• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zdrowie/Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu (..)

 Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w II instancji

Transkrypcja PJM

 

Co chcę załatwić?

Złożyć odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

Kogo dotyczy?

Osób, które otrzymały orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, w sytuacji, gdy nie zgadzają się z orzeczeniem wydanym przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na terenie województwa lubuskiego.

Co przygotować?

Możesz przedłożyć dodatkową dokumentację medyczną (wyniki badań i konsultacji specjalistycznych) lub psychologiczną, której dotąd nie przedstawiałeś, a która pomoże rozpatrzyć odwołanie i ocenić Twój aktualny stan zdrowia.

Jak wypełnić dokumenty?

Odwołanie musi zawierać Twoje dane osobowe, adres, podpis jakiego orzeczenia dotyczy oraz żądanie - wskazanie elementów decyzji, z którymi się nie zgadzasz.

Ile muszę zapłacić?

Za złożenie odwołania i rozpatrzenie go nic nie zapłacisz.

Kiedy złożyć dokumenty? 

W ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Gdzie załatwię sprawę?

Odwołanie złóż w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał orzeczenie. Zespół ten dokona samokontroli. Jeżeli uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wyda orzeczenie, w którym zmieni zaskarżone rozstrzygnięcie.
W przeciwnym wypadku, przekaże odwołanie wraz z aktami sprawy organowi II instancji - do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Co zrobi urząd?

W razie konieczności możemy wezwać Cię do uzupełnienia dokumentacji. Po przeprowadzeniu postępowania orzeczniczego, wydamy orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Jeśli złożyłeś odwołanie po upływie 14 dni, wydamy postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania, chyba że wraz z odwołaniem złożysz wniosek o przywrócenie tego terminu. Musisz w nim uprawdopodobnić brak swojej winy w uchybieniu terminu. 

Jaki jest czas realizacji?

Sprawa załatwiana jest w ciągu miesiąca. W przypadku, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego, czas może wydłużyć się do 2 miesięcy.

Jak się odwołać?

Decyzja wojewódzkiego zespołu o ustaleniu niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.
Jeśli nie będziesz zadowolony z wydanego orzeczenia, możesz wykorzystać drogę sądową i odwołać się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Postępowanie sądowe w sprawach orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności jest wolne od opłat sądowych. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dodatkowe informacje:

Jeśli wydamy postanowienie o:

  • uchybieniu terminu do wniesienia odwołania,
  • odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania,
  • przywróceniu terminu do wniesienia odwołania,
  • niedopuszczalności wniesienia odwołania,

będziesz mógł wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

Skargę możesz przesłać:

pocztą na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski;

  • za pośrednictwem ePUAP: /43emu4tg7l/skrytka
  • złożyć osobiście w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w pokoju 822 lub 823 na 8 piętrze urzędu w godzinach od 7:30 do 15:30.

Masz na to 30 dni od daty otrzymania postanowienia.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r. poz. 857);
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r., poz. 162 ze zm.).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2014-03-28 12:14
Aktualizacja publikacji
Mach Monika 2022-01-28 10:46
Wytworzenie publikacji
Monika Mach 2022-01-28 10:46
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2022-01-28 10:46
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry