• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza/Wpis do Rejestru Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego (..)

Wpis do Rejestru Wojewody miejsc tymczasowego schronienia 

Co chcę załatwić?

Uzyskać wpis do Rejestru Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia.

Dostęp do Rejestru

Rejestr ma na celu zapewnienie dostępu do informacji o miejscach tymczasowego schronienia, prowadzonych w ramach realizacji zadań samorządów gminnych z terenu danego województwa, tj. będących w systemie pomocy społecznej i finansowanych ze środków publicznych, dla osób bezdomnych potrzebujących wsparcia w tej formie.

Link do Rejestru:  https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry

Kogo dotyczy?

Jednostki samorządu terytorialnego - gminy -   która zabezpiecza tymczasowe schronienie (gotowość) dla swoich mieszkańców.

 Zgłoszenia do rejestru - dokonuje gmina:

1) prowadząca placówkę;

2) zlecająca na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej  - zadanie prowadzenia placówki;

3) która zawarła umowę z podmiotem niepublicznym na zakup usługi udzielenia tymczasowego schronienia w odpowiedniej formie, w placówce prowadzonej przez podmiot niepubliczny.

Kiedy składać wniosek?

Gmina zobowiązana jest do zgłaszania wojewodzie wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Jakie dokumenty należy wypełnić?

Wniosek - Wpis do Rejestru Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia.  Do wniosku należy załączyć dokument dot. standardu placówki zabezpieczającej miejsca tymczasowego schronienia;

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku - wpis do rejestru wojewody lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/download/Wzor-wniosku-Wpis-do-Rejestru-Wojewody-Lubuskiego-miejsc-tymczasowego-schronienia,15403.

Załącznik nr 1 - standardy ogrzewalni, noclegowni, schroniska:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/download/Zalacznik-nr-1-Standardy-ogrzewalni-noclegowni-schroniska,14045.

Załącznik nr 2  - standardy schroniska z usługami opiekuńczymi:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/download/Zalacznik-nr-2-Standardy-schroniska-z-uslugami-opiekunczymi,14046.

Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty wyślij:

pocztą tradycyjną:

  • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
    Jagiellończyka 8
    66-400 Gorzów Wielkopolski

mailem na adres (wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym):

  • poprzez elektroniczną platformę ePUAP

lub złóż osobiście w:

  • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim - Kancelarii ogólnej, parter, pokój 32

Co zrobi urząd?

  • sprawdzi poprawność wypełnienia wniosku i kompletność załączonej dokumentacji,
  • zgodnie z wnioskiem - aktualne dane dot. zabezpieczenia osób bezdomnych gminy - będą wpisane do Rejestru Wojewody miejsc tymczasowego schronienia.

Link do Rejestru:  https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry

Jaki jest czas realizacji?

Wpis - w Rejestrze Wojewody miejsc tymczasowego schronienia - jest aktualizowany na bieżąco. Raz w miesiącu (ostatniego dnia miesiąca) Rejestr jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. Gmina otrzymuje również zwrotne pisemne potwierdzenie - o dokonanym wpisie .

Podstawa prawna?

Obowiązek prowadzenia przez wojewodę rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach, wynika z art. 48a ust. 11, 11c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.)

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Zatylna Marta 2019-05-23 09:53
Aktualizacja publikacji
Nawrot Inga 2022-01-28 08:22
Wytworzenie publikacji
Inga Nawrot 2022-01-28 08:21
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2022-01-28 08:21
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry