• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zdrowie/Statystyka medyczna

Statystyka medyczna

Sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony zdrowia za rok 2023

Przypominamy Podmiotom Wykonującym Działalność Leczniczą o obowiązku sporządzenia sprawozdań statystycznych typu MZ za rok 2023.

Obowiązkowo sprawozdania sporządzają:

 • wszystkie podmioty lecznicze wpisane do Rejestru Podmiotów Leczniczych Wojewody,
 • wszystkie praktyki zawodowe bez względu na kod praktyki oraz niezależnie od posiadania kontraktu z LOW NFZ.

Sprawozdania dotyczące:

 • pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (MZ-88),
 • specjalistów pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (MZ-89),
 • działalności poradni skórno-wenerologicznej (MZ-14),
 • działalności jednostek lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych (MZ-15),
 • działalności szpitala ogólnego (MZ-29),
 • działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej (MZ-29A),
 • działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej (MZ-30),
 • informacji o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (MZ-24)

należy sporządzić również w przypadku udzielania świadczeń tylko komercyjnie.

Terminy, formę przekazania oraz rodzaj sprawozdań określa „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023” - Badanie 1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 - Dz. U. z 2022 r., poz. 2453 z późn. zm.). Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023

Wyciąg z „Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023”:

MZ-88 - sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdania: podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, w tym indywidualne i grupowe praktyki zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych, praktyki zawodowe fizjoterapeutów oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
Termin przekazania sprawozdania: do 10.04.2024 r.
Osoba do kontaktu: Agnieszka Bartoszewska, tel. 95 7851 171

MZ-89 - sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdania: podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, w tym indywidualne i grupowe praktyki zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych, praktyki zawodowe fizjoterapeutów oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
Termin przekazania sprawozdania: do 10.04.2024 r.
Osoba do kontaktu: Ewa Kin, tel. 95 7851 175

MZ-11 - sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.
Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdania: podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym indywidualne i grupowe praktyki zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz praktyki zawodowe fizjoterapeutów udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych (umowa z NFZ).
Termin przekazania sprawozdania: do 29.03.2024 r.
Osoba do kontaktu: Ewelina Niesłuchowska, tel. 95 7851 172

MZ-14 - sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej.
Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdania: podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym indywidualne i grupowe praktyki zawodowe lekarzy, udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową.
Termin przekazania sprawozdania: do 01.03.2024 r.
Osoba do kontaktu: Agnieszka Bartoszewska, tel. 95 7851 171

MZ-15 - sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.
Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdania: podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym indywidualne i grupowe praktyki zawodowe lekarzy, udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego.
Termin przekazania sprawozdania: do 28.02.2024 r.
Osoba do kontaktu: Agnieszka Bartoszewska, tel. 95 7851 171

MZ-19 - sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/ domowego.
Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdania: podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego/domowego.
Termin przekazania sprawozdania: do 15.02.2024 r.
Osoba do kontaktu: Agnieszka Bartoszewska, tel. 95 7851 171

MZ-24 - sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdania: podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym indywidualne i grupowe praktyki zawodowe lekarzy, udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.
Termin przekazania sprawozdania: do 14.02.2024 r.
Osoba do kontaktu: Ewa Kin, tel. 95 7851 175

MZ-29 - sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego.
Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdania: podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych.
Termin przekazania sprawozdania: do 23.02.2024 r.
Osoba do kontaktu: Ewa Kin, tel. 95 7851 175

MZ-29A - sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej.
Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdania: podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej.
Termin przekazania sprawozdania: do 23.02.2024 r.
Osoba do kontaktu: Ewa Kin, tel. 95 7851 175

MZ-30 - sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej.
Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdania: podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego, leczenia odwykowego, rehabilitacji narkomanów z wyłączeniem szpitali ogólnych oraz regionalne ośrodki psychiatrii sądowej, Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich.
Termin przekazania sprawozdania: do 15.02.2024 r.
Osoba do kontaktu: Ewa Kin, tel. 95 7851 175

Sprawozdania należy sporządzić osobno dla każdego powiatu w formie elektronicznej po wcześniejszym zalogowaniu się w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia - SSOZ znajdującym się na stronie internetowej Centrum e-Zdrowia (CeZ) w zakładce Nasze produkty/Systemy IT/Dziedzinowe Systemy Teleinformatyczne/System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) (SSOZ znajduje się jako ostatni na stronie): System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ)

Konta użytkowników, którzy wypełniali sprawozdania w systemie SSOZ w latach ubiegłych nie uległy zmianie i pozostają aktywne.
Sprawozdawcy nie posiadający konta w SSOZ - korzystający po raz pierwszy z systemu, muszą się zarejestrować zgodnie z wytycznymi, znajdującymi się pod adresem: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/auth/default/register.html

Prosimy o terminowe sporządzanie poszczególnych sprawozdań, gdyż po terminie nie będzie możliwości wprowadzenia danych statystycznych do systemu.

Szczegółowych informacji dla Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą na terenie woj. lubuskiego w godzinach od 8.00 do 14.00 udzielają w zakresie:                         

 • sprawozdania MZ-11 - Ewelina Niesłuchowska, tel. 95 7851 172, e-mail:
 • sprawozdań MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-88 - Agnieszka Bartoszewska, tel. 95 7851 171, e-mail:
 • sprawozdań MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-30, MZ-89 - Ewa Kin, tel. 95 7851 175, e-mail:
 • sposobu logowania do Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) - wyżej wymienione osoby.

Przypominamy, iż art. 57 ustawy o statystyce publicznej stanowi, że „kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie”, natomiast z art. 58 ww. ustawy wynika, że „kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny”.

Podstawy prawne:

 • art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 773)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2453 z późn. zm.)

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Zabiszak Tomasz 2019-01-23 09:01
Aktualizacja publikacji
Zabiszak Tomasz 2024-01-31 08:19
Wytworzenie publikacji
Anna Duczapska 2024-01-29 08:19
Zatwierdzenie
Anna Duczapska 2024-01-29 08:19
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry