• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zdrowie/Dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów (..)

Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Co chcę załatwić?

Uzyskać wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

Kogo dotyczy?

Osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli co najmniej od dwóch lat prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Co przygotować?

Przygotuj wniosek o wpis do rejestru organizatorów wraz z:

 • zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących tę działalność;
 • aktualnym wypisem z rejestru sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym osobowość prawną jednostki - w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną;
 • dokumentem potwierdzającym istnienie jednostki - w przypadku jednostek nie posiadających osobowości prawnej;
 • oświadczeniem o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu;
 • informacją o prowadzonej w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością;
 • statutem, w przypadku jego posiadania;
 • nazwą banku i numerem własnego rachunku bankowego;
 • programami dla określonych we wniosku organizatora turnusów rodzajów turnusów rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których jest adresowany, i określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danych turnusów.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U.  z 2007 r., Nr 230, poz. 1694)

Jak wypełnić dokumenty?

Wniosek wypełnij czytelnie, zgodnie z zawartymi objaśnieniami

Ile muszę zapłacić?

Za wpis do rejestru nic nie zapłacisz

Kiedy złożyć dokumenty?

W dowolnym terminie, po skompletowaniu wszystkich dokumentów

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze,ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim - Kancelarii ogólnej - pokój 32, parter
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze - pokój 128

Co zrobi urząd?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wydamy zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz wpiszemy Cię do Centralnej Bazy Danych Ośrodków i Organizatorów  Turnusów Rehabilitacyjnych.

Jaki jest czas realizacji?

Wniosek rozpatrzymy w terminie 30 dni od dnia jego wpływu. Jeśli wniosek nie jest kompletny, wezwiemy Cię do usunięcia uchybień, które należy usunąć w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Wojewody informacji o ich wystąpieniu.

Jak się odwołać?

W tym przypadku odwołanie nie przysługuje.

Informacje dodatkowe

Załatwienie sprawy kończy się wydaniem zawiadomienia o wpisie lub odmowie wpisu do rejestru ośrodków.

Portal informacyjno-usługowy znajduje się na stronie internetowej: https:///empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy

Podstawa prawna

 • Art. 10c oraz 10d Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546)
 • § 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694).
Kategoria: Dokonanie wpisu do rejestru oragnizatorów turnusów rehabilitacyjnych [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 0000-00-00 wniosek o wpis do rejestru oragnizatrorów turnusów rehabilitacyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 626
wniosek o wpis do rejestru oragnizatrorów turnusów rehabilitacyjnych 138.5KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2014-04-28 13:33
Aktualizacja publikacji
Mroczkowska Beata 2021-02-23 09:30
Wytworzenie publikacji
Beata Mroczkowska 2021-02-23 09:29
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2021-02-23 09:29
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry