ile muszę zapłacić?

Dokonując wpisu pobiera się opłaty w wysokości :

400 zł - opłata za wpis stanowiąca dochód budżetu państwa,

 

Pieniądze należy wpłacić na poniższe konto podając w tytule wpłaty: opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Nr konta: 7210 1017 0400 2352 2231 0000 00

Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek możesz złożyć po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów, przed rozpoczęciem działalności.
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz wysłać do nas pocztą na adres:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

złożyć osobiście w:

 • Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

wysłać pocztą elektroniczną na adres:

 • infrastruktura@lubuskie.uw.gov.pl

lub wysłąć przez platformę ePUAP

informacje można uzyskać pod numerem telefonu 95 7851 776, pisząc na adres mailowy lub osobiście w pokoju nr 1416 Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w godzinach  od 7:30 do 15:30.
Co zrobi urząd? Po akceptacji dokumentacji wnioskodawca zostanie wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia i otrzyma zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu ww. rejestrze. W przypadku braku akceptacji wniosku zostanie podana informacja o jej przyczynach.
Jaki jest czas realizacji? Sprawa załatwiana jest w ciągu 7 dni.
Jak się odwołać? W tej sprawie odwołanie nie przysługuje
Informacje dodatkowe

 

Podstawa prawna
 • Art. 39g ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.)
 • Art. 43 - 44 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 739).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Dotka Maciej 2018-11-09 12:30
Aktualizacja publikacji
Dotka Maciej 2024-01-22 10:59
Wytworzenie publikacji
Maciej Dotka 2024-01-22 10:59
Zatwierdzenie
Katarzyna Kis 2024-01-22 10:59
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry