• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zdrowie/Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu (..)

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

W dniu 26 marca 2024 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1972), dotyczące, m.in. wpisu do Centralnego Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego (zwanego dalej Rejestrem).

Ustawa określa zasady:

1) wykonywania następujących zawodów medycznych:

 1. asystentka stomatologiczna,
 2. elektroradiolog,
 3. higienistka stomatologiczna,
 4. instruktor terapii uzależnień,
 5. opiekun medyczny,
 6. optometrysta,
 7. ortoptystka,
 8. podiatra,
 9. profilaktyk,
 10. protetyk słuchu,
 11. technik farmaceutyczny,
 12. technik masażysta,
 13. technik ortopeda,
 14. technik sterylizacji medycznej,
 15. terapeuta zajęciowy.
 16. oraz innych objętych ww. ustawą;

2) ustawicznym rozwojem zawodowym osób wykonujących zawody medyczne, o których mowa w pkt 1;

3) z odpowiedzialnością zawodową osób wykonujących zawody medyczne, o których mowa w pkt 1.

Do osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie planowania diety, prowadzenia konsultacji dietetycznych oraz udzielania porad edukacyjnych w ramach świadczeń gwarantowanych, o których mowa w art.5 pkt 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), stosuje się odpowiednio przepisy art. 2 ust. 1 pkt 1-5 i ust. 2, art. 10 ust. 1, art. 15-18 i art. 41-83.

Osoby zamieszkujące na terenie województwa lubuskiego będą mogły składać wnioski o wpis do Rejestru do Wojewody Lubuskiego od 26 marca 2024 r. 

Wnioski o wpis będzie można składać wyłączenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wdrażanego aktualnie przez podległe Ministerstwu Zdrowia Centrum e-Zdrowia.

Osoby, które w dniu 26 marca 2024 r. będą spełniać warunki uprawniające do uzyskania wpisu do Rejestru są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do Rejestru nie później niż do 26 września 2024 r. Osoby te będą mogły wykonywać zawód medyczny do 26 marca 2025 r. bez uzyskania wpisu do Rejestru.

Osoba ubiegająca się o wpis do Rejestru, obowiązania będzie do uiszczenia opłaty z wysokości 100 zł za złożenie wniosku o wpis do rejestru. Opłatę za wpis do Rejestru, proszę dokonywać  tytułem „opłata za złożenie wniosku o wpis zawodu medycznego” na podany numer rachunku:

72 1010 1704 0023 5222 3100 0000.

Pomoc techniczna

Pomoc techniczną w zakresie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego będzie można uzyskać telefoniczne pod nr 19 239 oraz mailowo pod adresem: rizm-serwis.ezdrowie@cez.gov.pl  (link wysyła e-mail) 
Pomoc świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta). 
Instrukcje dostępne będą pod adresem: https://rizm.ezdrowie.gov.pl/howToUseRizm po uruchomieniu systemu (odnośnik zewnętrzny).

Zainteresowane osoby proszone są o monitorowanie informacji zamieszczanych również  na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz właściwych podmiotów w tym zakresie.

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Litwin Anna 2024-03-14 11:58
Aktualizacja publikacji
Litwin Anna 2024-03-26 09:31
Wytworzenie publikacji
Renata Bucka 2024-03-25 09:31
Zatwierdzenie
Anna Duczapska 2024-03-25 09:31
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry