• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zdrowie/Statystyka medyczna

Statystyka medyczna

Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2020.

Przypominamy Podmiotom Wykonującym Działalność Leczniczą o obowiązku sporządzenia sprawozdań statystycznych typu MZ za rok 2020.

Obowiązkowo sprawozdania sporządzają:

  1. Wszystkie podmioty lecznicze wpisane do Rejestru Wojewody.
  2. Praktyki zawodowe posiadające kontrakt z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. 
  3. Praktyki zawodowe nie posiadające kontraktu z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, które co najmniej w jednym miejscu w Rejestrze Okręgowej Izby Lekarskiej lub Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych posiadają kod rodzaju praktyki zawodowej 97, 98 lub 99.

Uwaga: Sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego.

Terminy, formę przekazania oraz rodzaj sprawozdań określa „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020” - Badanie 1.29. Zdrowie i ochrona zdrowia.

Wyciąg z „Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020”:

MZ-88 - sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
Podmioty zobowiązane do sporządzenia: wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, w tym indywidualne i grupowe praktyki zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych, praktyki zawodowe fizjoterapeutów oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
Termin przekazania sprawozdania: do 12.03.2021 r.
Osoba do kontaktu: Agnieszka Bartoszewska, tel.: 95 7851 171, e-mail:  , w godzinach od 8:00 do 14:00. 

MZ-89 - sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
Podmioty zobowiązane do sporządzenia: wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, w tym indywidualne i grupowe praktyki zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych, praktyki zawodowe fizjoterapeutów oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
Termin przekazania sprawozdania: do 12.03.2021 r.
Osoba do kontaktu: Ewa Kin, tel.: 95 7851 175, e-mail:  , w godzinach od 8:00 do 14:00.

MZ-11 - sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.
Podmioty zobowiązane do sporządzenia: wykonujące działalność leczniczą, w tym indywidualne i grupowe praktyki zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz praktyki zawodowe fizjoterapeutów udzielających ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych (umowa z NFZ).
Termin przekazania sprawozdania: do 31.03.2021 r.
Osoba do kontaktu: Ewelina Niesłuchowska, tel. 95 7851 172 , w godzinach od 8:00 do 14:00.

MZ-14 - sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej.
Podmioty zobowiązane do sporządzenia: wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową. 
Termin przekazania sprawozdania: do 01.03.2021 r.
Osoba do kontaktu: Agnieszka Bartoszewska, tel.: 95 7851 171, e-mail: , w godzinach od 8:00 do 14:00.

MZ-15 - sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.
Podmioty zobowiązane do sporządzenia: wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego.
Termin przekazania sprawozdania: do 28.02.2021 r.
Osoba do kontaktu: Agnieszka Bartoszewska, tel.: 95 7851 171, e-mail: , w godzinach od 8:00 do 14:00.

MZ-19 - sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego.
Podmioty zobowiązane do sporządzenia: wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego/domowego.
Termin przekazania sprawozdania: do 15.02.2021 r.
Osoba do kontaktu: Agnieszka Bartoszewska, tel.: 95 7851 171, e-mail: , w godzinach od 8:00 do 14:00.

MZ-24 - sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
Podmioty zobowiązane do sporządzenia: wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.
Termin przekazania sprawozdania: do 14.02.2021 r.
Osoba do kontaktu: Ewa Kin, tel.: 95 7851 175, e-mail:  , w godzinach od 8:00 do 14:00.

MZ- 29 - sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego.
Podmioty zobowiązane do sporządzenia: wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych.
Termin przekazania sprawozdania: do 26.02.2021 r.
Osoba do kontaktu: Ewa Kin, tel.: 95 7851 175, e-mail:  , w godzinach od 8:00 do 14:00.

MZ - 29A - sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej.
Podmioty zobowiązane do sporządzenia: wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej.
Termin przekazania sprawozdania: do 26.02.2021 r.
Osoba do kontaktu: Ewa Kin, tel.: 95 7851 175, e-mail:  , w godzinach od 8:00 do 14:00.

MZ-30 - sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej. 
Podmioty zobowiązane do sporządzenia: wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego, leczenia odwykowego, rehabilitacji narkomanów z wyłączeniem szpitali ogólnych oraz regionalne ośrodki psychiatrii sądowej, Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich.
Termin przekazania sprawozdania: do 15.02.2021 r.
Osoba do kontaktu: Ewa Kin, tel.: 95 7851 175, e-mail:  , w godzinach od 8:00 do 14:00.

Sprawozdania należy sporządzić osobno dla każdego powiatu w formie elektronicznej po wcześniejszym zalogowaniu się w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) znajdującym się na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w zakładce: Projekty / Statystyka / SSOZ.

Szczegółowych informacji dotyczących sposobu logowania do Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) - dla Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą na terenie województwa lubuskiego udziela:
Bogusław Rychter, tel.: 95 7851 177,
e-mail: boguslaw.rychter@lubuskie.uw.gov.pl,
w godzinach od 9:00 do 14:00. 

Prosimy o terminowe sporządzanie poszczególnych sprawozdań, gdyż po terminie nie będzie możliwości wprowadzenia danych statystycznych do systemu.

Podstawy prawne:

Przypominamy, iż art. 57 ustawy o statystyce publicznej stanowi, że „kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie”, natomiast z art. 58 ww. ustawy wynika, że „kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny”.

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Zabiszak Tomasz 2019-01-23 09:01
Aktualizacja publikacji
Zerbin Ewelina 2021-02-26 13:50
Wytworzenie publikacji
Ewelina Zerbin 2021-09-01 14:14
Zatwierdzenie
Bożena Chudak 2021-09-01 14:14
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry